Vergoeding zintuiglijk gehandicaptenzorg 2019

Zorg voor mensen met een zintuiglijke handicap (blindheid, doofheid of een taalontwikkelingsstoornis) wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U hebt wel een verwijzing nodig van uw arts.

Wanneer bent u zintuiglijk gehandicapt?

Onder zintuiglijk gehandicapten vallen:

  • Visueel gehandicapten (gedeeltelijk of helemaal blind)
  • Auditief gehandicapten (gedeeltelijk of helemaal doof)
  • Mensen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) door een communicatieve beperking
  • Mensen met een combinatie van bovenstaande beperkingen

De zorg heeft als doel u zo zelfstandig mogelijk te kunnen laten functioneren.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U krijgt een vergoeding voor behandelingen zonder opname. U betaalt wel uw eigen risico voor deze zorg. Behandelingen met opname worden vergoed vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg). Hiervoor kunt u terecht bij uw zorgkantoor. Bekijk uw vergoeding: 

Basisverzekering Vergoeding
Ruime Keuze

Gecontracteerde zorgaanbieder: 100% op basis van het gecontracteerde tarief

Niet-gecontacteerde zorgaanbieder: 80% op basis van het gemiddeld gecontracteerde tarief

Eigen Keuze

Gecontracteerde zorgaanbieder: 100% op basis van het gecontracteerde tarief

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder: 100% van het wettelijk tarief of gebruikelijke (marktconforme) tarief

Extra informatie

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u uw eigen risico voor de vergoeding van zintuigelijk gehandicaptenzorg vanuit de basisverzekering.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Wilt u naar een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u mogelijk een lagere vergoeding. U vindt de maximale vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in deLijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2019.

Bekijk hier de vergoeding in 2018

    Kijk in de Zorgzoeker voor een zorgaanbieder waarmee we wel een contract hebben.

Verwijsbrief

U hebt een verwijsbrief nodig van uw medisch specialist of uw huisarts. Gaat het om zorg voor een auditieve of communicatieve beperking? Dan kunt u ook een verwijsbrief krijgen van een klinisch fysicus-audioloog bij een audiologisch centrum.

U kunt terecht bij instellingen die zich toeleggen op de behandeling van zintuiglijk gehandicapten en waar de behandeling plaatsvindt door een multidisciplinair team.

In de Zorgzoeker vindt u deze zorgaanbieders bij u in de buurt. Ook ziet u met welke zorgaanbieders wij een contract hebben.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welke verzekering heb ik ook alweer?

Bekijk het in de VGZ Zorg app of Mijn VGZ.

Lees meer over onze app 
Log in en bekijk in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg