Vergoeding kaakchirurgie in 2019

Moet u naar de kaakchirurg? Dan kunt u hiervoor een vergoeding krijgen vanuit uw basisverzekering. Omdat kaakchirurgie onder de basisverzekering valt, is er geen vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U krijgt vanuit uw basisverzekering een vergoeding voor kaakchirurgie en bijbehorend röntgenonderzoek. Uw vergoeding hangt af van de zorgaanbieder die u kiest:

Basisverzekering Vergoeding
Ruime Keuze Gecontracteerd: 100% op basis van het gecontracteerd tarief
Niet-gecontracteerd: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief of wettelijk tarief
Eigen Keuze Gecontracteerd en niet gecontracteerd: 100% van het marktconforme tarief

Extra informatie

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u eigen risico als u een vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering.

Deze behandelingen vergoeden wij niet

Vanuit deze vergoeding voor kaakchirurgie hebt u geen recht op de chirurgische behandeling van tandvlees (parodontale chirurgie), het plaatsen van een implantaat en ongecompliceerde extracties.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Gaat u naar een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft, en u hebt VGZ Ruime Keuze? U vindt de maximale vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in deLijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2019.

Bekijk wat u maximaal vergoed in 2018:

Dit geldt niet als u de basisverzekering VGZ Eigen Keuze hebt.

Verwijzing

Voor kaakchirurgie hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts, tandarts, verloskundige, medisch specialist of kaakchirurg. Hebt u geen verwijzing? Dan vergoeden wij de behandeling niet.


Toestemming

Voor een kaakosteotomie hebt u vooraf een machtiging nodig van VGZ. Uw kaakchirurg vraagt de machtiging voor u aan. 

Een kaakchirurg mag deze zorg verlenen. Een tandarts dus niet. In de Zorgzoeker vindt u alle gecontracteerde kaakchirurgen. 

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de VGZ Zorg app.

Lees meer over de VGZ Zorg app
Of bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg