Het verschil tussen Wmo, Zvw en Wlz

De zorg wordt geregeld en vergoed vanuit verschillende wetten. Zo kennen we: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). We leggen deze begrippen graag aan je uit. En vertellen je hoe bijvoorbeeld de gemeente of jouw zorgkantoor jou kan helpen met de zorg voor een ander.

Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning

Gemeenten zorgen ervoor dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Zij zijn verantwoordelijk voor het helpen van mensen die zich niet zelf kunnen redden. Zo kan de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) helpen met:

  • Begeleiding en dagbesteding
  • Tijdelijke hulp voor de mantelzorger
  • Een plek in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis

Elke gemeente bepaalt zelf hoe zij deze hulp regelen. Wil je meer weten over de Wmo? Kijk op de website van jouw gemeente. Of neem contact met ze op. 

Zvw: zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet (Zvw) is een wet die de verplichte basisverzekering regelt voor verzekerden. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een basisverzekering te hebben. De basisverzekering verzekert iemand voor bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis, wijkverpleging of de apotheek. Daarnaast kan iemand zich (vrijwillig) aanvullend verzekeren voor bijvoorbeeld fysiotherapie of de tandarts.

Wil je weten hoe wij als zorgverzekeraar jou kunnen helpen met mantelzorg? 

Wlz: Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die 24 uur per dag zorg dichtbij of iemand in de buurt nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen, mensen met een handicap en mensen met langdurige psychische problemen.

Meer weten over de Wlz?

Ben je benieuwd welke zorg er vanuit de Wlz geregeld wordt? En wanneer er langdurige zorg nodig is? Lees meer over de Wet langdurige zorg (Wlz) 

 

Langdurige zorg nodig?

Heeft de persoon waarvoor je zorgt 24 uur per dag veel zorg en hulp nodig? Dan kun je daar hulp voor aanvragen.  

 

Jouw zorgkantoor regelt in overleg met jou de langdurige zorg. Zo bekijken jullie samen welke zorg er het beste past bij de situatie van de persoon waarvoor je zorgt. En ook waar en bij welke zorgverlener je deze zorgt kunt krijgen.

Heb je vragen over de Wlz?

Mogelijk interessant voor jou