Pgb declareren

Heeft u een persoonsgebonden budget (Zvw-pgb) voor verpleging en verzorging? Dan kunt u de gemaakte kosten achteraf aan ons terugvragen. Hieronder helpen we u op weg om de kosten te declareren bij VGZ.

Declareren via de SVB
Als pgb-houder of wettelijk vertegenwoordiger bent u verplicht om zelf uw administratie bij te houden. Dat kan best lastig zijn. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) helpt u graag. Ze regelen de belasting, betalen uw zorgverleners en declareren voor u bij VGZ.

Stap 1 - Bepaal wat u kunt declareren

U kunt alleen de uren zorg declareren die de zorgverlener ook daadwerkelijk heeft geleverd. En u kunt alleen de zorg declareren die na behandeling van de pgb-aanvraag aan is toegekend.

Let op: Heeft u een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz)? Dan hoeft u nota's niet bij ons te declareren. Dit loopt namelijk via het zorgkantoor. Bekijk hier welk zorgkantoor bij u in de buurt zit. Zij helpen u graag verder.

Stap 2 - Kies het juiste declaratieformulier

 • Kies hieronder het juiste formulier: declaratie formele zorgverlener of declaratie informele zorgverlener. Het is belangrijk dat u het formulier volledig invult.
 • Kies voor wekelijkse of maandelijkse declaratie.
 • Stuur de declaratie binnen 3 maanden in nadat u de zorg heeft ontvangen.

Het juiste formulier invullen

Thuiszorg regelen met een persoonsgebonden budget (pgb)
PGB en het coronavirus: Niet-geleverde zorg bijhouden

Deze heftige coronacrisis vraagt om bijzondere maatregelen. Zo kunt u uw zorgverleners door blijven betalen, ook al leveren zij door corona geen zorg. Het is belangrijk dat u een speciaal formulier bijhoudt voor deze zorg.

Formele zorgverlener
 • Een Formele zorgverlener (bijvoorbeeld de thuiszorg) heeft een registratie als officiële zorgverlener en is geen familielid van u.
 • U ontvangt een rekening van uw zorgverlener met daarop de geleverde zorg. Deze gegevens heeft u nodig om onderstaand declaratieformulier in te vullen.

Let op: Download dit formulier en bewaar het op uw computer. Vervolgens opent u dit formulier met Acrobat Reader en vult u het in. Als u het formulier opent in de browser worden uw gegevens niet goed opgeslagen!

Controleer voor een juiste verwerking van uw declaratie of de AGB-code is ingevuld op het formulier.

U hoeft de originele rekening van uw formele zorgverlener niet naar ons mee te sturen. Bewaar deze wel voor uw eigen administratie.

Informele zorgverlener
 • Een Informele zorgverlener (familielid of kennis) heeft geen registratie als officiële zorgverlener. Een familielid is altijd een informele zorgverlener, ook wanneer deze wel een registratie als zorgverlener heeft. U ontvangt geen rekening.
 • U declareert door onderstaand declaratieformulier in te vullen.

Let op: Download dit formulier en bewaar het op uw computer. Vervolgens opent u dit formulier met Acrobat Reader en vult u het in. Als u het formulier opent in de browser worden uw gegevens niet goed opgeslagen!

Stap 3 - Declaratie bij VGZ indienen

Uw declaratie kunt u via Mijn VGZ of per post bij ons indienen.

Online declareren
 • Ga naar Mijn VGZ en dien uw declaratie bij ons in
 • In Mijn VGZ ziet u na enkele dagen of wij uw declaratie goed hebben ontvangen en wat u vergoed krijgt
 • U ontvangt het bedrag binnen 4 werkdagen op uw rekening
Declaratie per post opsturen
 • U stuurt de declaratie naar:
  Zorgverzekeraar VGZ
  Postbus 25030
  5600 RS Eindhoven

 • U ontvangt het bedrag binnen 10 werkdagen op uw rekening