Dag en nacht blijvende zorg (langdurige zorg)

Heeft u of uw naaste 24 uur per dag veel zorg en ondersteuning nodig? Dan kunt u daar hulp bij krijgen en die zorg aanvragen. Dit heet langdurige zorg en valt onder de Wet langdurige zorg. U kunt ervoor terecht bij het Zorgkantoor. Zij staan voor u klaar. Om u zo goed mogelijk op weg te helpen, vindt u hierna antwoord op vragen.

Uitleg langdurige zorg

Wat is de wet langdurige zorg en voor wie is het? En welke keuzes kunt u maken en wat houden ze in? Deze animatie geeft u een heldere uitleg. 

Antwoord op uw vragen

 • Het regelen van langdurige zorg kost tijd. We hebben voor u een overzichtelijk stappenplan gemaakt. Dan weet u precies wat u allemaal moet doen.
 • Ja, dat kan. De zorgadviseur van het Kennisloket kan u helpen als u vastloopt bij het zoeken naar passende, blijvende zorg. Het telefoonnummer is 088 131 16 57. Meer informatie over het Kennisloket kunt u op deze pagina vinden.
 • We hebben een handig hulpmiddel waarmee u kunt kijken waar uw zorg onder valt en hoe u deze kunt regelen. Het is een simpele vragenlijst waar u snel doorheen kunt gaan.

  Als u dit niet wil, dan kunt u ook kijken op de webpagina ‘Welke langdurige zorg past bij mij?’ 

 • Voordat u uw aanvraag voor langdurige zorg kunt opsturen, moet u een aantal documenten verzamelen. En een aantal vragen beantwoorden. Welke documenten zijn dit? Welke vragen kunt u verwachten? U leest het op de pagina ‘Aanvraag voorbereiden’.  
 • Als u 24 uur per dag zorg heeft en toezicht nodig is, dan valt de zorg binnen de Wet Langdurige zorg (WLZ). U krijgt deze zorg thuis of in een instelling. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kijkt of u recht heeft op deze zorg via de WLZ. De overheid vergoedt deze zorg, maar u betaalt een eigen bijdrage.  
  • Zolang u geen langdurige zorg nodig heeft, kunt u thuiszorg krijgen (verpleging & verzorging). Dit is voor mensen die thuis wonen en af en toe hulp nodig hebben. Wij vergoeden deze zorg. 
  •  Via de gemeente kunt huishoudelijke hulp of aanpassingen aan uw huis aanvragen. Hier kunt u ook terecht voor begeleiding en dagbesteding. Dit valt allemaal onder de Wet maatschappelijk ondersteuning, de Wmo.  
  Uitgebreide informatie vindt u op onze pagina over deze drie verschillende vormen van zorg
 • Dit loopt via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het is verstandig om alle stappen goed te doorlopen en dan uw aanvraag in te dienen.  
 • U betaalt een eigen bijdrage. Die kan per persoon verschillen. Met de rekenhulp van het CAK kunt u uw eigen bijdrage uitrekenen. 
 • Als u nu zorg krijgt van een zorgverlener die afspraken met ons heeft (een contract), is de kans groot dat hij ook een contract heeft voor langdurige zorg (Wlz). U kunt dit het beste even aan hem zelf vragen. Heeft u de zorg nu geregeld met een persoongebonden budget (pgb)? Dan moet u dit pgb opnieuw aanvragen.  
 • Vaak kunt u met passende zorg nog thuis blijven wonen. Uw wensen en mogelijkheden kunt u bespreken met uw zorgverlener en het Zorgkantoor. Soms gaat thuis wonen niet meer, omdat de zorg te zwaar geworden is. Het is belangrijk om op tijd te kijken welke instelling bij u past, omdat er toch vaak wachtlijsten zijn. En het is natuurlijk het fijnst als u naar een instelling kunt die uw voorkeur heeft.  
 • Naast verpleging en verzorging, valt bijvoorbeeld ook persoonlijke begeleiding en dagbesteding binnen de Wet langdurige zorg. Of een logeeropname. Ook kan het zijn dat u met uw zorgverlener afspraken maakt over huishoudelijke hulp of hulp bij de maaltijden. Samen met hem kunt u in het zorgplan beschrijven welke zorg u nodig heeft en hoe u die zorg krijgt.  

Kennisloket thuis in blijvende zorg

Onze zorgadviseurs helpen u bij het vinden en regelen van langdurige zorg. Bel met onze zorgadviseurs.

Meer informatie over

Wet langdurige zorg (WLZ)
De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die 24 uur per dag zorg dichtbij of iemand in de buurt nodig hebben. 
Aanvragen langdurige zorg
Wilt u een aanvraag doen voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Op deze pagina leggen we uit hoe u dit kunt aanvragen.
Eigen bijdrage
Ben u ouder dan 18 jaar en krijgt u zorg uit de Wet langdurige zorg? Dan betaalt u een eigen bijdrage.

Een zorgkantoor kan u helpen

Een zorgkantoor helpt u graag bij het regelen van zorg die valt onder de Wet langdurige zorg. Woont u in de regio Midden-Brabant, Noordoost-Brabant, Nijmegen, Noord- en Midden Limburg, Midden Holland, Waardenland of Noord-Holland Noord? Dan kunt u met uw vragen bij het VGZ Zorgkantoor terecht. Woont u niet in een van deze regio's? Bekijk dan op deze website bij welk zorgkantoor u terecht kunt met uw vragen.