Thuisdialyse: dialyseren in je vertrouwde omgeving

Moet je regelmatig naar het ziekenhuis voor nierdialyse? Dan is er een alternatief: thuisdialyse. Dezelfde nierdialyse, maar je hoeft er de deur niet meer voor uit. Zo wordt het dialyseren, als een niertransplantatie niet mogelijk is, hopelijk iets makkelijker.

Thuisdialyse vanuit je pgb

Dialyse thuis wordt uitsluitend vergoed op basis van medisch specialistische zorg. De bijbehorende verzorging of verpleging aan huis vergoeden wij als onderdeel van medisch specialistische zorg óf vanuit een PGB.

Er zijn in Nederland verschillende dialysecentra die je hierbij kunnen begeleiden. Dialyseer je nu nog in een ziekenhuis of dialysecentrum? Informeer dan eens bij de internist of nefroloog of thuisdialyse voor jou mogelijk is.

Aanvragen van thuisdialyse

Jouw nefroloog of internist bekijkt met je of het mogelijk is om thuis te dialyseren. Vul samen het Aanvraagformulier Thuisdialyse in.

Zodra wij het formulier met handtekening hebben ontvangen, kunnen de relevante zaken geregeld worden. Je ontvangt hierover van ons een brief.

Vergoeding voor extra kosten bij thuisdialyse

Ga je thuis dialyseren? Dan heb je recht op een vergoeding voor de extra kosten die je maakt. Zoals stroomkosten, een wastafel of woningaanpassing bij hemodialyse.

Vergoeding stroomkosten

Jouw vergoeding hangt af van het soort nierdialyse dat je nodig hebt:

Soort dialyse Vergoeding per week Vergoeding per maand
CAPD € 28,72 € 124,36
CCPD/APD € 40,38 € 174,85
Hemodialyse 1 - 3 keer per week € 45,86 € 198,57
Hemodialyse Om de dag € 59,70 € 258,50
Hemodialyse 4 - 5 keer per week € 73,53 € 318,38
Hemodialyse 6 - 7 keer per week € 96,09 € 416,07

Wij maken de vergoeding rond de 27e van elke maand aan je over.

Vergoeding voor aansluitkosten en woningaanpassingen

Je krijgt een vergoeding voor de aansluitkosten van de apparatuur. Belangrijk om te weten:

 • CAPD
  Bij deze vorm van thuisdialyse worden geen aansluitkosten gemaakt.
 • CCPD/APD
  Je hebt een afvoer en een geaard stopcontact/aardlekschakelaar nodig. Schakel een erkend installatiebedrijf in om het pd-apparaat goed en veilig aan te sluiten. Een gecontracteerd thuisdialysecentrum kan dit voor je regelen. Vraag je behandelend arts om een verwijzing hiervoor.
 • Hemodialyse
  Schakel een erkend installatiebedrijf in om jouw dialyseapparaat goed en veilig aan te sluiten. Een gecontracteerd thuisdialysecentrum kan dit voor je regelen. Vraag je behandelend arts om een verwijzing hiervoor.

Vergoeding voor een wastafel

Ga je op de tweede verdieping dialyseren? En heb je daar niet de mogelijkheid om de handen te wassen? Dan krijg je een vergoeding van maximaal € 250 voor:

 • Wastafel met mengkraan
 • Materialen die nodig zijn om de wastafel aan te sluiten
 • Arbeidsloon van degene die de wastafel aansluit als:
  • De aansluiting zo eenvoudig mogelijk is uitgevoerd
  • Het arbeidsloon duidelijk gespecificeerd is op de nota

Woningaanpassing bij hemodialyse

Krijg je thuis hemodialyse? Dan zijn er misschien kleine woningaanpassingen nodig, naast het aansluiten van de apparatuur. Je kunt hiervoor een vergoeding krijgen als je:

 • Ons 1 offerte opstuurt van een erkend aannemersbedrijf
 • Gaat dialyseren in de ruimte van je huis waar de minste aanpassingen noodzakelijk zijn
 • Kiest voor een ruimte die voor jou goed bereikbaar is (liever niet op zolder)

Het kan zijn dat wij bij je langskomen om een juiste beoordeling te maken.

Stuur de originele nota’s naar ons op

Je kunt de nota’s voor de aansluitkosten meesturen met het Aanvraagformulier Thuisdialyse.

Laat het ons weten als je stopt met thuisdialyse

Dialyseer je niet meer thuis? Dan heb je geen recht meer op de maandelijkse extra vergoedingen. Je kunt dit aan ons doorgeven door de Verklaring stoppen thuisdialyse naar ons op te sturen.

Stuur dit formulier zo snel mogelijk op, zodat je achteraf niets aan ons hoeft terug te betalen.