Eigen risico: hoe, wat, wanneer?

Het eigen risico is een verplicht bedrag dat iedereen, vanaf 18 jaar, betaalt voor zorg uit de basisverzekering. De overheid heeft het eigen risico ingesteld én bepaalt ieder jaar de hoogte. Ook voor 2022 is dit € 385. 

Zo werkt het eigen risico

Log in en bekijk de stand van uw eigen risico

In het kort

In 2022 is het verplicht eigen risico € 385. Dit betekent dat u de eerste € 385 aan zorgkosten uit de basisverzekering zelf betaalt.

Het wettelijk verplicht eigen risico:

 • Betaalt u alleen voor zorg uit de basisverzekering
 • Geldt per persoon vanaf 18 jaar
 • Loopt van 1 januari tot en met 31 december
 • Kunt u uitbreiden met een vrijwillig eigen risico
 • Is het deel dat u zelf betaalt voordat wij zorgkosten vergoeden
 • Brengen wij in rekening in het jaar dat de behandeling is (gestart)
 • U betaalt eigen risico voor:

  De meeste zorg die onder de basisverzekering valt. Voorbeelden zijn:

  • Bloedprikken
  • Ziekenhuisopnames, -behandelingen en operaties
  • Hoortoestellen
  • Ambulancevervoer

  Wilt u een specifieke behandeling controleren? Zoek uw zorg of behandeling op in het vergoedingenoverzicht.

 • U betaalt géén eigen risico voor:

  • Zorg vanuit uw aanvullende verzekering of tandartsverzekering 
  • Huisartsenzorg (ook de huisartsenpost valt hieronder)
  • Verloskundige zorg door een huisarts, verloskundige of gynaecoloog
  • Kraamzorg
  • Het plaatsen van een spiraal door huisarts of verloskundige (de kosten van de spiraal zelf vallen hier niet onder)
  • Voorkeursgeneesmiddelen (u betaalt wel de kosten van de apotheek)
  • Verpleging en verzorging
  • Hulpmiddelen in bruikleen
  • Voorkeursdrinkvoeding (voorkeursproducten)
  • Het stoppen-met-rokenprogramma
  • Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)
  • Multidisciplinaire zorg (ketenzorg)
  • Vervoer van een donor
  • Zorg voor orgaandonoren
  • Gebruik van de SkinVision app (vanaf 2021)

Vrijwillig het eigen risico verhogen

U kunt het verplicht eigen risico verhogen met een vrijwillig eigen risico. Dat kan met € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500. Kiest u hiervoor? Dan betaalt u minder premie. Verwacht u weinig zorgkosten? Dan kan dit voordelig zijn. Ook voor het vrijwillig eigen risico geldt: u betaalt na het verplicht eigen risico eerst uw vrijwillig eigen risico voordat wij zorgkosten vergoeden.

Hoeveel korting krijgt u?

Eigen risico per jaar Korting per maand
€ 385 (wettelijk verplicht)
€ 0
€ 485
€ 3
€ 585 € 6
€ 685
€ 9
€ 785
€ 12
€ 885
€ 15

Verwacht u dat u (veel) zorg nodig heeft? Bijvoorbeeld omdat u een behandeling in het ziekenhuis krijgt. Of heeft u financieel weinig ruimte om onverwachte zorgkosten te betalen? Kies dan niet voor een vrijwillig eigen risico.

U kunt uw vrijwillig eigen risico elk jaar aanpassen van half november tot en met uiterlijk 31 januari.

Wijzig uw vrijwillig eigen risico voor komend jaar DigiD logo

Zo betaalt u uw eigen risico

 • Declareert u zelf zorgkosten? Dan trekken wij het eigen risico van uw vergoeding af. U ontvangt hierover binnen 10 werkdagen een zorgkostenfactuur.
 • Declareert uw zorgverlener zorgkosten voor u? Dan betalen wij uw zorgverlener. Het bedrag dat onder uw eigen risico valt, brengen wij bij u in rekening. U ontvangt hierover een zorgkostenfactuur. Dit kan maximaal 90 dagen duren.

Eigen risico gespreid betalen

€ 385 is niet niks. Wij bieden daarom de mogelijkheid dit bedrag in termijnen te betalen.

 

Verschil met eigen bijdrage

Eigen risico is iets anders dan de eigen bijdrage.

Eigen risico Eigen bijdrage
Vast bedrag per jaar Bedrag hangt af van het soort zorg dat u nodig heeft
Vrijwillig op te hogen Soms vergoed via een aanvullende verzekering
Voor iedereen vanaf 18 jaar Voor alle leeftijden
Geldt voor meeste zorg uit de basisverzekering Geldt voor specifieke zorg uit de basisverzekering en aanvullende verzekering

Het kan voorkomen dat u een eigen bijdrage én eigen risico betaalt. In dat geval verrekenen wij eerst de eigen bijdrage en daarna het eigen risico. Blijven er dan nog kosten over? Dan vergoeden wij deze.

 

Veelgestelde vragen

 • Mijn behandeling is verspreid over 2 jaren. Wat betekent dat voor mijn eigen risico?

  Voor de meeste zorg geldt het eigen risico van het jaar waarin uw behandeling plaatsvindt. U betaalt per behandeling. Als u in 2021 een behandeling heeft, betaalt u het eigen risico van 2021.

  Ziekenhuizen rekenen nooit losse behandelingen af. Zij verzamelen meerdere behandelingen in een pakketje (DBC). Een DBC eindigt als uw behandeling klaar is of na maximaal 120 dagen. Met het verrekenen van uw eigen risico kijken we naar de startdatum van de DBC. Duurt uw behandeling langer dan 120 dagen? Dan start er een vervolg-DBC. Is de startdatum van de vervolg-DBC in een nieuw jaar? Dan betaalt u ook in het nieuwe jaar weer uw eigen risico.

  U kunt bij uw zorgverlener navragen wanneer een vervolg-DBC wordt gestart.

  Voorbeeld 1

  In december 2021 gaat u een medisch specialist. Op dat moment start de DBC. In januari 2022 bent u geopereerd. Deze kosten vallen onder het eigen risico van 2021 eigen risico.

  Voorbeeld 2

  In september 2021 had u een operatie. In januari 2022 moet u terug naar het ziekenhuis voor een nacontrole. Uw specialist start een nieuwe DBC, want er zitten meer dan 120 dagen tussen. U betaalt het eigen risico van 2021 voor uw operatie. Voor de nacontrole betaalt u het eigen risico van 2022.

 • Ik word aan het einde van het jaar 18. Wat betekent dit voor mijn eigen risico?

  Dan geldt het verplicht eigen risico vanaf de eerste dag van de kalendermaand na de 18e verjaardag.

  Voorbeeld

  14 oktober wordt u 18 jaar. Vanaf 1 november geldt het eigen risico. De hoogte van het verplicht eigen risico is dan € 64,34 voor de rest van het jaar (€ 385 x 61/365 = € 64,34). Dus voor november en december.