Vergoeding loophulpmiddelen in 2019


In het kort

Wat krijgt u vergoed?
Basisverzekering Vergoeding voor rolstoel, trippelstoel, loopfiets, loopwagen en drempelhulp

U kunt vanuit uw basisverzekering een vergoeding krijgen voor een rolstoel, trippelstoel, loopfiets, loopwagen en drempelhulp.      

Let op: u hebt voor sommige hulpmiddelen een machtiging nodig. Anders krijgt u geen vergoeding.

Machtiging aanvragen     

Aanvullende verzekering Geen vergoeding, behalve voor Rotterdam-, Den Haag- en Zuid-Limburg-Pakket.

Wat betaalt u zelf?
Eigen risico Nee
Eigen bijdrage Nee
Zorgaanbieder zonder contract U betaalt een deel van de kosten zelf

Hebt u een vergoeding vanuit uw basisverzekering? Dan betaalt u mogelijk een deel zelf bij leveranciers zonder contract.        

Hebt u wel een vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering? Dan kunt u terecht bij iedere leverancier van hulpmiddelen.        


Vergoeding vanuit het VGZ Den Haagpakket, VGZ Rotterdampakket en VGZ Zuid-Limburgpakket

U kunt een vergoeding krijgen voor een drie- of vierpootwandelstok, looprek, rollator of krukken. U kunt het loopmiddel kopen of huren. Koopt u het hulpmiddel? Dan hebt u maximaal eens per 2 jaar recht op de volgende vergoeding:

  • Krukken: maximaal € 25
  • Looprek of drie- of vierpootwandelstok: maximaal € 35
  • Rollator: maximaal € 100

Geen vergoeding, wel korting op andere loophulpmiddelen

U kunt een rollator, looprek of eenvoudige loopkrukken kopen. Op vertoon van uw VGZ Zorgpas krijgt u korting bij de volgende zorgaanbieders:

Bekijk ook:

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welke verzekering heb ik ook alweer?

Bekijk het in de VGZ Zorg app of Mijn VGZ.

Lees meer over onze app 
Log in en bekijk in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg