Vergoeding loophulpmiddelen in 2019


In het kort

Wat krijgt u vergoed?
Basisverzekering Vergoeding voor rolstoel, trippelstoel, loopfiets, loopwagen en drempelhulp

U kunt vanuit uw basisverzekering een vergoeding krijgen voor een rolstoel, trippelstoel, loopfiets, loopwagen en drempelhulp.      

Let op: u hebt voor sommige hulpmiddelen een machtiging nodig. Anders krijgt u geen vergoeding.

Machtiging aanvragen     

Aanvullende verzekering Geen vergoeding, behalve voor Rotterdam-, Den Haag- en Zuid-Limburg-Pakket.

Wat betaalt u zelf?
Eigen risico Nee
Eigen bijdrage Nee
Zorgaanbieder zonder contract U betaalt een deel van de kosten zelf

Hebt u een vergoeding vanuit uw basisverzekering? Dan betaalt u mogelijk een deel zelf bij leveranciers zonder contract.        

Hebt u wel een vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering? Dan kunt u terecht bij iedere leverancier van hulpmiddelen.        


Vergoeding vanuit het VGZ Den Haagpakket, VGZ Rotterdampakket en VGZ Zuid-Limburgpakket

U kunt een vergoeding krijgen voor een drie- of vierpootwandelstok, looprek, rollator of krukken. U kunt het loopmiddel kopen of huren. Koopt u het hulpmiddel? Dan hebt u maximaal eens per 2 jaar recht op de volgende vergoeding:

  • Krukken: maximaal € 25
  • Looprek of drie- of vierpootwandelstok: maximaal € 35
  • Rollator: maximaal € 100

Geen vergoeding, wel korting op andere loophulpmiddelen

U kunt een rollator, looprek of eenvoudige loopkrukken kopen. Op vertoon van uw VGZ Zorgpas krijgt u korting bij de volgende zorgaanbieders:

Bekijk ook:

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de VGZ Zorg app.

Lees meer over de VGZ Zorg app
Of bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg