Vergoeding mantelzorg 2016

Mantelzorg is vaak erg zwaar. Gelukkig staat u er niet alleen voor. VGZ helpt. U kunt met uw vragen over mantelzorg terecht bij de VGZ Zorgadviseur. Onze zorgadviseurs verwijzen u vervolgens naar de juiste organisaties die u ondersteunen, zoals mantelzorgmakelaars en vervangende mantelzorg. Bel hiervoor met de VGZ Zorgadviseurs op 088 - 131 16 11.

Wanneer bent u een mantelzorger?

U bent een mantelzorger als u onbetaald meer dan 8 uur per week of langer dan 3 maanden zorgt voor iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is en met wie u een persoonlijke band hebt. Bijvoorbeeld een familielid, vriend of kennis. Een mantelzorger is geen beroepskracht.

Vergoeding mantelzorg vanuit de basisverzekering

U krijgt geen vergoedingen voor mantelzorg uit de basisverzekering.

Mantelzorgondersteuning vanuit de aanvullende verzekering

Deze vergoeding kunt u gebruiken voor het inschakelen van een mantelzorgmakelaar of een aantal dagen vervangende mantelzorg. Bel altijd eerst met de VGZ Zorgadviseur op 088 - 131 16 11. Zonder verwijzing krijgt u de kosten niet vergoed.

Verzekering Vergoeding
VGZ Aanvullend Goed € 250 per kalenderjaar (inschakelen van een mantelzorgmakelaar)
5 dagen per jaar (vervangende mantelzorg)
VGZ Aanvullend Beter € 500 per kalenderjaar (inschakelen van een mantelzorgmakelaar)
10 dagen per jaar (vervangende mantelzorg)
VGZ Aanvullend Best € 750 per kalenderjaar (inschakelen van een mantelzorgmakelaar)
15 dagen per jaar (vervangende mantelzorg)
VGZ Jong Pakket Geen vergoeding
Fit & Vrij Pakket Onderdeel van uw zorgtegoed
VGZ Gezin Pakket € 500 per kalenderjaar (inschakelen van een mantelzorgmakelaar)
10 dagen per jaar (vervangende mantelzorg)
VGZ Vitaal Pakket € 750 per kalenderjaar (inschakelen van een mantelzorgmakelaar)
10 dagen per jaar (vervangende mantelzorg)
MiX Aanvullende Verzekering Geen vergoeding
VGZ Gemeentepakket Compact € 250 per kalenderjaar (inschakelen van een mantelzorgmakelaar)
VGZ Gemeentepakket Compleet € 500 per kalenderjaar (inschakelen van een mantelzorgmakelaar)

Niet gecontracteerde zorgaanbieder, geen vergoeding

Wilt u voor vervangende mantelzorg naar een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft? Dan vergoeden wij de kosten niet. In Vergelijk en Kies ziet u met welke aanbieders wij een contract hebben.

Mantelzorgmakelaar - Eerst bellen met de VGZ Zorgadviseurs

De VGZ Zorgadviseurs kunnen voor u een door ons gecontracteerde mantelzorgmakelaar inschakelen. Bel dus met uw vragen over mantelzorg eerst met de VGZ Zorgadviseurs op 088 - 131 16 11. Zonder verwijzing krijgt u de kosten van de (gecontracteerde) mantelzorgmakelaar niet vergoed. 

Vervangende mantelzorg thuis - Minimaal 3 dagen

U kunt de vervangende mantelzorg aanvragen voor een minimum van 3 dagen. Bijvoorbeeld bij een geplande ziekenhuisopname of omdat u er even tussenuit wilt. Deze vergoeding is niet bedoeld om te voorzien in vervanging van de mantelzorger voor bijvoorbeeld een aantal uren per dag.  

Wanneer u voor de eerste keer een aanvraag doet, doe dit dan 8 weken voordat de mantelzorger graag weg zou willen gaan. Deze tijd is nodig om de zorg zo zorgvuldig mogelijk te organiseren.

Mantelzorgmakelaar - U belt met de VGZ Zorgadviseurs

Zo nodig verwijzen onze adviseurs u naar een door ons gecontracteerde mantelzorgmakelaar. Het telefoonnummer van de VGZ Zorgadviseurs is 088 - 131 16 11. Schakelt u zonder verwijzing van de VGZ zorgadviseur een mantelzorgmakelaar in? Dan krijgt u geen vergoeding.

Vervangende mantelzorg thuis – Naar een gecontracteerde zorgaanbieder

Voor vervangende mantelzorg thuis kunt u terecht bij een gecontracteerde zorgaanbieder. Alleen dan krijgt u een vergoeding. Bel daarom onze VGZ Zorgadviseurs op 088 - 131 16 11. Zij helpen u met het vinden van een gecontracteerde zorgaanbieder.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.
 

Welk pakket heb ik ook alweer?

Bekijk in Mijn VGZ welke verzekering u hebt. Hiervoor logt u in met uw DigiD én sms-code.

Bekijk uw verzekering in Mijn VGZ

Voor goede zorg zorg je samen