Vergoeding pruiken en mutssja in 2019


In het kort

Wat krijgt u vergoed?
Basisverzekering Vergoeding voor een pruik

U komt in aanmerking voor een vergoeding voor een pruik als u (gedeeltelijk) kaal bent (geworden) door een medische aandoening of door een medische behandeling zoals chemotherapie.     

 

  • Vergoeding voor een pruik: maximaal € 436 per 12 maanden
  • Vergoeding voor een reservepruik: maximaal € 436 eens per 5 jaar (geldt niet bij chemotherapie)

Let op: u hebt voor sommige hulpmiddelen een machtiging nodig. Anders krijgt u geen vergoeding.

Machtiging aanvragen      

Aanvullende verzekering Vergoeding vanuit een aantal aanvullende verzekeringen

Hebt u een indicatie voor een pruik? Dan kunt u kiezen voor een tegemoetkoming in de kosten van een pruik óf een mutssja. In onze aanvullende verzekeringen hebt u een budget voor hulpmiddelen. U kunt uw budget gebruiken voor het deel van de nota dat de basisverzekering niet vergoed. Meestal zijn dit de kosten van de pruik boven de € 436.

U kunt het budget niet gebruiken als vergoeding van het eigen risico (voor het deel wat uit de basisverzekering wordt vergoed).


Wat betaalt u zelf?
Eigen risico Ja

U betaalt uw eigen risico voor een pruik die vergoed wordt uit de basisverzekering.             

Eigen bijdrage Nee
Zorgaanbieder zonder contract U betaalt een deel van de zorgkosten zelf

Hebt u VGZ Ruime Keuze?                       

En rekent uw zorgaanbieder meer dan 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief? Dan betaalt u het verschil zelf.                                             

Hebt u VGZ Eigen Keuze?             

En rekent uw zorgaanbieder meer dan het marktconforme tarief? Dan betaalt u het verschil zelf.                                              

 


 

Vergoeding pruiken of mutssja's vanuit de aanvullende verzekeringen 

Verzekering Vergoeding
Aanvullend Goed Geen vergoeding
Aanvullend Beter € 250 per jaar (budget hulpmiddelen)
Aanvullend Best € 500 per jaar (budget hulpmiddelen)
MiX Aanvullende Verzekering
(tot en met 31 december 2018)
Geen vergoeding
Verzekering Vergoeding
VGZ Werkt Goed Geen vergoeding
VGZ Werkt Beter € 250 per jaar (budget hulpmiddelen)
VGZ Werkt Best € 500 per jaar (budget hulpmiddelen)
Verzekering Vergoeding
Jong Basis Geen vergoeding
Jong Uitgebreid Geen vergoeding
Single/Duo Basis Geen vergoeding
Single/Duo Uitgebreid € 250 per jaar (budget hulpmiddelen)
Gezin Basis Geen vergoeding
Gezin Uitgebreid € 250 per jaar (budget hulpmiddelen)
Vitaal Basis Geen vergoeding
Vitaal Uitgebreid € 350 per jaar (budget hulpmiddelen)
Verzekering Vergoeding
GemeentePakket Compact € 100 per jaar
GemeentePakket Compleet € 300 per jaar
Den Haagpakket € 140 per jaar
Zuid-Limburgpakket € 140 per jaar
Rotterdampakket Compact U krijg een budget van € 250 per jaar voor de eigen bijdrage bij enkele hulpmiddelen, waaronder pruiken en mutssja's. In het vergoedingenoverzicht ziet u waar u recht op hebt.
Rotterdampakket U krijg een budget van € 250 per jaar voor de eigen bijdrage bij enkele hulpmiddelen, waaronder pruiken en mutssja's. In het vergoedingenoverzicht ziet u waar u recht op hebt.

Extra informatie

Extra kosten bij aanschaf pruik

U hebt alleen recht op de vergoeding van de kosten van een pruik. U krijgt geen vergoeding voor bijvoorbeeld het aanmeten van een pruik.

Pruik bij kaalheid man

U krijgt geen vergoeding voor een pruik als deze wordt gebruikt vanwege klassieke mannelijke kaalheid (alopecia androgenetica).

Verwijzing

Om de kosten van een pruik vergoed te krijgen, heeft u een verwijzing nodig van uw behandelend arts.

Machtiging aanvragen

Voor uw vergoeding heeft u een machtiging nodig van VGZ.  

In de Zorgzoeker vindt u alle gecontracteerde zorgaanbieders. Zo weet u zeker dat de zorgaanbieder voor pruiken aan de juiste eisen voldoet en beschikt over de juiste vakkennis om u optimaal te helpen. De zorgaanbieder waar u uw pruik koopt, moet een kappersdiploma hebben.


De vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering kunt u ook gebruiken voor een mutssja in plaats van een pruik. Een mutssja mag u overal kopen.

Bekijk ook:

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de VGZ Zorg app.

Lees meer over de VGZ Zorg app
Of bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg