Hulp bij mantelzorg

Vaak kiest u er niet zelf voor om mantelzorger te zijn. Maar is het een gevolg van een gebeurtenis in uw naaste omgeving. Uw kind of partner wordt chronisch ziek of een familielid heeft hulp nodig om nog zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Gelukkig staat u er niet alleen voor. VGZ biedt hulp bij mantelzorg.

  Vervangende mantelzorg

  Soms heeft u even een adempauze nodig. Bij de meeste aanvullende zorgverzekeringen van VGZ krijgt u een vergoeding voor vervangende mantelzorg (respijtzorg). Een mantelzorgvervanger neemt dan een aantal dagen uw mantelzorgtaken over. Hoe werkt vervangende mantelzorg?

  • De vervangende mantelzorg moet 6 tot 8 weken van tevoren worden aangevraagd.
  • De vervangende mantelzorg wordt geleverd door een gecontracteerde organisatie.
  • De mantelzorger woont in hetzelfde huis als degene die de mantelzorg ontvangt.

  De mantelzorgmakelaar

  De mantelzorgmakelaar neemt u regelwerk uit handen. VGZ heeft professionele mantelzorgmakelaars in dienst die u ondersteunen in uw zorgtaken. Deze mantelzorgmakelaars staan ook ingeschreven in het landelijk Centraal Kwaliteitsregister van Mantelzorgmakelaars van de Beroepsvereniging voor Mantelzorgmakelaars (BMZM). Bij de meeste aanvullende zorgverzekeringen van VGZ krijgt u een vergoeding voor een mantelzorgmakelaar. Deze makelaars

  • Beantwoorden uw vragen en geven advies over uw situatie
  • Nemen tijdrovende regelzaken uit handen als het gaat om zorg, welzijn of financiën
  • Verwijzen u naar de juiste organisaties die u ondersteunen, zoals vervangende mantelzorg of de gemeente

  Hulp in de laatste levensfase


  Mantelzorg kan ook betekenen dat u een geliefde in zijn of haar laatste levensfase verzorgt. Een heftige periode waarin u wel wat steun kunt gebruiken. Speciaal daarvoor is er
  de Praktische Palliatieve Box. Een pakket met hulpmiddelen en adviezen om uw naaste zo goed mogelijk te ondersteunen.

Hulp bij mantelzorg

 Bel 088 - 131 16 11
werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur

Met hart voor zinnige zorg