Pgb declareren

Heeft u een persoonsgebonden budget (Zvw-pgb) voor verpleging en verzorging? Dan kunt u de gemaakte kosten achteraf aan ons terugvragen. Hieronder helpen we u op weg om de kosten te declareren bij VGZ.

Declareren via de SVB
Als pgb-houder of wettelijk vertegenwoordiger bent u verplicht om zelf uw administratie bij te houden. Dat kan best lastig zijn. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) helpt u graag. Ze regelen de belasting, betalen uw zorgverleners en declareren voor u bij VGZ.

Stap 1 - Bepaal wat u kunt declareren

U kunt alleen de uren zorg declareren die de zorgverlener ook daadwerkelijk heeft geleverd. En u kunt alleen de zorg declareren die na behandeling van de pgb-aanvraag aan is toegekend.

Let op: Heeft u een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz)? Dan hoeft u nota's niet bij ons te declareren. Dit loopt namelijk via het zorgkantoor. Bekijk hier welk zorgkantoor bij u in de buurt zit. Zij helpen u graag verder.

Stap 2 - Kies het juiste declaratieformulier

 • Kies hieronder het juiste formulier: declaratie formele zorgverlener of declaratie informele zorgverlener. Het is belangrijk dat u het formulier volledig invult.
 • Kies voor wekelijkse of maandelijkse declaratie.
 • Stuur de declaratie binnen 3 maanden in nadat u de zorg heeft ontvangen.

Het juiste formulier invullen

Thuiszorg regelen met een persoonsgebonden budget (pgb)
PGB en het coronavirus: Niet-geleverde zorg bijhouden

Deze heftige coronacrisis vraagt om bijzondere maatregelen. Zo kunt u uw zorgverleners door blijven betalen, ook al leveren zij door corona geen zorg. Het is belangrijk dat u een speciaal formulier bijhoudt voor deze zorg.

Formele zorgverlener
 • Een Een formele zorgverlener (bijv. thuiszorg) heeft een registratie als officiële zorgverlener en er staat een AGB-code op de rekening. (bijvoorbeeld de thuiszorg) heeft een registratie als officiële zorgverlener en is geen familielid van u.
 • U ontvangt een rekening van uw zorgverlener met daarop de geleverde zorg. Deze gegevens heeft u nodig om onderstaand declaratieformulier in te vullen.

Let op: Download dit formulier en bewaar het op uw computer. Vervolgens opent u dit formulier met Acrobat Reader en vult u het in. Als u het formulier opent in de browser worden uw gegevens niet goed opgeslagen!

Controleer voor een juiste verwerking van uw declaratie of de Op het declaratieformulier moet een geldige AGB-code (Algemeen Gegevens Beheer) staan. Dit is een landelijke code waaraan de zorgverlener te herkennen is. U vindt deze code op de rekening die u van uw zorgverlener heeft ontvangen. Heeft uw formele zorgverlener geen AGB-code, dan kan uw zorgverlener deze opvragen via www.agbcode.nl. is ingevuld op het formulier.

U hoeft de originele rekening van uw formele zorgverlener niet naar ons mee te sturen. Bewaar deze wel voor uw eigen administratie.

Informele zorgverlener
 • Een Een informele zorgverlener (bijv. familielid of kennis) heeft geen registratie als officiële zorgverlener. (familielid of kennis) heeft geen registratie als officiële zorgverlener. Een familielid is altijd een informele zorgverlener, ook wanneer deze wel een registratie als zorgverlener heeft. U ontvangt geen rekening.
 • U declareert door onderstaand declaratieformulier in te vullen.

Let op: Download dit formulier en bewaar het op uw computer. Vervolgens opent u dit formulier met Acrobat Reader en vult u het in. Als u het formulier opent in de browser worden uw gegevens niet goed opgeslagen!

Stap 3 - Declaratie bij VGZ indienen

Uw declaratie kunt u via Mijn VGZ of per post bij ons indienen.

Online declareren
 • Ga naar Mijn VGZ en dien uw declaratie bij ons in
 • In Mijn VGZ ziet u na enkele dagen of wij uw declaratie goed hebben ontvangen en wat u vergoed krijgt
 • U ontvangt het bedrag binnen 4 werkdagen op uw rekening
Declaratie per post opsturen
 • U stuurt de declaratie naar:
  Zorgverzekeraar VGZ
  Postbus 25030
  5600 RS Eindhoven

 • U ontvangt het bedrag binnen 10 werkdagen op uw rekening