Vergoeding zorg in het buitenland 2017

Het kan ook u overkomen: u hebt met spoed medische hulp nodig tijdens uw vakantie. Of u wilt een ingreep of behandeling liever in het buitenland laten doen, bijvoorbeeld een knieoperatie of oogoperatie.

Verschil spoedeisende en niet-spoedeisende zorg

  • Spoedeisende zorg: dit is onverwachte medische zorg tijdens uw tijdelijke verblijf in het buitenland. De behandeling kan niet wachten totdat u terug bent in Nederland. U hoeft in de meeste gevallen geen kosten voor te schieten.
  • Niet-spoedeisende zorg: dit is zorg waarvan u al langer weet dat u die moet ondergaan. Of zorg die u wel nodig hebt maar geen spoed heeft. Denk aan een bezoek aan een huisarts of apotheek. Maar ook een bezoek aan een polikliniek, of een ingreep. De kosten voor niet-spoedeisende zorg betaalt u eerst zelf en de buitenlandse nota declareert u daarna bij VGZ.

Spoed in het buitenland? VGZ Alarmcentrale bellen!

Moet u in het buitenland worden opgenomen in het ziekenhuis? Bel dan altijd eerst de VGZ Alarmcentrale via +31 40 297 55 50 (altijd bereikbaar). Let op: belt u vanuit het buitenland? Dan brengt uw telefoonprovider hiervoor mogelijk extra kosten in rekening. Dan kunnen wij u verder adviseren.

Geen spoed in het buitenland? VGZ Zorgadviseur bellen!

Wilt u voor niet-spoedeisende hulp naar het buitenland? Belt u dan vooraf met onze VGZ Zorgadviseurs. Dan kunnen wij u adviseren en u vertellen of uw kosten (gedeeltelijk) vergoed worden.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

  • Spoedeisende zorg: vergoeding van de gemaakte kosten tijdens uw vakantie of tijdelijke verblijf in het buitenland op basis van Nederlandse marktconforme tarieven.
  • Niet-spoedeisende zorg: vergoeding van de gemaakte kosten in het buitenland (na toestemming van VGZ), op basis van Nederlandse marktconforme tarieven. 

Een tijdelijk verblijf in het buitenland betekent dat u korter dan één jaar in het buitenland verblijft. Twijfelt u of de kosten worden vergoed? Bel dan vooraf met de VGZ Alarmcentrale via +31 40 297 55 50 (altijd bereikbaar). Let op: belt u vanuit het buitenland? Dan brengt uw telefoonprovider hiervoor mogelijk extra kosten in rekening. 

Let op: de kosten van een behandeling in het buitenland kunnen hoger zijn dan de kosten hiervan in Nederland. Vanuit de basisverzekering vergoeden wij de kosten tot maximaal het bedrag dat u zou krijgen als u in Nederland behandeld zou worden. Houdt u er daarom rekening mee dat u voor behandelingen in het buitenland mogelijk een (groot) gedeelte van de kosten zelf moet betalen. 

Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering (niet de tandartsverzekeringen)

  • Volledige vergoeding voor spoedeisende zorg tijdens uw vakantie of tijdelijke verblijf in het buitenland
  • Repatriëring door de VGZ Alarmcentrale

Extra informatie

Eigen risico

Voor behandelingen uit de basisverzekering geldt uw eigen risico. Er zijn enkele uitzonderingen, hier leest u meer over op de pagina eigen risico.

Zorg binnen EU-/EER- of verdragslanden

Bij een tijdelijk verblijf in een land dat binnen de EU-/EER- of verdragslanden valt, hebt u recht op zorg volgens de basisverzekering die u in Nederland hebt afgesloten. Als u in deze landen zorg krijgt die niet binnen uw Nederlandse verzekering valt, dan wordt deze in het buitenland ook niet vergoed.

Geen toestemming aangevraagd

Voor niet-spoedeisende hulp in het buitenland met 1 of meerdere overnachtingen hebt u vooraf toestemming van VGZ nodig. U kunt hier toestemming aanvragen. Hebt u deze toestemming niet aangevraagd? Dan betaalt u de behandeling (voor een deel) zelf.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder 

Gaat u naar zorgaanbieder waar wij geen contract mee hebben? Houdt u er dan rekening mee dat u deel van kosten zelf betaalt.

U vindt alle gecontracteerde zorgaanbieders in Vergelijk en Kies. Ook gecontracteerde buitenlandse zorgaanbieders. Weet u niet zeker of wij een contract hebben met de zorgaanbieder? Belt u dan met onze klantenservice.

Verwijskaart

Ook bij opname in het buitenland kan een verwijskaart van de huisarts of specialist nodig zijn. Zelfs als u vooraf geen toestemming nodig hebt van VGZ.

Toestemming

behandeling met overnachting

Voor een behandeling waarvoor u één of meerdere nachten moet blijven, hebt u vooraf onze toestemming nodig. Neem hiervoor eerst contact op met VGZ.

Behandeling zonder overnachting

Voor de meeste behandelingen zonder overnachting binnen EU- of EER-landen hebt u vooraf geen toestemming van VGZ nodig. VGZ vergoedt in dat geval uw kosten volgens uw polis. Neemt u contact met ons op als u twijfelt of u toestemming nodig hebt voor uw behandeling in het buitenland.

Bijzondere poliklinische behandelingen

Hebt u vanuit uw verzekering recht op een vergoeding voor bepaalde bijzondere poliklinische behandelingen? Voor bijvoorbeeld plastische chirurgie of IVF kunt u zich in het buitenland laten behandelen. Hiervoor hebt u wel vooraf toestemming van VGZ nodig. Weet u niet zeker of uw behandeling vergoed wordt en of u hiervoor toestemming moet aanvragen? Neemt u dan vooraf contact op met VGZ.

Voor niet-spoedeisende hulp heeft VGZ speciale afspraken met vele zorgaanbieders in het buitenland om u daarmee een sneller, vergelijkbaar of soms beter alternatief te bieden. U vindt de buitenlandse ziekenhuizen in Vergelijk en Kies. Ook hier zorgt VGZ voor de rechtstreekse betaling van de kosten. Let op: de afspraken gelden niet altijd voor alle specialismen. Neemt u dan vooraf contact op met VGZ.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Toestemming voor een behandeling in het buitenland

Hebt u zorg nodig in het buitenland? Dan ontvangen wij graag van u het aanvraagformulier specialistische zorg buitenland. Vul dit formulier volledig in en stuur dit naar:

Zorgverzekeraar VGZ
Afdeling Machtigingen Buitenland
Locker 049, Medisch Geheim
Postbus 25150
5600 RS EINDHOVEN

Vergeet u niet om alle bijlagen toe te voegen? Dank u wel.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Bekijk in Mijn VGZ welke verzekering u hebt. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

Bekijk uw verzekering in Mijn VGZ

Ga goed voorbereid op reis

Wij helpen u op weg! Met handige tips en informatie over zorg in het buitenland.

Bekijk onze vakantie-tips

Voor goede zorg zorg je samen