Vergoeding revalidatiezorg in 2019


In het kort

Wat krijgt u vergoed?
Basisverzekering Vergoeding voor revalidatie, bijvoorbeeld bij een handicap of na een operatie

Onder revalideren valt ook: onderzoek, advies, en behandelingen om na medisch specialistische zorg weer (zo goed mogelijk) zelfstandig te bewegen of leven.                

Uw zorgaanbieder vraagt een machtiging voor u aan bij VGZ, om te zorgen dat u deze zorg vergoed krijgt. Dat doen zij via deze pagina van Coöperatie VGZ.            

Aanvullende verzekering Geen vergoeding

Wat betaalt u zelf?
Eigen risico Ja, vanaf 18 jaar voor zorg vanuit de basisverzekering

U betaalt eigen risico voor revalidatiezorg, als uw eigen risico nog niet op is voor dit jaar.               

Eigen bijdrage Nee
Zorgaanbieder zonder contract U betaalt een deel van de kosten zelf

Hebt u VGZ Ruime Keuze?               

En rekent uw zorgaanbieder meer dan 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief? Dan betaalt u het verschil zelf.                          

Hebt u VGZ Eigen Keuze?

En rekent uw zorgaanbieder meer dan het marktconform tarief? Dan betaalt u het verschil zelf.               Meer revalidatie nodig: gewone fysiotherapie

Hebt u na uw revalidatie nog meer fysiotherapie nodig? Dan hebt u mogelijk vanuit uw aanvullende verzekering een vergoeding voor fysiotherapie.

Revalideren in het buitenland

Moet u een knie- of heupoperatie ondergaan? Dan kunt u kiezen voor een arrangement in Duitsland of Spanje. Onze zorgadviseurs helpen u graag op weg met meer informatie. U kunt ons elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur bellen via 088 - 131 16 11.

Geriatrische revalidatie: voor kwetsbare ouderen

Dit is aangepaste revalidatiezorg voor kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis een medisch-specialistische behandeling (hebben) ondergaan. Dit wordt ook vergoed vanuit de basisverzekering.

Meer weten over de vergoeding voor geriatrische revalidatie

Revalidatie rond kanker

Oncologische revalidatie is voor mensen met kanker die door de ziekte functionele, fysieke, psychische en sociale problemen hebben. Nazorg en revalidatie als onderdeel van de oncologische zorg horen hier ook bij. U krijgt advies en als het nodig is begeleiding bij het omgaan met de ziekte, herstel, conditieverbetering en behoud van de conditie.

Wilt u weten waar u terecht kunt voor oncologische revalidatie? Neem dan contact op met de afdeling Zorgadvies en Bemiddeling: 088-131 16 11.

Extra informatie

Verwijzing

U hebt voor revalidatie een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

U wordt behandeld door een multidisciplinair team van deskundigen onder leiding van een medisch specialist. Dit team moet verbonden zijn aan een revalidatie-instelling of ziekenhuis. De quickscan moet onder leiding van een revalidatiearts worden uitgevoerd. In de Zorgzoeker vindt u de gecontracteerde zorgaanbieders. Een gecontracteerde zorgaanbieder regelt voor u de toestemming. 

Wilt u naar een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben? Dan betaalt u meestal een deel van de kosten zelf. 


De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Met hart voor zinnige zorg