Vergoeding zorg in het buitenland 2016

Het kan ook u overkomen: u hebt met spoed medische hulp nodig tijdens uw vakantie. Of u wilt een ingreep of behandeling liever in het buitenland laten doen, bijvoorbeeld een knieoperatie of oogoperatie.

Verschil spoedeisende en niet-spoedeisende zorg

  • Spoedeisende zorg: dit is onverwachte medische zorg tijdens uw tijdelijke verblijf in het buitenland. De behandeling kan niet wachten totdat u terug bent in Nederland. U hoeft in de meeste gevallen geen kosten voor te schieten.
  • Niet-spoedeisende zorg: dit is zorg waarvan u al langer weet dat u die moet ondergaan. Of zorg die u wel nodig hebt maar geen spoed heeft. Denk aan een bezoek aan een huisarts of apotheek. Maar ook een bezoek aan een polikliniek, of een ingreep. De kosten voor niet-spoedeisende zorg betaalt u eerst zelf en de buitenlandse nota declareert u daarna bij VGZ.

Spoed in het buitenland? VGZ Alarmcentrale bellen!

Moet u in het buitenland worden opgenomen in het ziekenhuis? Bel dan altijd eerst de VGZ Alarmcentrale via +31 40 297 55 50 (altijd bereikbaar). Dan kunnen wij u verder adviseren.

Geen spoed in het buitenland? VGZ Zorgadviseur bellen!

Wilt u voor niet-spoedeisende hulp naar het buitenland? Belt u dan vooraf met onze VGZ Zorgadviseurs. Dan kunnen wij u adviseren en u vertellen of uw kosten (gedeeltelijk) vergoed worden.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

  • Spoedeisende zorg: vergoeding van de gemaakte kosten tijdens uw vakantie of tijdelijke verblijf in het buitenland op basis van Nederlandse marktconforme tarieven.
  • Niet-spoedeisende zorg: vergoeding van de gemaakte kosten in het buitenland (na toestemming van VGZ), op basis van Nederlandse marktconforme tarieven. 

Een tijdelijk verblijf in het buitenland betekent dat u korter dan één jaar in het buitenland verblijft. Twijfelt u of de kosten worden vergoed? Bel dan vooraf met de VGZ Alarmcentrale via +31 40 297 55 50 (altijd bereikbaar). 

Let op: de kosten van een behandeling in het buitenland kunnen hoger zijn dan de kosten hiervan in Nederland. Vanuit de basisverzekering vergoeden wij de kosten tot maximaal het bedrag dat u zou krijgen als u in Nederland behandeld zou worden. Houdt u er daarom rekening mee dat u voor behandelingen in het buitenland mogelijk een (groot) gedeelte van de kosten zelf moet betalen. 

Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering (niet de tandartsverzekeringen)

  • Volledige vergoeding voor spoedeisende zorg tijdens uw vakantie of tijdelijke verblijf in het buitenland
  • Repatriëring door de VGZ Alarmcentrale

Eigen risico

Voor behandelingen uit de basisverzekering geldt uw eigen risico. Er zijn enkele uitzonderingen, hier leest u meer over op de pagina eigen risico.

Zorg binnen EU-/EER- of verdragslanden

Bij een tijdelijk verblijf in een land dat binnen de EU-/EER- of verdragslanden valt, hebt u recht op zorg volgens de basisverzekering die u in Nederland hebt afgesloten. Als u in deze landen zorg krijgt die niet binnen uw Nederlandse verzekering valt, dan wordt deze in het buitenland ook niet vergoed.

Geen toestemming aangevraagd

Voor niet-spoedeisende hulp in het buitenland met 1 of meerdere overnachtingen hebt u vooraf toestemming van VGZ nodig. U kunt hier toestemming aanvragen. Hebt u deze toestemming niet aangevraagd? Dan betaalt u de behandeling (voor een deel) zelf.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder 

Gaat u naar zorgaanbieder waar wij geen contract mee hebben? Houdt u er dan rekening mee dat u deel van kosten zelf betaalt.

U vindt alle gecontracteerde zorgaanbieders in Vergelijk en Kies. Ook gecontracteerde buitenlandse zorgaanbieders. Weet u niet zeker of wij een contract hebben met de zorgaanbieder? Belt u dan met onze klantenservice.

Verwijskaart

Ook bij opname in het buitenland kan een verwijskaart van de huisarts of specialist nodig zijn. Zelfs als u vooraf geen toestemming nodig hebt van VGZ.

Toestemming

behandeling met overnachting

Voor een behandeling waarvoor u één of meerdere nachten moet blijven, hebt u vooraf onze toestemming nodig. Neem hiervoor eerst contact op met VGZ.

Behandeling zonder overnachting

Voor de meeste behandelingen zonder overnachting binnen EU- of EER-landen hebt u vooraf geen toestemming van VGZ nodig. VGZ vergoedt in dat geval uw kosten volgens uw polis. Neemt u contact met ons op als u twijfelt of u toestemming nodig hebt voor uw behandeling in het buitenland.

Bijzondere poliklinische behandelingen

Hebt u vanuit uw verzekering recht op een vergoeding voor bepaalde bijzondere poliklinische behandelingen? Voor bijvoorbeeld plastische chirurgie of IVF kunt u zich in het buitenland laten behandelen. Hiervoor hebt u wel vooraf toestemming van VGZ nodig. Weet u niet zeker of uw behandeling vergoed wordt en of u hiervoor toestemming moet aanvragen? Neemt u dan vooraf contact op met VGZ.

Voor niet-spoedeisende hulp heeft VGZ speciale afspraken met vele zorgaanbieders in het buitenland om u daarmee een sneller, vergelijkbaar of soms beter alternatief te bieden. U vindt de buitenlandse ziekenhuizen in Vergelijk en Kies. Ook hier zorgt VGZ voor de rechtstreekse betaling van de kosten. Let op: de afspraken gelden niet altijd voor alle specialismen. Neemt u dan vooraf contact op met VGZ.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Toestemming voor een behandeling in het buitenland

Hebt u zorg nodig in het buitenland? Dan ontvangen wij graag van u het aanvraagformulier specialistische zorg buitenland. Vul dit formulier volledig in en stuur dit naar:

Zorgverzekeraar VGZ
Afdeling Machtigingen Buitenland
Locker 049, Medisch Geheim
Postbus 25150
5600 RS EINDHOVEN

Vergeet u niet om alle bijlagen toe te voegen? Dank u wel.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Bekijk in Mijn VGZ welke verzekering u hebt. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

Bekijk uw verzekering in Mijn VGZ

Ga goed voorbereid op reis

Wij helpen u op weg! Met handige tips en informatie over zorg in het buitenland.

Bekijk onze vakantie-tips

Voor goede zorg zorg je samen