Vergoeding stomamateriaal in 2019


In het kort

Wat krijgt u vergoed?
Basisverzekering Vergoeding van stomamateriaal

Hoeveel materiaal u precies vergoed krijgt vindt u in het Reglement Hulpmiddelen.

Let op: u hebt voor sommige hulpmiddelen een machtiging nodig. Anders krijgt u geen vergoeding.

Machtiging aanvragen        

Aanvullende verzekering Geen vergoeding

Wat betaalt u zelf?
Eigen risico Ja

Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u uw eigen risico als u zorg krijgt vanuit de basisverzekering.                       

Eigen bijdrage Nee
Zorgaanbieder zonder contract U betaalt een deel van de zorgkosten zelf

Hebt u VGZ Ruime Keuze?       

En rekent uw zorgaanbieder meer dan 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief? Dan betaalt u het verschil zelf.                             

Hebt u VGZ Eigen Keuze?

En rekent uw zorgaanbieder meer dan het marktconform tarief? Dan betaalt u het verschil zelf.                               


Vergoeding uit de basisverzekering

Basisverzekering Hoogte vergoeding
Ruime Keuze Gecontracteerde zorg: 100% vergoeding
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% vergoeding van het gemiddeld gecontracteerd tarief
Eigen Keuze Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% vergoeding van het marktconforme tarief

Extra informatie

Schoonmaakmiddelen

Schoonmaakmiddelen en geurmiddelen


Verwijzing

U hebt een verwijzing van uw behandelend arts of een gespecialiseerde verpleegkundige nodig.

Toestemming

Gaat u naar een leverancier zonder contract met ons? Vraag dan vooraf toestemming bij ons aan.

U kunt voor uw stomamateriaal terecht bij leveranciers of medisch speciaalzaken waarmee wij een contract hebben. Gaat u naar een leverancier zonder contract? Dan krijgt u mogelijk een lagere vergoeding. Is uw leverancier of medisch speciaalzaak niet S.E.M.H.-gecertificeerd? Dan ontvangt u geen vergoeding. Kijk in de Zorgzoeker met welke leveranciers wij een contract hebben. Zoek op ‘stomamateriaal’.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de VGZ Zorg app.

Lees meer over de VGZ Zorg app
Of bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg