Op maat gemaakte medicijnen

Het kan zijn dat u een op maat gemaakt medicijn nodig heeft. Bijvoorbeeld als de sterkte of de vorm van een bestaand medicijn voor u niet geschikt is. Uw apotheker kan u vertellen of u dit medicijn vergoed krijgt. En of het nodig is om eerst een machtiging aan te vragen.

Soorten op maat gemaakte medicijnen

Er zijn 2 soorten op maat gemaakte medicijnen:

  • Een doorgeleverde bereiding: dit is een op maat gemaakt medicijn dat is bereid door een grootbereider (een bereidingsapotheek). Een apotheek kan zo'n bereiding daar bestellen en ‘doorleveren’ (meegeven) aan u. Daarom noemen we dit een ‘doorgeleverde apotheekbereiding’.
  • Een magistrale bereiding: dit is een op maat gemaakt medicijn dat speciaal voor u is bereid door uw eigen apotheek

Vergoeding doorgeleverde bereidingen

Alle zorgverzekeraars bepalen samen welke doorgeleverde bereidingen worden vergoed. Wij overleggen hierover met artsen, patiëntenorganisaties en apothekers. De afspraken die we maken gelden voor een jaar. De zorgverzekeraars maken een lijst van alle doorgeleverde bereidingen. Alle zorgverzekeraars gebruiken dezelfde lijst. Bekijk de de wijzigingen voor 2021:

(In deze lijst ziet u of de vergoeding van uw medicijn is gewijzigd. En of er aanvullende voorwaarden gelden voor een vergoeding. Voor medicijnen die niet op de lijst staan verandert er niets).

Twijfelt u of uw medicijn wordt vergoed?

Uw apotheek kan u vertellen of uw op maat gemaakte medicijn wordt vergoed. En of het nodig is om vooraf een machtiging (toestemming) aan te vragen.

Vergoeding magistrale bereidingen

Uw apotheker laat u weten of de magistrale bereiding die speciaal voor u wordt bereid wordt vergoed. De apotheker beoordeelt dit aan de hand van geldende wet- en regelgeving. De apotheker kan u ook vertellen of het nodig is om vooraf een machtiging (toestemming) aan te vragen.

Vergoeding hele dure medicijnen

Sommige medicijnen zijn zo duur dat we ze niet kunnen vergoeden. Is dat zo voor uw medicijn? Dan kan de minister voor Medische Zorg en Sport toestemming geven voor de vergoeding van een medicijn dat ongeveer hetzelfde is. Apothekers moeten dit medicijn wel zelf kunnen maken.

Wordt uw medicijn niet (meer) vergoed?

In (bijna) alle gevallen is er een medicijn dat wij wel vergoeden en dat ongeveer hetzelfde is (een alternatief medicijn). U kunt met uw arts of apotheker bespreken welk medicijn u als alternatief kunt gebruiken.

Geen alternatief medicijn beschikbaar?

Dan kunt u uw situatie aan ons voorleggen. Vraag uw arts of apotheker dan om toestemming voor het gebruik van het medicijn op maat. Deze toestemming hebben wij nodig om te kunnen bepalen of een apotheker de medicijnen op maat voor u mag maken. 

Bekijk ook:

Vergoeding voor antidepressiva afbouwmedicatie

Wilt u uw antidepressiva afbouwen? Maar zijn er niet voldoende medicijnen beschikbaar? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor op maat gemaakte medicijnen (apotheekbereidingen). De vergoeding is voor afbouwen in 8 weken. U bouwt dan met wekelijkse doseerstappen af naar 0. Uw apotheker kan u vertellen of deze vergoeding ook voor u mogelijk is.

Bekijk de vergoeding voor afbouwmedicatie van antidepressiva

Geen vergoeding voor:

  • Apotheekbereidingen voor een afbouwschema met doseerstappen van minder dan 1 week (bijvoorbeeld 1 stap per dag)

Bekijk eventueel nog de Verzekeringsvoorwaarden