Nieuw: uw persoonlijke vergoedingen in de VGZ Zorg app

Lees meer over de app
Uw persoonlijke vergoedingen in de VGZ Zorg app 

Vergoeding alternatieve zorg in 2018


In het kort

Wat krijgt u vergoed?
Basisverzekering Geen vergoeding
Aanvullende verzekering Vergoeding vanuit de meeste aanvullende verzekeringen

Vanuit de meeste aanvullende verzekeringen hebt u een budget voor alternatieve zorg. U kunt dit budget gebruiken voor:                            

 • acupunctuur en andere Oosterse geneeswijzen
 • antroposofische geneeswijzen
 • homeopathie
 • natuurgeneeswijzen
 • psychosociale zorg
 • alternatieve geneesmiddelen (alleen op recept)

Wat betaalt u zelf?
Eigen risico Nee
Eigen bijdrage Nee
Zorgaanbieder zonder contract U betaalt de kosten zelf

In Vergelijk en Kies vindt u de door ons aangewezen alternatieve zorgaanbieders. Gaat u naar een andere zorgaanbieder, dan krijgt u geen vergoeding.                           


Uw vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

Hieronder ziet u uw budget voor alternatieve zorg. U krijgt een vergoeding tot u het maximum van uw budget hebt bereikt.

Verzekering Vergoeding
Aanvullend Goed
vanaf € 7,49
€ 300 per kalenderjaar, maximaal € 45 per dag
Aanvullend Beter
vanaf € 17,99
€ 500 per kalenderjaar, maximaal € 45 per dag
Aanvullend Best
vanaf € 30,14
€ 800 per kalenderjaar, maximaal € 45 per dag
MiX Aanvullende Verzekering
vanaf € 13,99
Geen vergoeding
De genoemde premies zijn per maand.
Verzekering Vergoeding
Jong Basis
vanaf € 12,49
Geen vergoeding
Jong Uitgebreid
vanaf € 27,34
€ 200 per kalenderjaar, maximaal € 45 per dag
Single/Duo Basis
vanaf € 19,24
Geen vergoeding
Single/Duo Uitgebreid
vanaf € 41,99
€ 300 per kalenderjaar, maximaal € 45 per dag
Gezin Basis
vanaf € 21,99
Geen vergoeding
Gezin Uitgebreid
vanaf € 54,99
€ 300 per kalenderjaar, maximaal € 45 per dag
Vitaal Basis
vanaf € 24,49
€ 150 per kalenderjaar, maximaal € 45 per dag
Vitaal Uitgebreid
vanaf € 48,89
€ 300 per kalenderjaar, maximaal € 45 per dag
De genoemde premies zijn per maand.
Verzekering Vergoeding
GemeentePakket Compact € 150 per kalenderjaar
GemeentePakket Compleet € 300 per kalenderjaar
Zuid-Limburgpakket maximaal € 50 per consult tot maximaal € 300 per kalenderjaar (maximaal 1 consult per dag) 
Den Haagpakket € 300 per kalenderjaar
Rotterdampakket € 440 per kalenderjaar

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de VGZ Zorg app.

Lees meer over de VGZ Zorg app
Of bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Welke behandelingen vergoeden wij niet?

Voor de volgende behandelingen krijgt u geen vergoeding uit het budget alternatieve zorg:

 • preventie
 • welbevinden of zelfontplooiing
 • sociaal (maatschappelijke) dienstverlening en coaching
 • werk-, opvoedings- of schoolgerelateerde problemen
 • schoonheidsbevordering
 • het geven van voedingsadviezen en bewegingsvoorlichting in verband met gewichtsproblemen
 • relatietherapie
 • celtherapie
 • chelatietherapie

Daarnaast krijgt u geen vergoeding voor:

 • diagnostisch onderzoek (laboratoriumonderzoek, scans, schoolpsychologisch onderzoek, intelligentieonderzoek)
 • onderzoek voor het aanvragen van een persoonsgebonden budget
 

Extra informatie

Behandelingen en consulten

Wij stellen eisen aan de kwaliteit van alternatieve zorgaanbieders. Hiervoor werken wij samen met erkende koepelorganisaties. In Vergelijk en Kies vindt u de door ons aangewezen alternatieve zorgaanbieders. Alleen als u naar één van deze zorgaanbieders gaat, krijgt u de kosten (deels) vergoed uit uw aanvullende verzekering. Gaat u naar een zorgaanbieder die niet in Vergelijk en Kies staat? Dan krijgt u de kosten niet vergoed.

Voorschrijven geneesmiddelen

De (genees)middelen moeten zijn voorgeschreven door een arts met een BIG-registratie, huisarts, medisch specialist, kaakchirurg of verloskundige. Een apotheker of apotheekhoudend huisarts moet de middelen leveren.

Met hart voor zinnige zorg