Vergoeding pruiken en mutssja's 2018

U komt in aanmerking voor een vergoeding voor een pruik als u volledig of gedeeltelijk kaal bent (geworden) door een medische aandoening of door een medische behandeling zoals chemotherapie. Vanuit uw basisverzekering krijgt u hiervoor een vergoeding. En in uw aanvullende verzekering hebt u een budget voor hulpmiddelen. Dit budget kunt u ook gebruiken voor de vergoeding van een pruik en mutssja.


Vergoeding pruiken vanuit de basisverzekering

  • Vergoeding voor een pruik: maximaal € 431 per 12 maanden
  • Vergoeding reservepruik: maximaal € 431 eens per 5 jaar (geldt niet bij chemotherapie)

De hoogte van uw vergoeding is ook afhankelijk van of u naar een gecontacteerde zorgaanbieder gaat:

Basisverzekering Vergoeding
Ruime Keuze Gecontracteerd: 100% op basis van het gecontracteerd tarief
Niet-gecontracteerd: maximaal 80% van gemiddeld gecontracteerd tarief
Eigen Keuze Gecontracteerd: 100% op basis van het gecontracteerd tarief
Niet-gecontracteerd: maximaal 100% van het marktconforme tarief

Vergoeding pruiken of mutssja's vanuit de aanvullende verzekeringen

In onze aanvullende verzekeringen hebt u een budget voor hulpmiddelen. U kunt uw budget gebruiken voor het deel van de nota dat de basisverzekering niet vergoed. Meestal zijn dit de kosten van de pruik boven de € 431. Hebt u een indicatie voor een pruik? Dan kunt u kiezen voor een tegemoetkoming in de kosten van een pruik óf een mutssja. 

U kunt het budget niet gebruiken als vergoeding van het eigen risico (voor het deel wat uit de basisverzekering wordt vergoed). Bekijk uw vergoeding:

Verzekering Vergoeding
Aanvullend Goed Geen vergoeding
Aanvullend Beter € 250 per jaar (budget hulpmiddelen)
Aanvullend Best € 500 per jaar (budget hulpmiddelen)
MiX Aanvullende Verzekering Geen vergoeding
Verzekering Vergoeding
Jong Basis Geen vergoeding
Jong Uitgebreid Geen vergoeding
Single/Duo Basis Geen vergoeding
Single/Duo Uitgebreid € 250 per jaar (budget hulpmiddelen)
Gezin Basis Geen vergoeding
Gezin Uitgebreid € 250 per jaar (budget hulpmiddelen)
Vitaal Basis Geen vergoeding
Vitaal Uitgebreid € 350 per jaar (budget hulpmiddelen)
Verzekering Vergoeding
GemeentePakket Compact € 100 per jaar
GemeentePakket Compleet € 300 per jaar
Den Haagpakket € 140 per jaar
Zuid-Limburgpakket € 140 per jaar
Rotterdampakket € 75,50 per jaar

Extra informatie

Eigen risico

U betaalt uw eigen risico voor een pruik die vergoed wordt vanuit de basisverzekering.

Extra kosten bij aanschaf pruik

U hebt alleen recht op de vergoeding van de kosten van een pruik. U krijgt geen vergoeding voor bijvoorbeeld het aanmeten van een pruik.

Pruik bij kaalheid man

U krijgt geen vergoeding voor een pruik als deze wordt gebruikt vanwege klassieke mannelijke kaalheid (alopecia androgenetica).

Verwijzing

Om de kosten van een pruik vergoed te krijgen hebt u een verwijzing nodig van uw behandelend arts.

Toestemming aanvragen

Gaat u naar een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben? Dan moet u vooraf toestemming aanvragen bij VGZ voor de aanschaf, vervanging of reparatie van uw pruik. Gaat u naar een gecontracteerde zorgaanbieder? Dan beoordeelt deze zelf of u aan de voorwaarden voldoet. U hoeft dan niet zelf toestemming aan VGZ te vragen. Ook als uw pruik gerepareerd of vervangen moet worden kunt u bij de gecontracteerde zorgaanbieder terecht.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan moet u zelf bij ons toestemming aanvragen voor aanschaf, vervanging en reparatie.

In Vergelijk en Kies vindt u alle zorgaanbieders waarmee wij een contract hebben.

In Vergelijk en Kies vindt u alle gecontracteerde zorgaanbieders. Zo weet u zeker dat de zorgaanbieder aan de juiste eisen voldoet en beschikt over de juiste vakkennis om u optimaal te helpen. De zorgaanbieder waar u uw pruik koopt, moet een kappersdiploma hebben.

Bekijk ook:

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Bekijk in Mijn VGZ welke verzekering u hebt. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

Bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg