Vergoeding logopedie 2019

 

Stotteren en problemen met spreken zijn vervelend en kunnen u beperken in het dagelijks leven. Met logopedie kunt u deze klachten verminderen of zelfs verhelpen.

 

Vergoeding logopedie vanuit de basisverzekering

 

U krijgt voor logopedie een vergoeding uit de basisverzekering. Het doel van de behandeling is dat u uw spraakfunctie of het spraakvermogen verbetert. Ook het Hanenprogramma en de groepsbehandeling Integrale Zorg Stotteren vallen onder deze zorg.

Basisverzekering Vergoeding
Ruime Keuze

Gecontracteerd: 100% op basis van het gecontracteerd tarief
Niet-gecontracteerd: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief

Eigen Keuze

Gecontracteerd en niet-gecontracteerd: maximaal 100% van het marktconforme tarief

Vergoeding logopedie vanuit de aanvullende verzekeringen

 

U krijgt geen vergoedingen voor logopedie vanuit de aanvullende verzekeringen.

 

Logopedie bij Parkinson

Hebt u logopedie nodig voor de behandeling van de ziekte van Parkinson? Hiervoor hebben wij alleen gespecialiseerde zorgaanbieders gecontracteerd die zijn aangesloten bij ParkinsonNet.

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u eigen risico als u een vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering.

Niet-gecontracteerde logopedist

Hebt u een VGZ Ruime Keuze en wilt u naar een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft? U vindt de maximale vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2019. Deze lijst publiceren wij in november.

Bekijk hier de vergoeding in 2018

Dit geldt niet als u de basisverzekering VGZ Eigen Keuze hebt.

Welke behandelingen vergoeden wij niet?

U krijgt geen vergoeding bij logopedische behandelingen voor:

  • taalontwikkelingsstoornissen door dialect of anderstaligheid
  • spreken in het openbaar
  • voordrachtskunst
  • dyslexie (dit regelt u via uw gemeente)

Voor de meeste vormen van logopedie kunt u naar een logopedist. U vindt alle logopedisten waar we een contract mee hebben in de Zorgzoeker.

Gespecialiseerde logopedist

Voor logopedische behandelingen die afwijken van de regulieren behandeling mag u alleen naar een gespecialiseerde logopedist:

  • een specifieke (individuele) zitting voor patiënten met de indicatie stotteren, de indicatie preverbale logopedie en/of de indicatie afasie;
  • behandeling volgens Hanenprogramma's;
  • groepsbehandeling Integrale Zorg Stotteren (IZS).

Stottertherapie mag ook worden gegeven door een stottertherapeut die is ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST).

In de Zorgzoeker vindt u de zorgaanbieders bij u in de buurt. U ziet met welke logopedisten wij een contract hebben. Zo weet u zeker dat uw zorgaanbieder de zorg mag verlenen en aan alle kwaliteitseisen voldoet.

Waar mag de zorg verleend worden

U mag behandeld worden in de praktijkruimte van de logopedist of stottertherapeut. Of in een zieken-, verpleeg- of verzorgingshuis. U kunt ook thuis worden behandeld als uw behandelend therapeut dit medisch noodzakelijk vindt.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de VGZ Zorg app.

Lees meer over de VGZ Zorg app
Of bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg