Jouw aanvraag voorbereiden

Heb je bepaald hoe en waar je zorg wil krijgen? En heb je geen vragen meer? Dan is het belangrijk dat je alle informatie, documenten en gegevens gaat verzamelen voor de indicatie-aanvraag bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ behandelt de Wlz-aanvraag alleen als deze helemaal compleet is.

De volgende documenten wil het CIZ van je ontvangen

 • Op deze informatie staat een logo van de arts/behandelaar. Er moet een handtekening (of een stempel) van de arts, behandelaar (of instantie) op staan. van een arts of behandelaar en op welke datum deze is gesteld
 • Een kopie document van de arts of behandelaar over het verloop van de ziekte of aandoening, de behandelingen en de bijkomende problemen
 • Een kopie Hierin staat welke zorg er nodig is nu en in de toekomst. Deze beschrijving is niet verplicht, maar wel wenselijk. van jouw (lichamelijke en geestelijke) functioneren
 • Als je dat hebt; een kopie zorg- of behandelplan
 • Een machtigingsformulier als je iemand machtigt om de aanvraag voor jou te doen
 • Het Dit is een kopie van de beschikking van de rechtbank. dat je wettelijk vertegenwoordiger bent (indien van toepassing)

Het CIZ wil het volgende van je weten

 • Wil je zorg thuis? Of in een instelling met of zonder behandeling?
 • Hoe wil je de zorg thuis regelen? Het zorgkantoor regelt de zorg met de zorgverlener waarmee zij afspraken hebben. Of  je regelt de zorg zelf met een persoonsgebonden budget (indien van toepassing)
 • De instelling of zorgverlener van wie je zorg wilt ontvangen
 • De ziekte, aandoening of beperking die je hebt
 • De problemen die je hierdoor hebt

Een onafhankelijk cliëntondersteuner kan je helpen

Je kunt kosteloos een onafhankelijk cliëntondersteuner inschakelen. Een cliëntondersteuner kan je helpen bij het aanvragen van een indicatie voor jou of jouw kind. En bij het regelen en krijgen van de zorg. Neem contact op met het zorgkantoor of jouw gemeente. Zij verwijzen je naar een ondersteuner bij jou in de buurt.

De volgende stap: jouw Wlz-aanvraag versturen

Heb je alle gevraagde informatie, documenten en gegevens compleet? Dan ben je nu klaar om jouw aanvraag voor langdurige zorg (Wlz-aanvraag) te versturen naar het CIZ.

Wie kan je helpen bij jouw aanvraag langdurige zorg?
 • Wijkverpleegkundige
 • Transferverpleegkundige ziekenhuis
 • Zorgverlener
 • Huisarts
 • Onafhankelijk cliëntondersteuner