Declaratie indienen

Wist u dat de vergoeding kan verschillen als u naar een ongecontracteerde zorgverlener gaat? Bekijk hier de maximale vergoedingen per zorgsoort.

Log in en declareer via Mijn VGZ

Volg de status van uw declaratie

U vindt uw ingediende en verwerkte declaraties hier:

Declareren voor iemand die niet op de polis staat

Helpt u een verzekerde die niet op uw polis staat met declareren? Declareren met klantnummer is niet meer mogelijk. U kunt de factuur per post declareren.

Wilt u declareren voor een verzekerde onder toezicht van Jeugdzorg?

Persoonsgebonden budget (pgb) declareren

Heeft u een pgb voor verpleging en/of verzorging? Dan kunt u de gemaakte kosten achteraf declareren.

Factuur declareren? Deze gegevens hebben we nodig
We gaan snel aan de slag met uw declaratie. Dat doen we graag in 1 keer goed. Daarom hebben we deze gegevens van u nodig: 
  • naam, adres en geboortedatum van verzekerde
  • soort behandeling inclusief Prestatiecode
  • het bedrag per behandeling
  • de datum van de behandeling
  • naam en adres van de zorgverlener en praktijk
  • factuurnummer
  • factuurdatum

Per post declareren

Natuurlijk kunt u ook per post declareren. Het duurt dan tot 10 werkdagen tot de vergoeding op uw rekening staat. Het meesturen van een declaratieformulier is niet nodig voor zorg in Nederland. De originele factuur is voldoende. Check wel of de gegevens hierboven op de factuur staan. Dan maken we het zo snel mogelijk voor u in orde.

Stuur de originele nota naar onderstaand adres:

Zorgverzekeraar VGZ
Postbus 25030
5600 RS Eindhoven

Declaratieformulieren

Voor vervoerskosten of zorg in het buitenland hebben we nog een declaratieformulier van u nodig. Voor het gemak hebben we de juiste formulieren al voor u klaargezet. Vergeet u niet om de originele factuur toe te voegen. Zoekt u een ander declaratieformulier?
Vrouw in rolstoel wordt vervoerd met taxi
Machtiging vervoer aanvragen
Wilt u uw reiskosten voor zittend ziekenvervoer declareren? Dan heeft u vooraf toestemming van ons nodig.
Man met zoon op vakantie in het buitenland
Buitenlandse nota
Wilt u een buitenlandse nota declareren? Dat kan! Check van tevoren even of u alle informatie heeft voor de declaratie.
Vrouw bekijkt veelgestelde vragen declareren online

Veelgestelde vragen

Heeft u toch nog een vraag over het indienen van een declaratie? Bekijk dan meest gestelde vragen van onze klanten.