Persoonsgebonden budget (Pgb)

Wilt u zelf uw thuiszorg regelen? Dat kan. Met een Zvw-pgb (Zorgverzekeringwet persoonsgebonden budget) koopt u zelf de zorg in, bijvoorbeeld bij een organisatie of een familielid. Dat geeft een zekere vrijheid. Maar het betekent ook dat u zelf de administratie doet en zorgverleners betaalt. De kosten kunt u achteraf bij ons terugvragen (declareren).

Let op: Bij ons kunt u alleen een pgb krijgen voor verpleging en verzorging thuis en/of kindzorg. Ander pgb nodig? Dan wordt dit mogelijk geregeld door zorgkantoor (Wlz-pgb) of gemeente (Wmo-pgb of Jeugdwet-pgb). Kijk voor meer informatie op de website www.pgb.nl.

Waar kunnen we u mee helpen?

Pgb aanvragen
Een nieuw Zvw-pgb aanvragen? Dat regelt u via Mijn VGZ. U heeft wel altijd een indicatie van een wijkverpleegkundige nodig.
Formulieren
Op deze pagina vindt u alle formulieren rondom uw pgb.

Zorg declareren
Wilt u de geleverde zorg uit uw zvw-pgb betalen? Dan kunt u deze kosten achteraf bij ons declareren.

Vergoedingen
Voor de declaratie van pgb verpleging en verzorging zijn maximumtarieven afgesproken. 
Wijziging doorgeven
Wijzigt er iets in uw situatie en heeft dit te maken met uw pgb? Of wilt u uw pgb stopzetten?

Pgb nieuwe verzekerden
Stapt u over naar VGZ en wilt u uw pgb meenemen? Dan kan. U regelt het in 3 stappen.
Wijkverpleegkundige vinden
De wijkverpleegkundige bekijkt uw zorgbehoefte en stelt de indicatie vast. U kunt ook hulp krijgen bij het vinden van gecontracteerde zorgverleners.

Hulp nodig van Per Saldo?

Per Saldo is een landelijke vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget (pgb). Zij geven je advies, ondersteunen je en komen op voor je belangen. Kijk voor meer informatie op www.pgb.nl.

Hulp nodig bij uw pgb administratie?

Als pgb-houder of wettelijk vertegenwoordiger bent u verplicht om zelf uw administratie bij te houden. Dat kan best lastig zijn. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) helpt u graag. Ze regelen de belasting, betalen uw zorgverleners en declareren voor u bij VGZ.

 

Veelgestelde vragen

  1. U houdt zelf de einddatum van uw pgb in de gaten. Hierover krijgt u niet standaard een bericht van uw zorgverzekeraar.
  2. Wij adviseren u om 13 weken voor het aflopen van uw huidige pgb contact op te nemen met een BIG-geregistreerde verpleegkundige niveau 5 voor een herindicatie.
  3. U kunt het beste minimaal 6 weken voor uw pgb verloopt, een nieuw pgb-aanvraagformulier indienen.
 • Is de einddatum van de toegekende indicatie nog niet verlopen? Dan neemt uw nieuwe zorgverzekeraar uw toegekende indicatie over. Het is wel belangrijk om uw pgb toekenningsbrief naar uw nieuwe zorgverzekeraar te sturen. Pas dan neemt uw nieuwe zorgverzekeraar uw pgb over. Houd u er rekening mee dat uw nieuwe zorgverzekering andere tarieven kan hanteren. Dit kan van invloed zijn op de hoogte van uw pgb.
 • Nee, uw pgb stopt niet automatisch. Wilt u uw pgb stopzetten? Stuur dan een ondertekende stopzettingsbrief of gebruik een wijzigingsformulier, met als bijlage de toekenningsbrief van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), naar onderstaand adres:

  VGZ
  Postbus 445
  5600 AK Eindhoven

  Let op! Heeft u eventueel teveel zorg gedeclareerd van uw pgb? Dan vorderen wij dat extra bedrag bij u terug.

 • Gaat een gecontracteerde zorgverlener de volledige zorg leveren? Dan komt u niet in aanmerking voor een pgb. De gecontracteerde thuiszorgorganisatie declareert direct bij ons. U heeft er geen omkijken naar.

 • Ja, u moet zelf met al uw zorgverleners een zorgovereenkomst afsluiten. U sluit de overeenkomst bijvoorbeeld met een niet-gecontracteerde zorgorganisatie. Of met een familielid of kennis die de zorg aan u levert. U zorgt zelf voor de betaling van uw zorgverlener en u kunt de kosten bij ons declareren. Bekijk de voorbeeldovereenkomsten van formele zorgverleners en informele zorgverleners. De zorgovereenkomst bewaart u voor uw eigen administratie. In enkele gevallen vragen wij naar deze overeenkomst en kunt u die opsturen.

 • Verblijf in Nederland

  • Heeft u al een pgb en gaat uw zorgverlener met u mee? Dan hoeft u niets te doen. U mag de zorg op dezelfde manier inzetten en declareren zoals u gewend bent.
  • Heeft u al een pgb en gaat uw zorgverlener niet met u mee? Hier is geen apart pgb voor. Bel een thuiszorgorganisatie in de buurt van uw verblijf. In de Zorgzoeker vindt u gemakkelijk en snel een thuiszorgorganisatie met contract. Zoek op ‘verpleging en verzorging’. De thuiszorgorganisatie declareert rechtstreeks bij ons. In deze periode kunt u geen gebruikmaken van uw pgb.

  Verblijf in het buitenland

  • Heeft u al een pgb en gaat uw zorgverlener met u mee? Dan hoeft u niets te doen. U mag de zorg op dezelfde manier inzetten en declareren zoals u gewend bent.
  • Heeft u al een pgb en gaat uw zorgverlener niet met u mee? En heeft u in het buitenland zorg nodig? Zoek dan zelf een zorgverlener uit, bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie in de buurt van uw verblijfplaats. Vul dan het aanvraagformulier verpleging en verzorging buitenland in en stuur dit naar ons op zoals op het formulier staat aangegeven. Let op: u krijgt in het buitenland alleen zorg vergoed van een formele zorgverlener.

  Tip: Vraag deze zorg altijd minstens 2 maanden voordat u op vakantie gaat aan. Zo voorkomt u financiële verrassingen achteraf.

 • Een pgb aanvragen kan best ingewikkeld zijn. Onze zorgadviseurs denken graag met u mee. Bel ze gerust op telefoonnummer 088 - 131 1671. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 13.00 uur.