Check of je in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz

Heb jij of iemand die je kent dagelijks intensieve zorg nodig? En gaat het om zorg die blijvend nodig is? Dan kan het zijn dat deze zorg betaald wordt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Een aanvraag voor deze langdurige zorg doe je via een indicatie-aanvraag bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). 

Wanneer kom je in aanmerking voor de Wlz?

Het CIZ bepaalt in alle gevallen of je langdurige zorg krijgt. Doe alvast de Wlz check, of beantwoord onderstaande vragen om te kijken of je in aanmerking komt.

Jonger dan 18 jaar

  • Heeft jouw kind 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig?
  • Heeft jouw kind permanent toezicht nodig?
  • Heeft jouw kind blijvend zorg nodig?
  • Is de hulp vanuit de omgeving, gemeente of wijkverpleging niet langer voldoende?
  • Heeft jouw kind complexe lichamelijke problemen of een lichamelijke handicap?
  • Heeft jouw kind ook een ernstige verstandelijke of zintuiglijke beperking?

Ouder dan 18 jaar

  • Heb je 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig?
  • Heb je permanent toezicht nodig?
  • Heb je blijvend zorg nodig?
  • Is de hulp vanuit de omgeving, gemeente of wijkverpleging niet langer voldoende?

Heb je een of meerdere vragen met 'Nee' beantwoord?

Dan kom je waarschijnlijk niet in aanmerking voor langdurige zorg. Verpleging en verzorging thuis is misschien wel een optie.

Kijk welke zorg bij jouw situatie past

Kun je alle vragen met 'Ja' beantwoorden?

Dan is de kans groot dat je recht hebt op langdurige zorg. Bekijk stap 2 ter voorbereiding op je aanvraag.