Wie kan u helpen bij uw aanvraag langdurige zorg?

 • Wijkverpleegkundige
 • Transferverpleegkundige ziekenhuis
 • Zorgverlener
 • Huisarts
 • Onafhankelijk cliëntondersteuner

Stap 5: Langdurige zorg aanvragen

Heeft u alle documenten en informatie compleet? Dan kunt u nu een indicatie voor langdurige zorg aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Dit heet een Wlz aanvraag. Een paar weken later ontvangt u een indicatiebesluit van het CIZ. Daarin staat of u recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Zo vraagt u langdurige zorg aan bij het CIZ1. De aanvraag

 • Een Wlz-aanvraag doet u digitaal via www.ciz.nl of per post. Het aanvraagformulier staat op de website van het CIZ
 • Voor een Wlz-aanvraag heeft het CIZ het volgende van u nodig:
  - Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  - (Medische) gegevens over u en uw situatie, zoals een diagnose
  - Uw zorgplan
 • Vult u de aanvraag voor iemand anders in? Stuur dan een ondertekende machtiging mee. Het machtigingsformulier staat op de website van het CIZ
 • Heeft u de aanvraag verstuurd? Dan ontvangt u een bevestiging van het CIZ

2. Contact met het CIZ

 • Is uw aanvraag volledig? Dan ontvangt u binnen zes weken een besluit van het CIZ
 • Heeft het CIZ extra informatie nodig? Dan vragen zij dit schriftelijk of telefonisch bij u op. Of u ontvangt een uitnodiging voor een gesprek bij u thuis. Of tijdens een CIZ-spreekuur. Iemand uit uw directe omgeving is welkom bij dit gesprek.

3. Het indicatiebesluit

 • Het CIZ belt u en licht het besluit mondeling toe
 • Binnen 6 weken ontvangt u het besluit ook per brief
 • Het zorgkantoor in uw regio ontvangt een bericht van het CIZ als u recht heeft op de Wlz

Bent u het niet eens met het besluit?

Dan kunt u binnen zes weken bezwaar indienen bij het CIZ. U stuurt een brief waarin u schrijft waar u bezwaar tegen maakt en waarom u dat doet. U kunt de brief per mail of schriftelijk sturen naar het CIZ.

Tips voor gesprek met het CIZ

 • Zorg dat u het gesprek voert samen met iemand uit uw omgeving die goed bekend is met uw situatie. Of vraag een onafhankelijk cliëntondersteuner.
 • Bereid het gesprek goed voor. Geef duidelijk aan welke hulp u nodig heeft en waarom
 • Houd alle belangrijke zaken bij de hand tijdens het gesprek
 • Vraag goed door als onderwerpen niet duidelijk zijn

De laatste stap: Het zorgkantoor belt u

Het zorgkantoor in de regio waar u woont neemt contact op om een afspraak te maken. Zij gaan aan de slag. En regelen voor u de zorg waar u recht op heeft.

Met hart voor zinnige zorg