Vergoeding hulpmiddelen 2016

Bijna alle middelen die uw arts of therapeut nodig vindt of gebruikt voor uw behandeling of aandoening zijn hulpmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan verbandmiddelen, incontinentie- en stomamateriaal, hoortoestellen, protheses en ortheses, of een plaswekker.

Voor enkele zorgsoorten hebben we specifieke informatie:

Vergoeding hulpmiddelen vanuit de basisverzekering

U hebt recht op hulpmiddelen uit het Reglement hulpmiddelen. Daar staan ook extra voorwaarden voor het verkrijgen van deze hulpmiddelen. Bijvoorbeeld:

 • een maximale vergoeding en eigen bijdrage
 • gebruikstermijn, en of u het hulpmiddel in eigendom of in bruikleen krijgt
 • de kwaliteitseisen waaraan de zorgaanbieder moet voldoen
 • of u een verwijzing of toestemming nodig hebt

U kunt terecht bij alle gecontracteerde zorgaanbieders. Kiest u voor een andere zorgaanbieder? Dan krijgt u mogelijk een gedeeltelijke vergoeding. U betaalt dan een deel van de nota’s zelf.

Basisverzekering

Vergoeding

VGZ Goede Keuze

Gecontracteerd: 100% op basis van het gecontracteerd tarief

Niet gecontracteerd: maximaal 75% van het gemiddeld gecontracteerd tarief

VGZ Ruime Keuze

Gecontracteerd: 100% op basis van het gecontracteerd tarief

Niet gecontracteerd: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief

VGZ Eigen Keuze

Gecontracteerd: 100% op basis van het gecontracteerd tarief

Niet gecontracteerd:

 • Hulpmiddel in eigendom: maximaal 100% van het wettelijk tarief of gebruikelijke (marktconforme) tarief.
 • Hulpmiddel in bruikleen: jaarlijks krijgt u maximaal een vergoeding ter hoogte van de gemiddelde kosten per gebruiker per jaar.

Vergoeding hulpmiddelen vanuit de aanvullende verzekeringen

In onze aanvullende verzekeringen hebt u een budget voor hulpmiddelen. Dit budget kunt u gebruiken voor de aanschaf, eigen bijdrage of een tegemoetkoming in de kosten voor:

 • Audiologische hulpmiddelen (hoortoestellen)
 • Hulpmiddelen bij een Mammaprothese
 • Pruiken en mutssja's
 • Steunpessarium
 • Hand- of vingerspalk voor tijdelijk gebruik
 • Plaswekker (6 tot 18 jaar). U kunt de vergoeding alleen gebruiken voor het gecontracteerde aanbod: een gecontracteerde zorgaanbieder weet welke plaswekker vergoed wordt. Gedurende de looptijd van de verzekering wordt de plaswekker eenmalig vergoed.
Verzekering Vergoeding
VGZ Aanvullend Goed Geen vergoeding
VGZ Aanvullend Beter € 250 per jaar (geen vergoeding voor de plaswekker)
VGZ Aanvullend Best € 500 per jaar (geen vergoeding voor de plaswekker)
VGZ Jong Pakket Geen vergoeding
Fit & Vrij Pakket Onderdeel van uw zorgtegoed (geen vergoeding voor de plaswekker en steunpessarium)
VGZ Gezin Pakket € 250 per jaar
VGZ Vitaal Pakket € 350 per jaar (geen vergoeding voor de plaswekker)
MiX Aanvullende Verzekering Geen vergoeding
VGZ Gemeentepakket Compact € 50 per twee kalenderjaren
VGZ Gemeentepakket Compleet € 50 per twee kalenderjaren
VGZ Zuid-Limburgpakket Geen vergoeding
VGZ Den Haagpakket Geen vergoeding

In de verzekeringsvoorwaarden leest u aan welke eisen u moet voldoen om de vergoeding te krijgen.

Eigen bijdrage en maximale vergoeding

In het Reglement hulpmiddelen staan de hulpmiddelen die u vergoed krijgt vanuit de basisverzekering. Per hulpmiddel leest u of u een eigen bijdrage moet betalen en of dat er een maximale vergoeding is. Voor hulpmiddelen die u vanuit de aanvullende verzekering vergoed krijgt, leest u dit in de verzekeringsvoorwaarden.

Niet gecontracteerde zorgaanbieder

Wilt u naar een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u mogelijk een lagere vergoeding. U vindt hier de maximale vergoeding:

In het Reglement hulpmiddelen ziet u voor welke hulpmiddelen u een verwijzing nodig hebt. In de verwijsbrief moet de indicatie vermeld staan.

Toestemming

U hebt voor de eerste aanschaf van een hulpmiddel altijd vooraf toestemming nodig. Wij beoordelen of u voldoet aan de gestelde voorwaarden. U vindt in het Reglement hulpmiddelen per hulpmiddel of u voor vervanging of reparatie van het hulpmiddel ook toestemming nodig hebt. Gaat u naar een gecontracteerde zorgaanbieder? Dan vraagt deze de toestemming voor u aan. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dan moet u zelf toestemming aanvragen. Stuur hierbij ook de offerte van het hulpmiddel en de verwijsbrief mee.

Een gecontracteerde zorgaanbieder voor hulpmiddelen. U vindt deze zorgaanbieders in Vergelijk en Kies.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Bekijk in Mijn VGZ welke verzekering u hebt. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

Bekijk uw verzekering in Mijn VGZ

Voor goede zorg zorg je samen