Vergoeding pruiken en mutssja in 2019


In het kort

Wat krijgt u vergoed?
Basisverzekering Vergoeding voor een pruik

U komt in aanmerking voor een vergoeding voor een pruik als u (gedeeltelijk) kaal bent (geworden) door een medische aandoening of door een medische behandeling zoals chemotherapie.     

 

  • Vergoeding voor een pruik: maximaal € 436 per 12 maanden
  • Vergoeding voor een reservepruik: maximaal € 436 eens per 5 jaar (geldt niet bij chemotherapie)

Let op: u hebt voor sommige hulpmiddelen een machtiging nodig. Anders krijgt u geen vergoeding.

Machtiging aanvragen      

Aanvullende verzekering Vergoeding vanuit een aantal aanvullende verzekeringen

Hebt u een indicatie voor een pruik? Dan kunt u kiezen voor een tegemoetkoming in de kosten van een pruik óf een mutssja. In onze aanvullende verzekeringen hebt u een budget voor hulpmiddelen. U kunt uw budget gebruiken voor het deel van de nota dat de basisverzekering niet vergoed. Meestal zijn dit de kosten van de pruik boven de € 436.

U kunt het budget niet gebruiken als vergoeding van het eigen risico (voor het deel wat uit de basisverzekering wordt vergoed).


Wat betaalt u zelf?
Eigen risico Ja

U betaalt uw eigen risico voor een pruik die vergoed wordt uit de basisverzekering.             

Eigen bijdrage Nee
Zorgaanbieder zonder contract U betaalt een deel van de zorgkosten zelf

Hebt u VGZ Ruime Keuze?                       

En rekent uw zorgaanbieder meer dan 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief? Dan betaalt u het verschil zelf.                                             

Hebt u VGZ Eigen Keuze?             

En rekent uw zorgaanbieder meer dan het marktconforme tarief? Dan betaalt u het verschil zelf.                                              

 


 

Vergoeding pruiken of mutssja's vanuit de aanvullende verzekeringen 

Verzekering Vergoeding
Aanvullend Goed Geen vergoeding
Aanvullend Beter € 250 per jaar (budget hulpmiddelen)
Aanvullend Best € 500 per jaar (budget hulpmiddelen)
MiX Aanvullende Verzekering
(tot en met 31 december 2018)
Geen vergoeding
Verzekering Vergoeding
VGZ Werkt Goed Geen vergoeding
VGZ Werkt Beter € 250 per jaar (budget hulpmiddelen)
VGZ Werkt Best € 500 per jaar (budget hulpmiddelen)
Verzekering Vergoeding
Jong Basis Geen vergoeding
Jong Uitgebreid Geen vergoeding
Single/Duo Basis Geen vergoeding
Single/Duo Uitgebreid € 250 per jaar (budget hulpmiddelen)
Gezin Basis Geen vergoeding
Gezin Uitgebreid € 250 per jaar (budget hulpmiddelen)
Vitaal Basis Geen vergoeding
Vitaal Uitgebreid € 350 per jaar (budget hulpmiddelen)
Verzekering Vergoeding
GemeentePakket Compact € 100 per jaar
GemeentePakket Compleet € 300 per jaar
Den Haagpakket € 140 per jaar
Zuid-Limburgpakket € 140 per jaar
Rotterdampakket Compact U krijg een budget van € 250 per jaar voor de eigen bijdrage bij enkele hulpmiddelen, waaronder pruiken en mutssja's. In het vergoedingenoverzicht ziet u waar u recht op hebt.
Rotterdampakket U krijg een budget van € 250 per jaar voor de eigen bijdrage bij enkele hulpmiddelen, waaronder pruiken en mutssja's. In het vergoedingenoverzicht ziet u waar u recht op hebt.

Extra informatie

Extra kosten bij aanschaf pruik

U hebt alleen recht op de vergoeding van de kosten van een pruik. U krijgt geen vergoeding voor bijvoorbeeld het aanmeten van een pruik.

Pruik bij kaalheid man

U krijgt geen vergoeding voor een pruik als deze wordt gebruikt vanwege klassieke mannelijke kaalheid (alopecia androgenetica).

Verwijzing

Om de kosten van een pruik vergoed te krijgen, heeft u een verwijzing nodig van uw behandelend arts.

Machtiging aanvragen

Voor uw vergoeding heeft u een machtiging nodig van VGZ.  

In de Zorgzoeker vindt u alle gecontracteerde zorgaanbieders. Zo weet u zeker dat de zorgaanbieder voor pruiken aan de juiste eisen voldoet en beschikt over de juiste vakkennis om u optimaal te helpen. De zorgaanbieder waar u uw pruik koopt, moet een kappersdiploma hebben.


De vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering kunt u ook gebruiken voor een mutssja in plaats van een pruik. Een mutssja mag u overal kopen.

Bekijk ook:

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welke verzekering heb ik ook alweer?

Bekijk het in de VGZ Zorg app of Mijn VGZ.

Lees meer over onze app 
Log in en bekijk in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg