Vergoeding psychologische zorg in 2019


In het kort

Wat krijgt u vergoed?
Basisverzekering Vergoeding voor psychologische zorg

Hebt u psychische klachten? Dan kunt u in eerste instantie terecht bij uw huisarts of de praktijkondersteuner Geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Houdt u klachten of worden deze erger? Dan verwijst uw huisarts u door naar generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ.                       

Voor kinderen tot 18 jaar geldt een afwijkende vergoeding.                      

Aanvullende verzekering Vergoeding voor specifieke behandelingen

U kunt vanuit uw aanvullende verzekering een vergoeding krijgen voor:                       


Wat betaalt u zelf?
Eigen risico Ja, vanaf 18 jaar voor generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ

                     

Zorg door uw huisarts of GGZ-praktijkondersteuner valt niet onder uw eigen risico.                     

Eigen bijdrage Nee
Zorgaanbieder zonder contract U betaalt een deel van de zorgkosten zelf

Hebt u VGZ Ruime Keuze?               

Dan krijgt u bij zorgaanbieders zonder contract een lagere vergoeding. Bekijk uw maximale vergoeding in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2019.

Bekijk hier de vergoeding in 2018

Hebt u VGZ Eigen Keuze?

En rekent uw zorgaanbieder meer dan het marktconform tarief? Dan betaalt u het verschil zelf.              


GGZ voor kinderen tot 18 jaar

U kunt bij uw gemeente terecht voor GGZ voor kinderen tot 18 jaar. Voor twee specifieke GGZ-behandelingen ontvangt u mogelijk wel een vergoeding uit uw aanvullende verzekering:

Belangrijk om te weten

 • De GGZ-zorgaanbieder die u behandelt moet een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ hebben. Dit moet geregistreerd zijn via de website GGZ Kwaliteitsstatuut. Anders krijgt u geen vergoeding. Kiest u voor een zorgaanbieder met een contract voor GGZ? Dan weet u zeker dat deze een kwaliteitsstatuut GGZ heeft. U vindt de gecontracteerde zorgaanbieders in de Zorgzoeker. Zoek op ’GGZ’.
 • Uw behandeling (interventie) moet voldoen aan de stand van de wetenschap en de praktijk. Bekijk de behandelingen die hieraan voldoen. Of vraag het na bij uw behandelaar.

Welke behandelingen vergoeden wij niet?

De volgende behandelingen vallen niet onder geestelijke gezondheidszorg:

 • behandeling van aanpassingsstoornissen
 • hulp bij werk- en relatieproblemen
 • psychosociale hulp
 • zorg bij leerstoornissen waaronder dyslexie 
 • zelfhulp
 • het toeleiden naar zorg
 • preventie en dienstverlening
 • psychologische hulp in verband met lichamelijke aandoeningen
 • intelligentieonderzoek

Extra informatie

Verwijzing

Voor generalistische basis GGZ en voor gespecialiseerde GGZ hebt u een verwijzing nodig van een huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist, psychiater, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten of straatdokter (als verzekerde geen huisarts heeft).

Ontving u GGZ op basis van de Jeugdwet en bent u 18 jaar geworden? Dan hebt u een nieuwe verwijzing nodig.

Machtiging nodig voor gespecialiseerde en langdurige GGZ met verblijf

Voor gespecialiseerde GGZ mét een verblijf (opname) hebt u vooraf een machtiging nodig van VGZ. Uw zorgaanbieder vraagt de machtiging voor u aan. 

De GGZ-zorgaanbieder die u behandelt moet een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ hebben. Anders krijgt u de kosten niet vergoed. In het kwaliteitsstatuut van de zorgaanbieder staat wie verantwoordelijk is voor de coördinatie van de zorg. Dit is de zogenoemde regiebehandelaar.

In een vrijgevestigde praktijk zal de regiebehandelaar u zelf behandelen. Bij de behandeling in een instelling kunnen meerdere zorgaanbieders betrokken zijn. De regiebehandelaar regelt dan de onderlinge samenwerking. Ook zorgt de regiebehandelaar ervoor dat u zelf meebeslist over uw behandelingsmogelijkheden.

Hieronder vindt u de regiebehandelaren die de zorg mogen verlenen. In de voorwaarden vindt u de vereisten waaraan de regiebehandelaren moeten voldoen.

Generalistische basis GGZ (GB GGZ)

 • in een vrijgevestigde praktijk: klinisch (neuro)psycholoog, psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog;
 • in een instelling: klinisch (neuro)psycholoog, psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog, de specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts met profielregistratie KNMG, klinisch geriater en verpleegkundig specialist; 
 • bij een behandeling die is gestart onder de Jeugdwet: kinder- en jeugdpsycholoog NIP en orthopedagoog-generalist NVO. Zij mogen alleen regiebehandelaar zijn voor een eerste behandeling (eerste prestatie) als u 18 jaar of ouder bent.

Gespecialiseerde GGZ (SGGZ)

 • in een vrijgevestigde praktijk: psychiater, klinisch (neuro)psycholoog of psychotherapeut;
 • in een instelling: psychiater, klinisch (neuro)psycholoog, psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts met profielregistratie KNMG, klinisch geriater en verpleegkundig specialist;
 • bij een behandeling die is gestart onder de Jeugdwet: kinder- en jeugdpsycholoog NIP en orthopedagoog-generalist NVO. Zij mogen alleen regiebehandelaar zijn voor een eerste behandeling (eerste prestatie) als u 18 jaar of ouder bent.

Een zorgaanbieder vinden

In de Zorgzoeker vindt u zorgaanbieders bij u in de buurt. U ziet ook met welke zorgaanbieders en voor welke zorg wij een contract hebben. Zo weet u zeker dat uw zorgaanbieder de zorg mag verlenen en aan alle kwaliteitseisen voldoet.

Eisen bij niet-gecontracteerde zorgaanbieder

U kunt ook naar een zorgaanbieder gaan waarmee wij geen contract hebben. Deze zorgaanbieder moet aan bepaalde eisen voldoen. In onze verzekeringsvoorwaarden leest u welke eisen dit zijn. Voldoet uw zorgaanbieder niet aan de eisen? Dan vergoeden wij de kosten van de behandeling niet.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welke verzekering heb ik ook alweer?

Bekijk het in de VGZ Zorg app of Mijn VGZ.

Lees meer over onze app 
Log in en bekijk in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg