Pgb declareren

Heb je een persoonsgebonden budget (Zvw-pgb) voor verpleging en verzorging? Dan kun je de gemaakte kosten achteraf aan ons terugvragen. Hieronder helpen we je op weg om de kosten te declareren bij VGZ.

Declareren via de SVB
Als pgb-houder of wettelijk vertegenwoordiger ben je verplicht om zelf jouw administratie bij te houden. Dat kan best lastig zijn. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) helpt je graag. Ze regelen de belasting, betalen jouw zorgverleners en declareren voor jou bij VGZ.

Stap 1 - Bepaal wat je kunt declareren

Je kunt alleen de uren zorg declareren die de zorgverlener ook daadwerkelijk heeft geleverd. En je kunt alleen de zorg declareren die na behandeling van de pgb-aanvraag aan is toegekend.

Let op: heb je een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz)? Dan hoef je nota's niet bij ons te declareren. Dit loopt namelijk via het zorgkantoor. Bekijk hier bij welk zorgkantoor jij terecht kunt. Zij helpen je graag verder.

Stap 2 - Kies het juiste declaratieformulier

 • Kies hieronder het juiste formulier: declaratie formele zorgverlener of declaratie informele zorgverlener. Het is belangrijk dat je het formulier volledig invult.
 • Kies voor wekelijkse of maandelijkse declaratie.
 • Stuur de declaratie binnen 3 maanden in nadat je de zorg hebt ontvangen.

Het juiste formulier invullen

Formele zorgverlener
 • Een Een formele zorgverlener (bijv. thuiszorg) heeft een registratie als officiële zorgverlener en er staat een AGB-code op de rekening. (bijvoorbeeld de thuiszorg) heeft een registratie als officiële zorgverlener en is geen familielid van je.
 • Je ontvangt een rekening van jouw zorgverlener met daarop de geleverde zorg. Deze gegevens heb je nodig om onderstaand declaratieformulier in te vullen.

Let op: download dit formulier en bewaar het op je computer. Vervolgens open je dit formulier met Acrobat Reader en vul je het in. Als je het formulier opent in de browser worden je gegevens namelijk niet goed opgeslagen.

Controleer voor een juiste verwerking van jouw declaratie of de Op het declaratieformulier moet een geldige AGB-code (Algemeen Gegevens Beheer) staan. Dit is een landelijke code waaraan de zorgverlener te herkennen is. U vindt deze code op de rekening die u van uw zorgverlener heeft ontvangen. Heeft uw formele zorgverlener geen AGB-code, dan kan uw zorgverlener deze opvragen via www.agbcode.nl. is ingevuld op het formulier.

Je hoeft de originele rekening van jouw formele zorgverlener niet naar ons mee te sturen. Bewaar deze wel voor je eigen administratie.

Informele zorgverlener
 • Een Een informele zorgverlener (bijv. familielid of kennis) heeft geen registratie als officiële zorgverlener. (familielid of kennis) heeft geen registratie als officiële zorgverlener. Een familielid is altijd een informele zorgverlener, ook wanneer deze wel een registratie als zorgverlener heeft. Je ontvangt geen rekening.
 • Je declareert door onderstaand declaratieformulier in te vullen.

Let op: download dit formulier en bewaar het op je computer. Vervolgens open je dit formulier met Acrobat Reader en vul je het in. Als je het formulier opent in de browser worden uw gegevens namelijk niet goed opgeslagen.

Stap 3 - Declaratie bij VGZ indienen

Jouw declaratie kun je via Mijn VGZ of per post naar ons opsturen.

Online declareren
 • Ga naar Mijn VGZ en dien jouw declaratie bij ons in
 • In Mijn VGZ zie je na enkele dagen of wij jouw declaratie goed hebben ontvangen en wat je vergoed krijgt
 • Je ontvangt het bedrag binnen 4 werkdagen op je rekening
Declaratie per post opsturen
 • Je stuurt de declaratie naar:
  Zorgverzekeraar VGZ
  Postbus 25030
  5600 RS Eindhoven

 • Je ontvangt het bedrag binnen 10 werkdagen op je rekening