Vergoeding revalideren 2018

Na bijvoorbeeld een operatie wilt u natuurlijk zo snel mogelijk weer op de been zijn. Maar soms gaat dit niet zomaar en moet u revalideren. Vanuit de basisverzekering hebt u recht op een vergoeding voor revalidatie en ook voor de zorg die daarbij hoort. Dit is onderzoek, advisering en de behandeling door verschillende (medisch) specialisten die u helpen tijdens de revalidatie. Zoals een fysiotherapeut, een revalidatiearts maar ook een gezondheidspsycholoog.

Wanneer hebt u recht op revalidatie?

  • U hebt een handicap die het gevolg is van stoornissen of beperkingen in het bewegingsvermogen.
  • U hebt een handicap die het gevolg is van een aandoening van het centrale zenuwstelsel die u beperkt in communicatie, cognitie of gedrag.

Is revalidatie voor u de meest doeltreffende zorg om de handicap te voorkomen, verminderen of overwinnen? Dan hebt u recht op revalidatie. Het doel van de revalidatie is om zelfstandiger te worden of blijven. Hoe zelfstandig dat is, hangt af van uw beperking.

Toestemming voor medisch specialistische revalidatie

Als u naar een niet gecontracteerde zorgverlener gaat, hebt u vooraf onze toestemming nodig voor de vergoeding van medisch specialistische revalidatie. Uw zorgverlener kan deze toestemming voor u aanvragen. Zodra wij uw informatie binnen hebben, handelen wij uw aanvraag binnen 10 werkdagen af. Het is belangrijk dat uw zorgverlener de volledige informatie naar ons toestuurt. Is uw aanvraag niet compleet? Dan kunnen wij helaas geen toestemming verlenen. Of duurt het langer voordat wij u een reactie kunnen sturen.

Bekijk het toestemmingsformulier en de werkwijze

Geriatrische revalidatie

Dit is aangepaste revalidatiezorg voor kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis een medisch-specialistische behandeling (hebben) ondergaan. Dit wordt ook vergoed vanuit de basisverzekering.
Meer weten over de vergoeding voor geriatrische revalidatie

Vergoeding revalideren vanuit de basisverzekering

Vanuit uw basisverzekering hebt u recht op een vergoeding voor revalidatie. Hieronder vallen ook de quickscan en oncologische revalidatie.

  • Quickscan
    De quickscan is onderdeel van het vroeg ingrijpen bij langdurige, klachten zonder duidelijke oorzaak (aspecifiek). Het gaat hierbij om klachten die te maken hebben met uw houding of uw manier van bewegen.
  • Oncologische revalidatie
    Dit is zorg voor mensen met kanker die door de ziekte functionele, fysieke, psychische en sociale problemen hebben. Nazorg en revalidatie als onderdeel van de oncologische zorg horen hier ook bij. U krijgt advies en als het nodig is begeleiding bij het omgaan met de ziekte, herstel, conditieverbetering en behoud van de conditie. Wilt u weten waar u terecht kunt voor oncologische revalidatie? Neem dan contact op met de afdeling Zorgadvies en Bemiddeling: 088-131 16 11.
Basisverzekering Vergoeding
Ruime Keuze Gecontracteerd: 100% op basis van het gecontracteerd tarief
Niet-gecontracteerd: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief
Eigen Keuze Gecontracteerd en niet gecontracteerd: maximaal 100% van het marktconforme tarief

Vergoeding revalideren vanuit de aanvullende verzekering

U krijgt voor revalidatie uit de aanvullende verzekeringen geen vergoeding. Hebt u na uw revalidatie bijvoorbeeld nog meer fysiotherapie nodig? Dan hebt u vanuit uw aanvullende verzekering een vergoeding voor fysiotherapie.

Revalideren in het buitenland

Moet uw knie of heup binnenkort worden vervangen? Dan kunt u dit ook laten doen in Duitsland of Spanje. Uw revalidatie vindt dan ook hier plaats.

Extra informatie

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent geldt uw eigen risico voor de vergoeding van revalidatie.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Gaat u naar zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben? Dan krijgt u een lagere vergoeding. Bekijk wat u maximaal vergoed krijgt:

Verwijzing

U hebt voor revalidatie een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

 

Toestemming

Voor revalidatie hebt u vooraf onze toestemming nodig. Zo weet u zeker dat uw revalidatiezorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Gaat u naar een gecontracteerde zorgaanbieder? Dan vraagt deze de toestemming voor u aan. Bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder moet u zelf toestemming aanvragen.

U wordt behandeld door een multidisciplinair team van deskundigen onder leiding van een medisch specialist. Dit team moet verbonden zijn aan een revalidatie-instelling of ziekenhuis. De quickscan moet onder leiding van een revalidatiearts worden uitgevoerd. In Vergelijk en Kies vindt u de gecontracteerde zorgaanbieders. Een gecontracteerde zorgaanbieder regelt voor u de toestemming. 

Wilt u naar een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben? Dan betaalt u meestal een deel van de kosten zelf. U moet dan ook zelf vooraf toestemming bij ons aanvragen.

Oncologische revalidatie

Wilt u weten waar u terecht kunt voor oncologische revalidatie? Neemt u dan contact op met de afdeling Zorgadvies en Bemiddeling via 088 - 131 16 11.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Bekijk in Mijn VGZ welke verzekering u hebt. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

Bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg