Vergoeding erfelijkheidsonderzoek 2019

Sommige ziekten en afwijkingen zijn erfelijk. Als er in uw familie een ziekte voorkomt kunt u hierover allerlei vragen hebben. Een erfelijkheidsonderzoek kan u helpen om antwoord te krijgen op verschillende vragen:

  • U hebt zelf een ziekte en wilt weten of deze erfelijk is.
  • In uw familie komt een erfelijke ziekte voor en u wilt weten of dit iets betekent voor u en/of uw kinderen.
  • U hebt vragen over de oorzaak en de erfelijkheid van de aandoening van uw kind.
  • U wilt weten wat tijdens de zwangerschap de risico's zijn van ziekten zoals epilepsie, of noodzakelijk medicijngebruik.

Vergoeding erfelijkheidsonderzoek vanuit de basisverzekering

U krijgt vanuit uw basisverzekering een vergoeding voor erfelijkheidsonderzoek. Dit is:

  • het onderzoek naar en van erfelijke afwijkingen door stamboomonderzoek
  • chromosoomonderzoek
  • biochemische diagnostiek
  • ultrageluidonderzoek en DNA-onderzoek
  • erfelijkheidsadvisering en wanneer dit nodig is psychosociale begeleiding

Als het nodig is voor het advies aan u, kunnen ook andere personen hiervoor onderzocht worden. Zij kunnen hierna ook advies krijgen wat volgt uit dit onderzoek.

Uw vergoeding hangt af van uw keuze voor een zorgaanbieder:

Soort basisverzekering Vergoeding
Ruime Keuze Gecontracteerd: 100% op basis van het gecontracteerd tarief
Niet gecontracteerd: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief
Eigen Keuze Gecontracteerd en niet-gecontracteerd: maximaal 100% van het marktconforme tarief

Vergoedingen erfelijkheidsonderzoek vanuit de aanvullende verzekering

Voor erfelijkheidsonderzoek krijgt u vanuit de aanvullende verzekeringen geen vergoeding.

Extra informatie

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent geldt uw eigen risico voor de vergoeding van erfelijkheidsonderzoek.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Gaat u naar zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben? Houdt u er dan rekening mee dat u waarschijnlijk een deel van de kosten zelf betaalt. U vindt alle gecontracteerde zorgaanbieders in de Zorgzoeker. Bekijk wat u maximaal vergoed krijgt:

Dit geldt niet als u de basisverzekering VGZ Eigen Keuze hebt.

Vaderschapstest

U krijgt geen vergoeding voor een vaderschapstest. Dit is geen erfelijkheidsonderzoek.

Verwijzing

U hebt een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist.

Voor erfelijkheidsonderzoek gaat u naar een Centrum voor erfelijkheidsadvies. U vindt de door ons gecontracteerde Centra in de Zorgzoeker.

Wilt u naar een zorgaanbieder waarmee wij voor erfelijkheidsonderzoek geen overeenkomst hebben gesloten? Houdt u er dan rekening mee dat u waarschijnlijk een deel van de kosten zelf moet betalen.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de VGZ Zorg app.

Lees meer over de VGZ Zorg app
Of bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg