Disclaimer

Zorgverzekeraar VGZ draagt kwaliteit hoog in het vaandel. Daarom besteden wij alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op deze website. Ook spannen wij ons in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze website en de elektronische diensten die wij aanbieden.

Onze website

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. We kunnen niet garanderen dat onze website foutloos werkt en continu toegankelijk is. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie op deze website, of schade door storingen. Dit geldt ook voor andere door ons elektronisch aangeboden diensten. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites die niet door VGZ worden onderhouden. Bijvoorbeeld websites waar VGZ naar toe linkt, of websites die verwijzen naar onze site.

Informatie wijzigen

VGZ behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te wijzigen. We geven geen garantie dat e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Daarom aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor de gevolgen hiervan.

Voorwaarden en reglementen

Op overeenkomsten met VGZ zijn de geldende verzekeringsvoorwaarden en reglementen van toepassing. Bij een verschil tussen de gedrukte informatie en informatie op deze website gaat de tekst van de gedrukte versie voor.

Vergelijk en Kies

VGZ is niet aansprakelijk voor de inhoud van waarderingen die op ‘Vergelijk en Kies’ worden geplaatst. Wij hebben het recht om berichten of gegevens, zonder opgave van reden, van ‘Vergelijk en Kies’ te verwijderen.

Het is verboden om berichten of gegevens met een onrechtmatig of ongepast karakter op ‘Vergelijk en Kies’ te plaatsen. Verboden berichten of gegevens zullen we onmiddellijk verwijderen. VGZ beschouwt het volgende in ieder geval als onrechtmatig:

  • Het expliciet noemen van namen van personen waarover een waardering wordt gegeven.
  • Haatdragende, tot haat aanzettende, discriminerende, lasterlijke, pornografische, obscene, bedreigende uitingen of uitingen die als zodanig kunnen worden ervaren. Dit geldt ook voor uw gebruikersnaam.
  • Het gebruiken van schutting- en vloekwoorden of uitingen die als zodanig kunnen worden ervaren. Dit geldt ook voor uw gebruikersnaam.
  • Het vermelden van of verwijzen naar illegale producten en diensten. Bijvoorbeeld met een link naar een website.
  • Het bewust geven van foutieve of misleidende informatie in een geplaatst bericht. Dit geldt ook voor reacties op een geplaatst bericht.
  • Het verstoren van ‘Vergelijk en Kies’ door het laten draaien van scripts, het meermaals plaatsen van hetzelfde bericht of andere acties die het functioneren van ‘Vergelijk en Kies’ kunnen verstoren en ontregelen.
  • Het doen van reclame-uitingen. Bijvoorbeeld voor goederen, diensten en internetsites.

Voor goede zorg zorg je samen