Vergoeding mantelzorg 2018

Mantelzorg is vaak erg zwaar. Gelukkig staat u er niet alleen voor. VGZ helpt met vergoedingen, of u nu mantelzorg ontvangt of mantelzorg verleent.

Bent u een mantelzorger? Doe de test. En zo ja, lees meer over de hulp bij mantelzorg vanuit VGZ.


Vergoeding mantelzorg vanuit de basisverzekering

Er zijn geen vergoedingen voor mantelzorg uit de basisverzekering.

Mantelzorgondersteuning vanuit de aanvullende verzekering

Deze vergoeding kunt u gebruiken voor het inschakelen van een mantelzorgmakelaar en vervangende mantelzorgBel altijd eerst met de VGZ Zorgadviseur op 088 - 131 16 11. Zonder verwijzing krijgt u de kosten niet vergoed. Bekijk uw vergoeding: 

Verzekering Vergoeding
Aanvullend Goed € 250 per kalenderjaar (inschakelen van een mantelzorgmakelaar)
5 dagen per kalenderjaar (vervangende mantelzorg)
Aanvullend Beter € 500 per kalenderjaar (inschakelen van een mantelzorgmakelaar)
10 dagen per kalenderjaar (vervangende mantelzorg)
Aanvullend Best € 750 per kalenderjaar (inschakelen van een mantelzorgmakelaar)
15 dagen per kalenderjaar (vervangende mantelzorg)
MiX Aanvullende Verzekering Geen vergoeding
Verzekering Vergoeding
Jong Basis Geen vergoeding
Jong Uitgebreid Geen vergoeding
Single/Duo Basis € 250 per kalenderjaar (inschakelen van een mantelzorgmakelaar)
4 dagen per kalenderjaar (vervangende mantelzorg)
Single/Duo Uitgebreid € 500 per kalenderjaar (inschakelen van een mantelzorgmakelaar)
10 dagen per kalenderjaar (vervangende mantelzorg)
Gezin Basis € 250 per kalenderjaar (inschakelen van een mantelzorgmakelaar)
4 dagen per kalenderjaar (vervangende mantelzorg)
Gezin Uitgebreid € 500 per kalenderjaar (inschakelen van een mantelzorgmakelaar)
10 dagen per kalenderjaar (vervangende mantelzorg)
Vitaal Basis € 250 per kalenderjaar (inschakelen van een mantelzorgmakelaar)
4 dagen per kalenderjaar (vervangende mantelzorg)
Vitaal Uitgebreid € 750 per kalenderjaar (inschakelen van een mantelzorgmakelaar)
10 dagen per kalenderjaar (vervangende mantelzorg)
Verzekering Vergoeding
GemeentePakket Compact
  • Inschakelen mantelzorgmakelaar: € 250 per kalenderjaar
  • Vervangende mantelzorg: 10 dagen per kalenderjaar
GemeentePakket Compleet
  • Inschakelen mantelzorgmakelaar: € 500 per kalenderjaar
  • Vervangende mantelzorg: 15 dagen per kalenderjaar
Zuid-Limburgpakket
  • Inschakelen mantelzorgmakelaar: € 500 per kalenderjaar
  • Vervangende mantelzorg: 15 dagen per kalenderjaar
Den Haagpakket Geen vergoeding
Rotterdampakket
  • Inschakelen mantelzorgmakelaar: maximaal 6 uur per persoon per kalenderjaar vergoed (alleen als u dit regelt via Zorgadvies en Bemiddeling)
  • Vervangende mantelzorg: maximaal 21 dagen per persoon per kalenderjaar vergoed

Extra informatie

Mantelzorgmakelaar - Eerst bellen met de VGZ Zorgadviseurs

Hebt u een mantelzorgmakelaar nodig? Dan kunt u gebruikmaken van een zelfstandig werkend mantelzorgmakelaar, ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van Mantelzorgmakelaars. U hebt een verwijzing nodig van de VGZ Zorgadviseurs. Zij zijn te bereiken via op 088 - 131 16 11. Zonder verwijzing krijgt u de kosten van de (gecontracteerde) mantelzorgmakelaar niet vergoed.  

 

Vervangende mantelzorg thuis - Minimaal 3 dagen

U kunt de vervangende mantelzorg aanvragen voor minimaal 3 dagen. Bijvoorbeeld bij een geplande ziekenhuisopname of omdat u er even tussenuit wilt. Deze vergoeding is niet bedoeld voor een aantal uur per dag vervangende mantelzorg.  

Wij adviseren u vervangende mantelzorg zover mogelijk van tevoren aan te vragen. Zo heeft de zorgaanbieder de tijd om de vervangende mantelzorg zorgvuldig te organiseren.

Mantelzorgmakelaar - U belt met de VGZ Zorgadviseurs

U kunt gebruikmaken van een zelfstandig werkend mantelzorgmakelaar, ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van Mantelzorgmakelaars. Onze adviseurs verwijzen u naar een door ons gecontracteerde mantelzorgmakelaar. Het telefoonnummer van de VGZ Zorgadviseurs is 088 - 131 16 11. Schakelt u zonder verwijzing van de VGZ zorgadviseur een mantelzorgmakelaar in? Dan krijgt u geen vergoeding.

Vervangende mantelzorg thuis – Naar een gecontracteerde zorgaanbieder

Voor vervangende mantelzorg thuis kunt u terecht bij een gecontracteerde zorgaanbieder. Alleen dan krijgt u een vergoeding. Bel daarom onze VGZ Zorgadviseurs op 088 - 131 16 11. 

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de VGZ Zorg app.

Lees meer over de VGZ Zorg app
Of bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg