Vergoeding transplantatie van weefsels en organen 2019

Een transplantatie is bijvoorbeeld een niertransplantatie, een levertransplantatie of een beenmergtransplantatie. Transplantatie van weefsels en organen wordt vergoed uit de basisverzekering, ook de kosten van de orgaandonor.

Wat krijgt u vergoed?
Basisverzekering Vanuit uw basisverzekering krijgt u een vergoeding voor transplantatie van weefsels en organen. Maar ook de kosten van bijvoorbeeld specialistische geneeskundige zorg voor de selectie van de donor. 

 • Deze vergoeding voor transplantatie van weefsels en organen geldt alleen bij een transplantatie in de Europese Unie of in een EER-lidstaat.
 • Is dit niet het geval? Dan heeft u alleen recht op deze vergoeding als de donor uw echtgenoot of geregistreerde partner is. Of als de donor een bloedverwant in de eerste, tweede of derde graad is. Daarnaast moet de donor ook in het betreffende land wonen.
 • De hoogte van uw vergoeding hangt af van uw keuze voor een zorgverlener.     
Aanvullende verzekering Geen vergoeding


Wat betaalt u zelf?
Eigen risico Ja
Eigen bijdrage Nee

Basisverzekering Vergoeding
Ruime Keuze Gecontracteerd: 100% op basis van gecontracteerd tarief
Niet-gecontracteerd: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief
Eigen Keuze Gecontracteerd en niet-gecontracteerd: maximaal 100% van het marktconforme tarief.


Welke kosten vergoedt de basisverzekering?

U krijgt een vergoeding voor transplantatie van weefsels en organen. Hieronder vallen ook de kosten van:

 • Specialistische geneeskundige zorg voor de selectie van de donor.
 • Specialistische geneeskundige zorg bij het operatief verwijderen van weefsel of organen (transplantatiemateriaal) bij de gekozen donor.
 • Het onderzoek, bewaren, verwijderen en vervoeren van de weefsels of organen.
 • De zorg aan de donor voor maximaal 13 weken, of een half jaar bij een levertransplantatie. Dit geldt vanaf de datum van ontslag van de donor uit het ziekenhuis en alleen voor de zorg die hoort bij deze opname.
 • Het vervoer van de donor voor selectie, opname en ontslag uit het ziekenhuis en voor de hierboven genoemde nazorg. U krijgt de laagste klasse van het openbaar vervoer in Nederland vergoed of het vervoer per auto in Nederland, als dit medisch noodzakelijk is.
 • Het vervoer van en naar Nederland wanneer de donor in het buitenland woont. Ook de overige kosten die te maken hebben met de transplantatie en gemaakt worden omdat de donor in het buitenland woont worden vergoed. De vergoeding geldt voor een nier-, lever-, of beenmergtransplantatie bij een verzekerde in Nederland.

De basisverzekering van de donor vergoedt de reiskosten van deze orgaandonor. De reiskosten vallen niet onder het eigen risico.

Extra informatie

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent geldt uw eigen risico voor de vergoeding van een transplantatie. Het eigen risico geldt niet voor de nacontroles van een nier- of leverdonor na 13 weken. Voor een levertransplantatie is dat na een half jaar.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Gaat u naar een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben? Houdt u er dan rekening mee dat u een deel van de kosten zelf betaalt. U vindt alle gecontracteerde zorgaanbieders in de Zorgzoeker.

U vindt de maximale vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2019. Deze lijst publiceren wij in november.

Bekijk wat u maximaal vergoed krijgt:

  Dit geldt niet als u de basisverzekering VGZ Eigen Keuze hebt.

Donor uit het buitenland

Woont de donor in het buitenland? Dan worden de verblijfskosten in Nederland en gederfde inkomsten van deze donor niet vergoed.

Haartransplantatie

Een haartransplantatie valt niet onder de transplantatie van weefsels. Hiervoor krijgt u geen vergoeding.

Transplantaties worden uitgevoerd door een medisch specialist. U vindt de door ons gecontracteerde zorgaanbieders in de Zorgzoeker.

Wilt u naar een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben? Houdt u er dan rekening mee dat u mogelijk een deel van de kosten zelf moet betalen.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de VGZ Zorg app.

Lees meer over de VGZ Zorg app
Of bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg