Wie kan u helpen bij uw aanvraag langdurige zorg?

 • Wijkverpleegkundige
 • Transferverpleegkundige ziekenhuis
 • Zorgverlener
 • Huisarts
 • Onafhankelijk cliëntondersteuner

Stap 4: Aanvraag voorbereiden

Heeft u bepaald hoe en waar u zorg wilt? En heeft u geen vragen meer? Dan is het belangrijk dat u alle informatie, documenten en gegevens gaat verzamelen voor de indicatie-aanvraag bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ behandelt de aanvraag alleen als deze helemaal compleet is.

Het CIZ wil het volgende van u weten

 • Wilt u zorg thuis, in een instelling of een behandeling
 • Hoe wilt u de zorg thuis regelen? Het zorgkantoor regelt de zorg met de zorgverlener waarmee zij afspraken hebben. Of u regelt de zorg zelf met een persoonsgebonden budget (Indien van toepassing)
 • De instelling of zorgverlener van wie u zorg wilt ontvangen
 • De ziekte, aandoening of beperking die u heeft
 • De problemen die u hierdoor heeft

De volgende documenten wil het CIZ van u ontvangen bij de aanvraag

 • Documenten (kopie) met de diagnose van een arts of behandelaar en op welke datum deze is gesteld
 • Een kopie document van de arts of behandelaar over het verloop van de ziekte of aandoening, de behandelingen en de bijkomende problemen
 • Een kopie beschrijving van uw (lichamelijke en geestelijke) functioneren
 • Als u dat heeft een kopie zorg- of behandelplan
 • Een machtigingsformulier als u iemand machtigt om de aanvraag voor u te doen (Indien van toepassing)
 • Het bewijs dat u wettelijk vertegenwoordiger bent (Indien van toepassing)

Onafhankelijk cliëntondersteuner kan u helpen

U kunt kosteloos een onafhankelijk cliëntondersteuner inschakelen. Een cliëntondersteuner kan u helpen bij het aanvragen van een indicatie voor u of uw kind. En bij het regelen en krijgen van de zorg. Neem contact op met het zorgkantoor of uw gemeente. Zij verwijzen u naar een ondersteuner bij u in de buurt.

 

De volgende stap: uw aanvraag indienen

 

Heeft u alle gevraagde informatie, documenten en gegevens compleet? Dan bent u nu klaar om uw aanvraag voor langdurige zorg (Wlz-aanvraag) in te dienen bij het CIZ.

Ga naar stap 5

Met hart voor zinnige zorg