Vergoeding kaakchirurgie in 2019

Moet u naar de kaakchirurg? Dan kunt u hiervoor een vergoeding krijgen vanuit uw basisverzekering. Omdat kaakchirurgie onder de basisverzekering valt, is er geen vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U krijgt vanuit uw basisverzekering een vergoeding voor kaakchirurgie en bijbehorend röntgenonderzoek. Uw vergoeding hangt af van de zorgaanbieder die u kiest:

Basisverzekering Vergoeding
Ruime Keuze Gecontracteerd: 100% op basis van het gecontracteerd tarief
Niet-gecontracteerd: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief of wettelijk tarief
Eigen Keuze Gecontracteerd en niet gecontracteerd: 100% van het marktconforme tarief

Extra informatie

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u eigen risico als u een vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering.

Deze behandelingen vergoeden wij niet

Vanuit deze vergoeding voor kaakchirurgie hebt u geen recht op de chirurgische behandeling van tandvlees (parodontale chirurgie), het plaatsen van een implantaat en ongecompliceerde extracties.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Gaat u naar een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft, en u hebt VGZ Ruime Keuze? U vindt de maximale vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in deLijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2019.

Bekijk wat u maximaal vergoed in 2018:

Dit geldt niet als u de basisverzekering VGZ Eigen Keuze hebt.

Verwijzing

Voor kaakchirurgie hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts, tandarts, verloskundige, medisch specialist of kaakchirurg. Hebt u geen verwijzing? Dan vergoeden wij de behandeling niet.


Toestemming

Voor een kaakosteotomie hebt u vooraf een machtiging nodig van VGZ. Uw kaakchirurg vraagt de machtiging voor u aan. 

Een kaakchirurg mag deze zorg verlenen. Een tandarts dus niet. In de Zorgzoeker vindt u alle gecontracteerde kaakchirurgen. 

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welke verzekering heb ik ook alweer?

Bekijk het in de VGZ Zorg app of Mijn VGZ.

Lees meer over onze app 
Log in en bekijk in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg