Hulpmiddelen

Hulpmiddelen zijn handig en vaak echt onmisbaar. Denk aan een bril, gehoorapparaat, steunzolen of incontinentiemateriaal. Kies het hulpmiddel dat je nodig hebt en kies daarna je pakket. Dan lees je wat je met jouw pakket vergoed krijgt voor dit hulpmiddel. Heel simpel!

Zelf kosten declareren bij een zorgverlener zonder contract

Hebben wij geen contract met jouw leverancier voor hulpmiddelen? Dan betaal je voortaan de nota (rekening) zelf aan de zorgverlener. Declareer daarna de nota bij ons. Binnen 4 werkdagen staat het bedrag dat wij vergoeden op je rekening.

Machtiging aanvragen

Voor sommige hulpmiddelen heb je vooraf toestemming van ons nodig.

Eigen risico gespreid betalen