Machtiging zorg voor een ander

Wil je de zorgkosten zien van iemand anders op je zorgpolis, bijvoorbeeld van je partner of kind? Of wil je zorg regelen voor iemand die niet op jouw zorgpolis staat? Dan heb je een machtiging nodig.

Een machtiging beschermt jouw privacy

Zorgverbruik is meestal privacygevoelige informatie. Er staat bijvoorbeeld welke medicijnen je bij de apotheek hebt gehaald. De overheid heeft een wet gemaakt die dit soort persoonsgegevens beschermt. Hierdoor mogen wij nooit op verzoek van een ander gegevens delen. De verzekerde moet hier altijd eerst toestemming voor geven. Dat geldt al voor kinderen vanaf 12 jaar.

Machtiging is hetzelfde als toestemming. Er zijn verschillende machtigingen. Vind snel de machtiging die jij zoekt.

Ik wil zorg van mijn partner inzien

Je hebt dan toestemming nodig van je partner. Zo staat dat in de wet.

Jouw partner kan die toestemming geven via de VGZ app of Mijn VGZ, via ‘Gegevens delen’. Die toestemming kan je partner daar altijd weer intrekken.

Ik wil zorg van mijn kind inzien

Als je kind jonger is dan 12 jaar

De hoofdverzekerde op een zorgpolis kan de zorgkosten van een kind tot 12 jaar altijd inzien. Daarvoor is geen machtiging nodig.

Je hoeft dan niks te doen. Ben je medeverzekerde op een zorgpolis? En wil je zorgkosten inzien of regelen voor een kind tot 12 jaar? Dan heb je wél een machtiging nodig (voorheen ‘naastenverstrekking’). De hoofdverzekerde en het kind kunnen jou die machtiging geven via de VGZ app of Mijn VGZ, via ‘Machtiging’.

Als je kind ouder is dan 12 jaar

Je hebt dan altijd een machtiging nodig.

Ben je hoofdverzekerde op de zorgpolis? Dan kan het kind jou de machtiging geven via de VGZ app of Mijn VGZ, via ‘Machtiging’.

Ben je medeverzekerde op de zorgpolis? Dan kan het kind jou niet online machtigen. Graag helpen we je telefonisch. Bel ons samen met het kind. We regelen het meteen.

Ik wil zorg voor iemand anders regelen

Aanvragen

Zorg regelen voor een ander kan! Het enige dat je hoeft te doen is ons samen opbellen. Dan regelen we de machtiging (‘naastenverstrekking’) meteen voor jullie. Jij kunt dan voortaan de zorg voor de ander regelen.

  1. Print het formulier uit
  2. Vul het formulier in en laat de persoon ondertekenen voor wie je zorg wilt regelen.
  3. Stuur het formulier naar ons op:

  Zorgverzekeraar VGZ
  Afdeling Polisadministratie
  Postbus 25210
  5600 RS Eindhoven

Zorg regelen

Heb je de machtiging gekregen? Dan kun je voortaan de zorg voor de ander regelen. De ander hoeft daar niet bij te zijn.

De zorg regelen kan op 2 manieren

 1. Je kunt hierover met een medewerker chatten in de app. Dat kan altijd: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
 2. Je kunt ons bellen.

Ik wil een andere machtiging

Zoek je geen machtiging (toestemming) voor het regelen van zorg voor een persoon? Maar wil je toestemming vragen voor bepaalde zorg, bijvoorbeeld voor een hulpmiddel? Dan kan je hier regelen: