Vergoeding personenalarmering 2019

Met een personenalarm voor thuis kunt u in een noodgeval directe hulp inschakelen of in contact komen met een meldkamer.Vergoeding vanuit de basisverzekering

In uw basisverzekering is een vergoeding opgenomen voor personenalarmering.
U komt voor vergoeding van personenalarmering in aanmerking als u:

  • Lichamelijk gehandicapt bent en er een duidelijke noodzaak bestaat om in geval van nood onmiddellijk medische of technische hulp van buitenaf in te schakelen. Op deze manier kunnen complicaties worden voorkomen.
  • Gedurende langere tijd op uzelf bent aangewezen.
  • In een noodsituatie niet in staat bent de telefoon zelfstandig te gebruiken.

Vergoeding personenalarmering vanuit de basisverzekering

U kunt een vergoeding krijgen voor personenalarmering:

Machtiging aanvragen

Kiest u voor een leverancier zonder contract? Dan hebt u vooraf machtiging nodig. Anders krijgt u geen vergoeding.

Machtiging aanvragen

Vergoeding personenalarmering vanuit de aanvullende verzekering

Hebt u recht op vergoeding van personenalarmering vanuit de basisverzekering? En bent u aanvullend verzekerd met een van de onderstaande pakketten? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor de abonnementskosten van een gecontracteerde zorgaanbieder voor personenalarmering:

Personenalarmering via uw gemeente

Voelt u zich niet veilig thuis? En hebt u geen mensen in de buurt die u kunt waarschuwen als er iets mis is? Dan kunt u in sommige situaties via uw gemeente een aansluiting krijgen voor personenalarmering. U kunt met uw gemeente overleggen wat voor u mogelijk is. Niet alle gemeenten vergoeden de personenalarmering.

Extra informatie

Alarmeringsapparatuur krijgt u in bruikleen via een gecontracteerde aanbieder. U betaalt dan geen eigen risico. Wel komen de abonnementskosten voor uw eigen rekening als u hiervoor niet aanvullend verzekerd bent.

Hebt u recht op een vergoeding vanuit de basisverzekering? Dan hebt u een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig. Ook hebt u een machtiging nodig van VGZ. 

U vindt een gecontracteerde zorgaanbieder via de Zorgzoeker. Gaat u naar een zorgaanbieder zonder contract? Dan moet deze in het bezit zijn van het ketenkeurmerk van de brancheorganisatie WDTM

Bekijk ook:

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de VGZ Zorg app.

Lees meer over de VGZ Zorg app
Of bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg