Vergoeding pgb verpleging en verzorging

Voor de declaratie van pgb verpleging en verzorging zijn maximumtarieven afgesproken. Wil je meer betalen dan deze vastgestelde bedragen? Dat kan. Alleen kun je die extra kosten dan niet bij ons indienen. 

Maximale tarieven per 1 januari 2023

Dit zijn de tarieven die je kunt declareren voor verpleging en verzorging uit jouw pgb. Dit zijn all-in tarieven. Dus reiskosten, vakantiegeld, vakantiedagen en andere werkgeverslasten zijn in het tarief meegenomen.

Tarieven formele zorgverlener

Een formele zorgverlener, zoals de thuiszorg heeft een registratie als officiële zorgverlener en er staat een AGB-code op de factuur.

  • Persoonlijke verzorging: € 39,63 per uur
  • Verpleging: € 59,08 per uur

Tarieven informele zorgverlener

Een informele zorgverlener, zoals een familielid of kennis heeft geen registratie als officiële zorgverlener.

  • Persoonlijke verzorging: € 24,12 per uur
  • Verpleging: € 24,12 per uur

Extra informatie

  • De zorgverlener geeft zelf de inkomsten vanuit het pgb door aan de belastingdienst vanwege de loonbelasting. Dit geldt niet voor declareren via de SVB.
  • Je krijgt aan het einde van het jaar geen jaaroverzicht met de gedeclareerde kosten. Dit kun je zelf in jouw eigen administratie bijhouden.
  • Het niet gedeclareerde deel van jouw budget wordt na afloop van de toekenningsperiode niet meegenomen naar een volgende periode en/of aan het einde van het kalenderjaar uitgekeerd.
  • Teveel ingekochte zorg (waardoor het maximum van het budget verpleging en verzorging wordt overschreden) wordt niet vergoed.