Vergoeding mantelzorg 2017

Mantelzorg is vaak erg zwaar. Gelukkig staat u er niet alleen voor. VGZ helpt. Zo kunt u testen of u mantelzorger bent. En zo ja, welke hulp u daarbij kunt gebruiken. 


Vergoeding mantelzorg vanuit de basisverzekering

U krijgt geen vergoedingen voor mantelzorg uit de basisverzekering.

Mantelzorgondersteuning vanuit de aanvullende verzekering

Deze vergoeding kunt u gebruiken voor het inschakelen van een mantelzorgmakelaar en vervangende mantelzorgBel altijd eerst met de VGZ Zorgadviseur op 088 - 131 16 11. Zonder verwijzing krijgt u de kosten niet vergoed. Bekijk uw vergoeding:

Verzekering Vergoeding
Aanvullend Goed € 250 per kalenderjaar (inschakelen van een mantelzorgmakelaar)
5 dagen per jaar (vervangende mantelzorg)
Aanvullend Beter € 500 per kalenderjaar (inschakelen van een mantelzorgmakelaar)
10 dagen per jaar (vervangende mantelzorg)
Aanvullend Best € 750 per kalenderjaar (inschakelen van een mantelzorgmakelaar)
15 dagen per jaar (vervangende mantelzorg)
MiX Aanvullende Verzekering Geen vergoeding
Verzekering Vergoeding
Jong Basis Geen vergoeding
Jong Uitgebreid Geen vergoeding
Single/Duo Basis € 250 per kalenderjaar (inschakelen van een mantelzorgmakelaar)
4 dagen per jaar (vervangende mantelzorg)
Single/Duo Uitgebreid € 500 per kalenderjaar (inschakelen van een mantelzorgmakelaar)
10 dagen per jaar (vervangende mantelzorg)
Gezin Basis € 250 per kalenderjaar (inschakelen van een mantelzorgmakelaar)
4 dagen per jaar (vervangende mantelzorg)
Gezin Uitgebreid € 500 per kalenderjaar (inschakelen van een mantelzorgmakelaar)
10 dagen per jaar (vervangende mantelzorg)
Vitaal Basis € 250 per kalenderjaar (inschakelen van een mantelzorgmakelaar)
4 dagen per jaar (vervangende mantelzorg)
Vitaal Uitgebreid € 750 per kalenderjaar (inschakelen van een mantelzorgmakelaar)
10 dagen per jaar (vervangende mantelzorg)
Verzekering Vergoeding
GemeentePakket Compact
  • Inschakelen mantelzorgmakelaar: € 250 per jaar
  • Vervangende mantelzorg: 10 dagen per jaar
GemeentePakket Compleet
  • Inschakelen mantelzorgmakelaar: € 500 per jaar
  • Vervangende mantelzorg: 15 dagen per jaar
Zuid-Limburgpakket Vervangende mantelzorg: 15 dagen per jaar
Den Haagpakket Geen vergoeding
Rotterdampakket
  • Inschakelen mantelzorgmakelaar: volledige vergoeding, maximaal 6 uur per jaar (alleen als u dit regelt via Zorgadvies en Bemiddeling)
  • Vervangende mantelzorg: volledige vergoeding, maximaal 21 dagen per jaar

Extra informatie

Mantelzorgmakelaar - Eerst bellen met de VGZ Zorgadviseurs

Hebt u een mantelzorgmakelaar nodig? Dan kunt u gebruikmaken van een zelfstandig werkend mantelzorgmakelaar, ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van Mantelzorgmakelaars. U hebt een verwijzing nodig van de VGZ Zorgadviseurs. Zij zijn te bereiken via op 088 - 131 16 11. Zonder verwijzing krijgt u de kosten van de (gecontracteerde) mantelzorgmakelaar niet vergoed.  

 

Vervangende mantelzorg thuis - Minimaal 3 dagen

U kunt de vervangende mantelzorg aanvragen voor minimaal 3 dagen. Bijvoorbeeld bij een geplande ziekenhuisopname of omdat u er even tussenuit wilt. Deze vergoeding is niet bedoeld voor een aantal uur per dag vervangende mantelzorg.  

Wij adviseren u vervangende mantelzorg zover mogelijk van tevoren aan te vragen. Zo heeft de zorgaanbieder de tijd om de vervangende mantelzorg zorgvuldig te organiseren.

Mantelzorgmakelaar - U belt met de VGZ Zorgadviseurs

Zo nodig verwijzen onze adviseurs u naar een door ons gecontracteerde mantelzorgmakelaar. Het telefoonnummer van de VGZ Zorgadviseurs is 088 - 131 16 11. Schakelt u zonder verwijzing van de VGZ zorgadviseur een mantelzorgmakelaar in? Dan krijgt u geen vergoeding.

Vervangende mantelzorg thuis – Naar een gecontracteerde zorgaanbieder

Voor vervangende mantelzorg thuis kunt u terecht bij een gecontracteerde zorgaanbieder. Alleen dan krijgt u een vergoeding. Bel daarom onze VGZ Zorgadviseurs op 088 - 131 16 11. 

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Bekijk in Mijn VGZ welke verzekering u hebt. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

Bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Voor goede zorg zorg je samen