Vergoeding stoppen met roken

 

Chronisch zieken en stoppen met roken-begeleiding

Bent u chronisch ziek? Dan kunt u deelnemen aan gecontracteerde zorgprogramma’s voor:

  • Diabetes mellitus, type 2 
  • COPD
  • Hart- en vaatziekten
  • Astma (als u 16 jaar of ouder bent) 

Begeleiding bij het stoppen met roken is vaak onderdeel van het programma waaraan u deelneemt. Hierover hebben wij afspraken gemaakt met uw zorggroep. U betaalt voor deze begeleiding geen eigen risico.

Vind een zorgverlener in de buurt

In de Zorgzoeker vind je een fysiotherapeut, arts of therapeut bij jou in de buurt. En zie je met welke zorgverleners wij afspraken hebben.