Vergoeding hulpmiddelen 2018

Bijna alle middelen die uw arts of therapeut nodig vindt of gebruikt voor uw behandeling of aandoening zijn hulpmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan verbandmiddelen, incontinentie- en stomamateriaal, hoortoestellen, protheses en ortheses, hulpmiddelen bij slaapapneu of een plaswekker.

Voor enkele zorgsoorten hebben we specifieke informatie:

Vergoeding hulpmiddelen vanuit de basisverzekering

U hebt recht op hulpmiddelen uit het Reglement hulpmiddelen. Daar staan ook extra voorwaarden voor het verkrijgen van deze hulpmiddelen. Bijvoorbeeld:

 • een maximale vergoeding en eigen bijdrage
 • gebruikstermijn, en of u het hulpmiddel in eigendom of in bruikleen krijgt
 • de kwaliteitseisen waaraan de zorgaanbieder moet voldoen
 • of u een verwijzing of toestemming nodig hebt

U kunt terecht bij alle gecontracteerde zorgaanbieders. Kiest u voor een andere zorgaanbieder? Dan krijgt u mogelijk een gedeeltelijke vergoeding. U betaalt dan een deel van de nota’s zelf.

Uw vergoeding hangt af van uw keuze voor een al dan niet gecontracteerde zorgaanbieder.

Basisverzekering

Vergoeding

Ruime Keuze

Gecontracteerd: 100% op basis van het gecontracteerd tarief

Niet-gecontracteerd: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief

Eigen Keuze

Gecontracteerd: 100% op basis van het gecontracteerd tarief

Niet-gecontracteerd:

 • Hulpmiddel in eigendom: maximaal 100% van het wettelijk tarief of gebruikelijke (marktconforme) tarief.
 • Hulpmiddel in bruikleen: jaarlijks krijgt u maximaal een vergoeding ter hoogte van de gemiddelde kosten per gebruiker per jaar.

Vergoeding hulpmiddelen vanuit de aanvullende verzekeringen

In onze aanvullende verzekeringen hebt u een budget voor hulpmiddelen. Dit budget kunt u gebruiken voor de aanschaf, eigen bijdrage of een tegemoetkoming in de kosten voor:

 • Audiologische hulpmiddelen (hoortoestellen)
 • Hulpmiddelen bij een Mammaprothese
 • Pruiken of mutssja's
 • Steunpessarium
 • Hand- of vingerspalk voor tijdelijk gebruik
 • Plaswekker (6 tot 18 jaar). U kunt een plaswekker kopen of huren bij een leverancier van plaswekkers. Gedurende de looptijd van de verzekering wordt de plaswekker eenmalig vergoed. Hebt u het VGZ Rotterdampakket? Dan kunt u alleen terecht bij onze gecontracteerde leveranciers. 

Bekijk uw vergoeding:

Verzekering Vergoeding
Aanvullend Goed
vanaf € 7,49
Geen vergoeding
Aanvullend Beter
vanaf € 17,99
€ 250 per jaar (geen vergoeding voor de plaswekker)
Aanvullend Best
vanaf € 30,14
€ 500 per jaar (geen vergoeding voor de plaswekker)
MiX Aanvullende Verzekering
vanaf € 13,99
Geen vergoeding

In de verzekeringsvoorwaarden leest u aan welke eisen u moet voldoen om de vergoeding te krijgen.

De genoemde premies zijn per maand.

Verzekering Vergoeding
Jong Basis
vanaf € 12,49
Geen vergoeding
Jong Uitgebreid
vanaf € 27,34
Geen vergoeding
Single/Duo Basis
vanaf € 19,24
Geen vergoeding
Single/Duo Uitgebreid
vanaf € 41,99
€ 250 per jaar (geen vergoeding voor plaswekker en steunpessarium)
Gezin Basis
vanaf € 21,99
Geen vergoeding
Gezin Uitgebreid
vanaf € 54,99
€ 250 per jaar
Vitaal Basis
vanaf € 24,49
Geen vergoeding
Vitaal Uitgebreid
vanaf € 48,89
€ 350 per jaar (geen vergoeding voor de plaswekker)

In de verzekeringsvoorwaarden leest u aan welke eisen u moet voldoen om de vergoeding te krijgen.

De genoemde premies zijn per maand.

Verzekering Vergoeding
GemeentePakket Compact Bekijk het vergoedingenoverzicht
GemeentePakket Compleet Bekijk het vergoedingenoverzicht
Zuid-Limburgpakket Bekijk het vergoedingenoverzicht
Den Haagpakket Bekijk het vergoedingenoverzicht
Rotterdampakket Bekijk het vergoedingenoverzicht 

In de verzekeringsvoorwaarden leest u aan welke eisen u moet voldoen om de vergoeding te krijgen. Ook leest u of u voor het hulpmiddel gebruik moet maken van een gecontracteerde zorgaanbieder. 

Extra informatie

Eigen bijdrage en maximale vergoeding

In het Reglement hulpmiddelen staan de hulpmiddelen die u vergoed krijgt vanuit de basisverzekering. Per hulpmiddel leest u of u een eigen bijdrage moet betalen en of dat er een maximale vergoeding is. Voor hulpmiddelen die u vanuit de aanvullende verzekering vergoed krijgt, leest u dit in de verzekeringsvoorwaarden.

Niet gecontracteerde zorgaanbieder

Wilt u naar een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u mogelijk een lagere vergoeding. U vindt hier de maximale vergoeding:

In het Reglement hulpmiddelen ziet u voor welke hulpmiddelen u een verwijzing nodig hebt. In de verwijsbrief moet de indicatie vermeld staan.

Toestemming

U hebt voor de eerste aanschaf van een hulpmiddel altijd vooraf toestemming nodig. Wij beoordelen of u voldoet aan de gestelde voorwaarden. U vindt in het Reglement hulpmiddelen per hulpmiddel of u voor vervanging of reparatie van het hulpmiddel ook toestemming nodig hebt. Gaat u naar een gecontracteerde zorgaanbieder? Dan vraagt deze de toestemming voor u aan. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dan moet u zelf toestemming aanvragen. Stuur hierbij ook de offerte van het hulpmiddel en de verwijsbrief mee.

Voor hulpmiddelen gaat u naar een zorgaanbieder van hulpmiddelen. U vindt onze gecontracteerde zorgaanbieders in Vergelijk en Kies.

VGZ Rotterdampakket

 

Hebt u het VGZ Rotterdampakket en hebt u een plaswekker nodig? Dan kunt u hiervoor naar 2 gecontracteerde leveranciers:

Van Lent Systems, Dommelstraat 34, 5347 JL OSS, tel. 0412 - 64 06 90
Elther B.V., J. Asselbergsweg 2, 5026 RR TILBURG, tel. 013 - 467 40 00

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

 

Wilt u naar een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft? Voor een hulpmiddel dat u vergoed krijgt uit de basisverzekering krijgt u dan mogelijk een lagere vergoeding. U vindt hier de maximale vergoedingen:

 

Voor hulpmiddelen die u vergoed krijgt uit de aanvullende verzekeringen geldt dat u in voor een aantal hulpmiddelen geen vergoeding krijg als u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat. U leest dit in de verzekeringsvoorwaarden.

 
De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Bekijk in Mijn VGZ welke verzekering u hebt. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

Bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg