Eigen risico

U hebt in 2015 een verplicht eigen risico van € 375. Dit is door de overheid bepaald. Verwacht u weinig zorgkosten? Dan kan het voordelig zijn om ook een vrijwillig eigen risico te nemen. Zo betaalt u maandelijks minder premie.

Tip! Verzekerd bij VGZ? 

In Mijn VGZ ziet u hoeveel eigen risico u nog hebt. Log in met uw DigiD. 

Bekijk de status van uw eigen risico

Waar betaalt u eigen risico voor?

Het eigen risico geldt voor bijna alle zorg die in uw basisverzekering zit. Zoals uw bezoek aan de medisch specialist in het ziekenhuis, medicijnen en spoedeisende hulp. Voor zorg uit uw aanvullende verzekering betaalt u nooit eigen risico. Naast het eigen risico betaalt u soms ook een eigen bijdrage.


Waat betaalt u eigen risico voor?

Voor welke zorg betaalt u géén eigen risico?

 • behandelingen door uw huisarts
 • verloskundige zorg en kraamzorg
 • nacontroles van een nier- of leverdonor
 • vervoer van een donor
 • ketenzorg
 • voorkeursgeneesmiddelen
 • de door ons gecontracteerde zorgaanbieders voor het leveren van drinkvoeding (dieetpreparaten), voor zover zij de door ons als voorkeursproduct geselecteerde drinkvoedingen leveren
 • hulpmiddelen die u in bruikleen hebt
 • verpleging en verzorging
 • zorg vanuit uw aanvullende verzekering
 • zorg voor kinderen tot 18 jaar

Kijk in het vergoedingenoverzicht voor uw vergoeding en of u eigen risico betaalt.

Hoger eigen risico, lagere premie

U hebt in 2015 een verplicht eigen risico van € 375. Dit kunt u verhogen met een vrijwillig eigen risico, tot maximaal € 875 per jaar. Hoe hoger uw totale eigen risico, hoe minder premie u betaalt voor de basisverzekering.

Verplicht eigen risico

Wilt u uw eigen risico verhogen met een vrijwillig eigen risico? Zorg er dan voor dat u dit bedrag kunt missen.

Rekenvoorbeelden eigen risico

Rekenvoorbeeld eigen risico Thijs

Robbert

Hij heeft een eigen risico van € 675.

Robbert breekt in 2015 zijn enkel. Behandelkosten: € 875. Hij betaalt eerst het verplicht eigen risico van € 375 + zijn vrijwillig eigen risico van € 300. Robbert betaalt in totaal dus € 675. VGZ betaalt de rest, dus € 200. Robbert heeft zijn volledige eigen risico betaald, dus voor de rest van het jaar 2015 betaalt hij geen eigen risico meer.

Rekenvoorbeeld eigen risico Sabine

Lotte

Ze heeft een eigen risico van € 375.

Lotte heeft medicijnen gehaald bij de apotheek. Kosten: € 100. Ze betaalt € 100 verplicht eigen risico. VGZ betaalt niets. Het resterend verplicht eigen risico is € 275 (€ 375 - € 100). Krijgt Lotte dit jaar nog een keer zorg uit de basisverzekering? Dan betaalt ze eerst nog het resterende € 275 eigen risico.

Bekijk de status van uw eigen risico

Verzekerd bij VGZ? In Mijn VGZ ziet u hoeveel eigen risico u al hebt betaald dit jaar.

Inloggen Mijn VGZInloggen Mijn VGZ

Veelgestelde vragen

Zoek uw behandeling in het vergoedingenoverzicht. Dan leest u wat wij vergoeden en of u eigen risico moet betalen.

Nee, voor kinderen tot 18 jaar betaalt u geen eigen risico.

Nee, het eigen risico is iets anders dan de eigen bijdrage. De eigen bijdrage is een bedrag dat u zelf betaalt voor bijvoorbeeld geneesmiddelen of hulpmiddelen. Dit staat los van het eigen risico. Lees meer over de eigen bijdrage.

U kunt het vrijwillig eigen risico jaarlijks, per 1 januari wijzigen. U kunt deze wijziging uiterlijk op 31 december van het voorafgaande kalenderjaar schriftelijk of via Mijn VGZ doorgeven.

Bent u bij een zorgaanbieder geweest waarmee wij een contract hebben?
Dan stuurt de zorgaanbieder de rekening direct naar VGZ. U ontvangt van ons een factuur voor het eigen risico.

Bent u bij een zorgaanbieder geweest waarmee wij geen contract hebben?
Dan stuurt uw zorgaanbieder de rekening naar u. Declareert u deze kosten daarna bij VGZ en hebt u recht op een vergoeding? Dan krijgt u van ons een bedrag teruggestort waar we het eigen risico van afgehaald hebben.

Zodra wij de rekening van uw DBC (Diagnose Behandeling Combinatie) van het ziekenhuis ontvangen. Wij bekijken dan of u nog een bedrag moet betalen. Zo ja, dan ontvangt u een rekening voor het eigen risico. Soms ontvangen wij de rekening van uw DBC heel snel, soms wacht het ziekenhuis lang met het versturen van de rekening. Dit kan wel een jaar duren. Hierdoor kan het helaas gebeuren dat u dit jaar nog een rekening krijgt voor het eigen risico van vorig jaar. Voor de rekening van het eigen risico kijken wij naar het jaar waarin de behandeling (DBC) is gestart.

Wat is een DBC?
Een DBC is een pakketje met alle kosten van uw behandeling. 

Bekijk de video met uitleg over een DBC

Voor goede zorg zorg je samen