Langdurige zorg: dag en nacht blijvende zorg

dementie

Heb jij of heeft iemand die je kent 24 uur per dag veel zorg en ondersteuning nodig? Dat noemen we langdurige zorg. Deze zorg wordt geregeld vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). We leggen je graag uit wat de Wet langdurige zorg is. En of het bij jouw situatie past.

Langdurige zorg, voor wie?

De Wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen die 24 uur per dag zorg en ondersteuning nodig hebben. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of je aan de voorwaarden van de Wlz voldoet. Als dit zo is, geeft het CIZ een Wlz-indicatie af. Daarmee kun je zorg krijgen die je nodig hebt. Dit kan thuis of in een zorginstelling. Je kunt hiervoor terecht bij het Zorgkantoor. Zij helpen je de zorg te krijgen die bij jou past.

Bekijk onderstaande video voor meer uitleg over de Wlz.

Wil je weten of je in aanmerking kan komen voor zorg uit de Wlz? Doe dan de Wlz-check

 

Wat is er geregeld vanuit de Wlz?

Naast verpleging en verzorging kun je ook andere zorg vanuit de Wlz krijgen:

  • (Tijdelijk) verblijf in een instelling die past bij jouw zorgvraag. Denk aan een verpleeghuis, een ggz-instelling of een instelling die past bij jouw handicap.
  • Geneeskundige zorg, behandelingen en hulpmiddelen die je krijgt van jouw Wlz-instelling.
  • Hulp om thuis te blijven wonen. Bijvoorbeeld verpleging, begeleiding, persoonlijke verzorging of huishoudelijke hulp. Je kunt ook hulp bij maaltijden krijgen. Om het eten te bereiden of bij het eten en drinken zelf.
  • Dagbesteding en het vervoer.

Samen met jouw zorgverlener schrijf je een zorgplan. Daar staat in welke zorg je nodig hebt en hoe je die zorg krijgt. Het Zorgkantoor regelt de zorg in jouw regio. De overheid betaalt dit. Je betaalt zelf een eigen bijdrage aan het CAK.

Lees meer informatie over de kosten bij zorg uit de Wlz.

Verschil met andere zorgwetten

De Zorgverzekeringswet (Zvw)

Heb je zorg nodig, maar hoeft er niet 24 uur per dag iemand aanwezig te zijn? Dan kun je verpleging en verzorging krijgen. Dit is voor mensen die thuis wonen en af en toe hulp nodig hebben. Deze zorg wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet. Je kunt deze verpleging en verzorging bij ons aanvragen.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

De Wmo is er om mensen zo lang mogelijk goed thuis te laten wonen. Bijvoorbeeld door huishoudelijke hulp of aanpassingen aan jouw huis. Of door begeleiding en dagbesteding. Je kunt hiervoor een aanvraag doen bij jouw gemeente.

Lees hier meer over het verschil tussen de Wmo, Zvw en Wlz

Zo regel je langdurige zorg

Samen met jouw zorgkantoor bekijk je welke zorg het beste past bij jouw situatie. En bij welke zorgverlener je deze zorgt kunt krijgen. Het regelen van langdurige zorg kost tijd. Het VGZ Zorgkantoor heeft een stappenplan gemaakt om je op weg te helpen. Zo kun jij je goed voorbereiden.

Nog enkele tips

  • Als je overstapt van de zorgverzekeringswet naar de langdurige zorg komt daar veel bij kijken. We begrijpen dat het fijn is om dezelfde zorgverlener te houden. Meestal is dit mogelijk. Een zorgverlener die een contract bij ons heeft, heeft dat vaak ook voor langdurige zorg (Wlz). Je zorgverlener kan je hier meer over vertellen.
  • Heb je de zorg nu geregeld met een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan is het belangrijk dat je zo snel mogelijk je pgb bij het Zorgkantoor aanvraagt. Vanaf de datum van je Wlz-indicatie wordt je pgb geregeld vanuit de Wlz en niet vanuit de Zorgverzekeringswet. Houdt er rekening mee dat het even kan duren tot dat dit geregeld is. 
  • Ga je wonen in een Wlz-instelling? Dan krijg je sommige zorg vanuit de instelling vergoed die onder een aanvullende verzekering vallen. Een aanvullende verzekering is dan niet altijd meer nodig. In een aantal stappen kun je na gaan of dit voor jou ook zo is.

Heb jij ouderenzorg nodig?

En twijfel je over welke ouderenzorg bij jou of je naaste past? Of wil je hulp bij het regelen van ouderenzorg? Het Kennisloket Thuis in Blijvende zorg denkt graag met je mee. Het telefoonnummer is 088 - 131 16 57.

Een zorgkantoor kan je helpen

Een zorgkantoor helpt je graag bij het regelen van zorg die valt onder de Wet langdurige zorg. Woon je in de regio Midden-Brabant, Noordoost-Brabant, Nijmegen, Noord- en Midden Limburg, Midden Holland, Waardenland of Noord-Holland Noord? Dan kun je jouw vragen stellen aan ons VGZ Zorgkantoor. Woon je niet in een van deze regio's? Bekijk dan op hier bij welk zorgkantoor je terecht kunt met jouw vragen.