Declareren via de SVB

Bij de salarisadministratie van uw pgb komt best veel kijken. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan u daarbij helpen. Zij kunnen voor u uw zorgverleners betalen, de belasting regelen en namens u declareren bij VGZ.

Meer weten? Kijk op de website van de SVB of bel (030) 264 82 00.

Pgb verpleging en verzorging declareren

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb) voor verpleging en/of verzorging? Dan kunt u de gemaakte kosten achteraf declareren.

Snel naar:

Hieronder leest u hoe u gemaakte kosten kunt declareren bij VGZ. Het is ook mogelijk om te declareren via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

1. Wat kan ik declareren?

U kunt alleen de uren zorg declareren die uw zorgverlener ook daadwerkelijk aan u heeft geleverd. En u kunt alleen de zorg declareren die na behandeling van de pgb-aanvraag aan u is toegekend.

Meer informatie over de maximale tarieven

2. Hoe declareer ik?

Kies hieronder het juiste formulier, declaratieformulier formele zorgverlener of declaratieformulier informele zorgverlener, en vul dit volledig in. U kunt de zorg wekelijks of maandelijks declareren. Dien de declaratie binnen 3 maanden in nadat u de zorg heeft ontvangen.

Formulier invullen


Formele zorgverlener

  • Een formele zorgverlener (bijvoorbeeld de thuiszorg) heeft een registratie als officiële zorgverlener en is geen familielid van u.
  • U ontvangt een rekening van uw zorgverlener met daarop de geleverde zorg. Deze gegevens heeft u nodig om onderstaand declaratieformulier in te vullen.

Download dit formulier in pdf

Check voor een juiste verwerking van uw declaratie of de AGB-code is ingevuld op het formulier.

U hoeft de originele rekening van uw formele zorgverlener niet mee te sturen naar VGZ. Bewaar deze wel voor uw eigen administratie.

Informele zorgverlener

  • Een informele zorgverlener (familielid of kennis) heeft geen registratie als officiële zorgverlener. Een familielid is altijd een informele zorgverlener, ook wanneer deze wel een registratie als zorgverlener heeft. U ontvangt geen rekening.
  • U declareert door onderstaand declaratieformulier in te vullen.

Declaratieformulier informele zorgverlener

Download dit formulier in pdf

3. Hoe dien ik de declaratie in bij VGZ?

Dit kunt u online doen via Mijn VGZ. Of per post.

Formulier indienen


Online declareren

  • Ga naar Mijn VGZ en log in met uw DigiD.
  • In Mijn VGZ ziet u na enkele dagen of wij uw declaratie goed hebben ontvangen en wat u vergoed krijgt.

U ontvangt het bedrag binnen 6 werkdagen op uw rekening

Declaratie per post opsturen

U stuurt de declaratie naar:

Zorgverzekeraar VGZ
Postbus 25030
5600 RS Eindhoven

U ontvangt het bedrag binnen 10 werkdagen op uw rekening

Heeft u vragen over pgb verpleging en verzorging?

Bekijk de veelgestelde vragen over pgb of neem contact op via 088 131 1671.

Met hart voor zinnige zorg