Vergoeding lensvervanging / lensimplantatie 2019

U kunt vanuit uw basisverzekering en aanvullende verzekeringen in een aantal gevallen een vergoeding krijgen voor lensvervanging of lensimplantatie. 

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U krijgt deze behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering:

  • Lensimplantatie bij bepaalde medische indicaties 
    U kunt in bepaalde gevallen een vergoeding krijgen voor lensimplantaties. Bijvoorbeeld bij een staaroperatie of contactlens-intolerantie. Hiervoor moet u een medische indicatie hebben. En u hebt vooraf onze toestemming nodig. 
  • Staaroperatie
    De staaroperatie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Moet daarbij ook een multifocale of torische lens geplaatst worden en wordt deze niet vergoed vanuit de basisverzekering? Dan kunt u de meerkosten vergoed krijgen vanuit de aanvullende verzekering VGZ Aanvullend Best.
Basisverzekering Vergoeding
Ruime Keuze Gecontracteerde zorgaanbieder: 100% op basis van gecontracteerd tarief

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder: maximaal 80% van gemiddeld gecontracteerd tarief of wettelijk tarief
Eigen Keuze Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieder: maximaal 100% van wettelijk tarief of gebruikelijke (marktconforme) tarief

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

De vergoeding uit de aanvullende verzekering is voor de kosten van een ooglaserbehandeling of een lensimplantatie. Of voor de meerkosten van een multifocale of torische lens bij een staaroperatie. Bekijk uw vergoeding:

Verzekering Vergoeding
Aanvullend Goed Geen vergoeding
Aanvullend Beter Geen vergoeding
Aanvullend Best Eenmalig € 500
MiX Aanvullende Verzekering
(tot en met 31 december 2018)
Geen vergoeding
Verzekering Vergoeding
VGZ Werkt Goed Geen vergoeding
VGZ Werkt Beter Geen vergoeding
VGZ Werkt Best Eenmalig € 500
Verzekering Vergoeding
Jong Basis Geen vergoeding
Jong Uitgebreid Geen vergoeding
Single/Duo Basis Geen vergoeding
Single/Duo Uitgebreid Geen vergoeding
Gezin Basis Geen vergoeding
Gezin Uitgebreid Geen vergoeding
Vitaal Basis Geen vergoeding
Vitaal Uitgebreid Geen vergoeding
Verzekering Vergoeding
GemeentePakket Compact Geen vergoeding
GemeentePakket Compleet Geen vergoeding
Zuid-Limburgpakket Geen vergoeding
Den Haagpakket Geen vergoeding
Rotterdampakket Compact Geen vergoeding
Rotterdampakket Geen vergoeding

Extra informatie

Eigen risico

U betaalt uw eigen risico voor behandelingen die vergoed worden vanuit uw basisverzekering.

Toestemming

Hebt u recht op een behandeling vanuit de basisverzekering? Dan moet u vooraf toestemming aanvragen bij VGZ. Hebt u geen toestemming aangevraagd? Dan krijgt u de behandeling niet vergoed.

Maximum vergoeding bij medische indicatie

Soms hebt u vanwege een medische indicatie recht op een vergoeding voor lensvervanging. Hiervoor geldt een maximale vergoeding. Het is mogelijk dat u een deel van kosten zelf betaalt.

Niet-ingeschreven refractiechirurg of oogarts

U kunt uit uw aanvullende verzekeringen een vergoeding krijgen voor een multifocale of torische lens. Maar u krijgt deze vergoeding alleen als u naar een refractiechirurg of oogarts gaat die is ingeschreven bij het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). In de Zorgzoeker vindt u alle erkende oogartsen en refractiechirurgen.

Toestemming

Hebt u recht op een vergoeding voor ooglaseren vanuit basisverzekering? Dan hebt u vooraf toestemming nodig van VGZ.

Als u onder behandeling bent van een oogarts en uw behandeling wordt vergoed vanuit de verzekering, dan regelt uw behandelend oogarts de toestemming bij VGZ.

Voor een ooglaserbehandeling of een lensimplantatie gaat u naar een oogarts. Met de Zorgzoeker vindt u de gecontracteerde oogartsen. Deze oogartsen zijn ingeschreven is bij het Nederlands Oogkundig Gezelschap (NOG). U weet dan zeker dat de oogarts de zorg mag verlenen en voldoet aan onze kwaliteitseisen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde oogarts of refractiechirurg? En gaat het om een behandeling uit uw aanvullende verzekering? Dan krijgt u geen vergoeding.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welke verzekering heb ik ook alweer?

Bekijk het in de VGZ Zorg app of Mijn VGZ.

Lees meer over onze app 
Log in en bekijk in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg