Eigen risico

 

U hebt in 2018 een verplicht eigen risico van € 385. Dit is door de overheid bepaald.  Verwacht u weinig zorgkosten? Dan kan het voordelig zijn om ook een vrijwillig eigen risico te nemen. Zo betaalt u maandelijks minder premie.

 

Gespreid betalen van uw eigen risico

Bij VGZ kunt u uw verplicht eigen risico in 10 termijnen betalen.

Lees meer over gespreid betalen eigen risico

Waar betaalt u eigen risico voor?

Het eigen risico geldt voor bijna alle zorg die in uw basisverzekering zit. Zoals uw bezoek aan de medisch specialist in het ziekenhuis, medicijnen en spoedeisende hulp. Voor zorg voor kinderen tot 18 jaar en voor zorg uit uw aanvullende verzekering betaalt u nooit eigen risico. Naast het eigen risico betaalt u soms ook een eigen bijdrage.


Waat betaalt u eigen risico voor?

Voor welke zorg uit basisverzekering betaalt u géén eigen risico?

 • huisartsenzorg
 • multidisciplinaire zorg (ketenzorg)
 • verloskundige zorg door een huisarts, verloskundige of gynaecoloog
 • kraamzorg
 • zorg voor kinderen tot 18 jaar
 • zorg vanuit uw aanvullende verzekering
 • voorkeursgeneesmiddelen
 • voorkeursdrinkvoeding (voorkeursproducten)
 • het stoppen-met-rokenprogramma. Het eigen risico geldt wel voor de geneesmiddelen
 • voorkeurslongmedicatie geleverd door geselecteerde zorgaanbieders voor de proeftuin Blauwe Zorg 
 • hulpmiddelen die u in bruikleen hebt
 • verpleging en verzorging
 • vervoer van een donor
 • nacontroles van een nier- of leverdonor

Kijk in het vergoedingenoverzicht voor uw vergoeding en of u eigen risico betaalt.

Hoger eigen risico, lagere premie

U hebt in 2018 een verplicht eigen risico van € 385. Dit kunt u verhogen met een vrijwillig eigen risico, tot maximaal € 885 per jaar. Hoe hoger uw totale eigen risico, hoe minder premie u betaalt voor de basisverzekering.

Verplicht eigen risico

Wilt u uw eigen risico verhogen met een vrijwillig eigen risico? Zorg er dan voor dat u dit bedrag kunt missen.

Rekenvoorbeelden eigen risico

Rekenvoorbeeld eigen risico Thijs

Robbert

Hij heeft een eigen risico van € 685.

Robbert breekt in 2018 zijn enkel. Behandelkosten: € 885. Hij betaalt eerst het verplicht eigen risico van €  385 + zijn vrijwillig eigen risico van € 300. Robbert betaalt in totaal dus € 685. VGZ betaalt de rest, dus € 200. Robbert heeft zijn volledige eigen risico betaald, dus voor de rest van het jaar 2018 betaalt hij geen eigen risico meer.

Rekenvoorbeeld eigen risico Sabine

Lotte

Ze heeft een eigen risico van € 385.

Lotte heeft logopedie nodig. Kosten: € 300. Ze betaalt € 300 verplicht eigen risico. VGZ betaalt niets. Haar resterend eigen risico is € 85 (€ 385 - € 300). Krijgt Lotte dit jaar nog een keer zorg uit de basisverzekering? Dan betaalt ze eerst nog € 85 eigen risico en eventueel een eigen bijdrage. Daarna betaalt VGZ de zorgkosten.

Bekijk de status van uw eigen risico

Verzekerd bij VGZ? In Mijn VGZ ziet u hoeveel eigen risico u al hebt betaald dit jaar.

Bekijk uw eigen risico in Mijn VGZBekijk uw eigen risico in Mijn VGZ

Veelgestelde vragen

Zoek uw behandeling in het vergoedingenoverzicht. Dan leest u wat wij vergoeden en of u eigen risico moet betalen.

 

Voor de meeste zorg geldt het eigen risico van het jaar waarin uw behandeling plaatsvindt. Dus als u in december 2017 een behandeling hebt gehad, betaalt u het eigen risico van 2017. En als u in 2018 een behandeling hebt gehad, betaalt u het eigen risico van 2018. Dit geldt bijvoorbeeld voor fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek.

Voor ziekenhuiszorg werkt dat anders. Ziekenhuizen rekenen nooit losse behandelingen af. Zij verzamelen meerdere behandelingen in een pakketje. Zo’n pakketje heet een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Een DBC eindigt als uw behandeling klaar is of na bepaald aantal dagen dat door de NZa is bepaald. Voor de meeste ziekenhuiszorg is dit 120 dagen, voor operaties 42 dagen en voor geestelijke gezondheidszorg 365 dagen. Gaat uw behandeling na deze periode nog verder? Dan start er een vervolg-DBC. U kunt bij uw zorgaanbieder navragen wanneer een vervolg-DBC wordt gestart.

Voorbeeld 1

In november 2017 bezocht u een medisch specialist. Op dat moment start de DBC. In januari 2018 wordt u geopereerd. U betaalt alleen over 2017 eigen risico, omdat de DBC nog doorloopt in 2018.

Voorbeeld 2

In november 2016 onderging u een operatie. De DBC mag na de operatie nog maximaal 42 dagen doorlopen en sluit dus in januari 2018. In maart moet u terug naar het ziekenhuis voor een nacontrole. Uw specialist start een nieuwe DBC. U betaalt eigen risico voor uw operatie in 2017. Voor de nacontrole betaalt u uw eigen risico over 2018.

Dit is afhankelijk van hoeveel vrijwillig eigen risico u hebt, hoeveel eigen risico u dit jaar al gebruikt hebt én de kosten van de behandeling in uw ziekenhuis. Onze zorgadviseurs kunnen voor u zien hoe duur een bepaalde behandeling in uw ziekenhuis is. Ook kunnen zij zien hoeveel eigen risico u hebt gebruikt dit jaar. Voor een compleet overzicht kunt u contact opnemen met Zorgadvies & Bemiddeling via telefoonnummer: 088 - 131 16 11. Zij helpen u graag.

U kunt uw verplichte eigen risico gespreid betalen. Alleen kunt u zich hiervoor dit jaar niet meer aanmelden. Als u zich voor het volgende jaar wilt aanmelden, kunt u dit vanaf november aangeven in de Mijn omgeving. Lees meer over het gespreid betalen van uw verplicht eigen risico.

Nee, voor kinderen tot 18 jaar betaalt u geen eigen risico.

Nee, het eigen risico is iets anders dan de eigen bijdrage. De eigen bijdrage is een bedrag dat u zelf betaalt voor bijvoorbeeld geneesmiddelen of hulpmiddelen. Dit staat los van het eigen risico. Lees meer over de eigen bijdrage.

Bent u bij een zorgaanbieder geweest waarmee wij een contract hebben?
Dan stuurt de zorgaanbieder de rekening direct naar VGZ. U ontvangt van ons een factuur voor het eigen risico.

 

Bent u bij een zorgaanbieder geweest waarmee wij geen contract hebben?
Dan stuurt uw zorgaanbieder de rekening naar u. Declareert u deze kosten daarna bij VGZ en hebt u recht op een vergoeding? Dan krijgt u van ons een bedrag teruggestort waar we het eigen risico van afgehaald hebben.

 

 

Zodra wij de rekening van uw DBC (Diagnose Behandeling Combinatie) van het ziekenhuis ontvangen. Wij bekijken dan of u nog een bedrag moet betalen. Zo ja, dan ontvangt u een factuur voor het eigen risico. Soms ontvangen wij de rekening van uw DBC heel snel, soms wacht het ziekenhuis lang met het versturen van de rekening. Dit kan wel een jaar duren. Hierdoor kan het helaas gebeuren dat u dit jaar nog een factuur krijgt voor het eigen risico van vorig jaar. Voor de factuur van het eigen risico kijken wij naar het kalenderjaar waarin de behandeling (DBC) is gestart.

Wat is een DBC?
Een DBC is een pakketje met alle kosten van uw behandeling. 

Bekijk de video met uitleg over een DBC

Met hart voor zinnige zorg