Vergoeding therapeutisch elastische kousen in 2019


In het kort

Wat krijgt u vergoed?
Basisverzekering Vergoeding van therapeutisch elastische kousen

Vergoeding van therapeutisch elastische kousen vanaf drukklasse 2 als u last heeft van veneuze of lymfatische aandoeningen in benen of armen door bijvoorbeeld spataderen en trombose. Therapeutische elastische kousen zijn niet hetzelfde als steunkousen. Steunkousen hebben geen therapeutische werking. U krijgt geen vergoeding voor steunkousen.   

Let op: u hebt voor sommige hulpmiddelen een machtiging nodig. Anders krijgt u geen vergoeding.

Machtiging aanvragen   

Aanvullende verzekering Geen vergoeding

Wat betaalt u zelf?
Eigen risico Ja

Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u uw eigen risico als u zorg krijgt vanuit de basisverzekering.                   

Eigen bijdrage Nee
Zorgaanbieder zonder contract U betaalt een deel van de zorgkosten zelf

Hebt u VGZ Ruime Keuze?             

En rekent uw zorgaanbieder meer dan 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief? Dan betaalt u het verschil zelf.                                   

Hebt u VGZ Eigen Keuze?      

En rekent uw zorgaanbieder meer dan het marktconform tarief? Dan betaalt u het verschil zelf.                                    


Extra informatie

Verwijzing

U hebt een verwijzing nodig van een behandelend arts of specialistisch verpleegkundige.

Machtiging aanvragen

Gaat u naar een gecontracteerde zorgaanbieder? Dan beoordeelt deze of u aan de voorwaarden voldoet. U hoeft dan geen machtiging aan te vragen. En als uw therapeutische elastische kousen vervangen moeten worden kunt u bij de gecontracteerde zorgaanbieder terecht.

Gaat u naar een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben? Dan moet u zelf vooraf een machtiging aanvragen bij VGZ voor de aanschaf en vervanging van uw therapeutische elastische kousen.


Garantie

U hebt 12 maanden zorggarantie op uw kousen. Hebt u binnen deze 12 maanden nieuwe kousen nodig? Dan krijgt u zonder extra kosten nieuwe kousen.

Voor therapeutisch elastisch kousen moet u naar leverancier die S.E.M.H.-gecertificeerd (TEK) is. U kunt terecht bij een leverancier waar VGZ een contract mee heeft. Deze vindt u in de Zorgzoeker, bij Elastische Kousen. Zo weet u zeker dat de leverancier voldoet aan deze eisen.

Bekijk ook:

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de VGZ Zorg app.

Lees meer over de VGZ Zorg app
Of bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg