Vergoeding audiologische zorg in 2019


In het kort

Wat krijgt u vergoed?
Basisverzekering Vergoeding voor audiologische zorg

Onder audiologische zorg valt:         

  • onderzoek naar de gehoorfunctie;
  • advies over welk gehoorapparatuur voor u geschikt is;
  • voorlichting over het gebruik van de apparatuur
  • noodzakelijk psychosociale zorg door problemen met de gestoorde gehoorfunctie
  • hulp bij het stellen van een diagnose bij spraak- en taalstoornissen voor kinderen

Bekijk ook de vergoeding voor een gehoorapparaat     


Aanvullende verzekering Geen vergoeding

U hebt hiervoor geen aanvullende verzekering nodig. Audiologische zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering.           


Wat betaalt u zelf?
Eigen risico Ja

Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u uw eigen risico voor de zorg die u krijgt uit de basisverzekering            

Eigen bijdrage Nee
Zorgaanbieder zonder contract U betaalt een deel van de zorgkosten zelf

Hebt u VGZ Ruime Keuze?              

En rekent uw zorgaanbieder meer dan 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief? Dan betaalt u het verschil zelf.                                    

Hebt u VGZ Eigen Keuze?     

En rekent uw zorgaanbieder meer dan het marktconform tarief? Dan betaalt u het verschil zelf.                                       


Vergoeding uit de basisverzekering

Basisverzekering Vergoeding
Ruime Keuze

Gecontracteerde zorgaanbieder: 100% op basis van het gecontracteerd tarief

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief

Eigen Keuze

Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieder: maximaal 100% van het marktconforme tarief

Extra informatie

U hebt een verwijsbrief nodig van uw huisarts, audicien, bedrijfsarts, medisch specialist, jeugdarts/arts in de jeugdgezondheidszorg, specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten.

U kunt hiervoor naar een audiologisch centrum gaan. In de Zorgzoeker vindt u alle gecontracteerde zorgaanbieders. Deze centra voldoen aan alle gestelde kwaliteitseisen.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de VGZ Zorg app.

Lees meer over de VGZ Zorg app
Of bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg