Kinderopvang 2019

U krijgt voor kinderopvang maximaal 24 uur per kalenderjaar vergoed vanuit het VGZ Gezin Pakket. Deze vergoeding geldt alleen voor kinderen tot 12 jaar.

Vergoeding kinderopvang vanuit de basisverzekering

Kinderopvang krijgt u niet vergoed vanuit de basisverzekering.  

Vergoeding kinderopvang vanuit de aanvullende verzekeringen

U krijgt 24 uur kinderopvang per kalenderjaar vergoed. Deze vergoeding zit alleen in het Gezin Pakket en geldt voor kinderen tot 12 jaar. Bovendien krijgt u de vergoeding alleen als:

  • uw kind ziek is, waardoor uw kind niet naar de reguliere kinderopvang kan;
  • of als u, uw partner of een ander kind binnen uw gezin in het ziekenhuis opgenomen wordt.

Extra informatie

U kunt naar een kinderopvangorganisatie waar wij een contract mee hebben. Voor het aanvragen van kinderopvang belt u naar onze afdeling Zorgadvies en Bemiddeling, op 088 - 131 16 11. Dit kan op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. 

U krijgt uiterlijk binnen twee werkdagen kinderopvang bij u thuis. Tenzij u aangeeft dat u de hulp op een later moment wilt.

 

Kiest u een niet-gecontracteerde organisatie?

Kiest u voor een kinderopvangorganisatie die wij niet hebben gecontracteerd? Dan krijgt u geen vergoeding.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de VGZ Zorg app.

Lees meer over de VGZ Zorg app
Of bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg