Vergoeding besnijdenis 2019

In uw basisverzekering is een vergoeding opgenomen voor een medisch noodzakelijke besnijdenis (circumcisie).

Vergoeding besnijdenis vanuit de basisverzekering

U kunt een vergoeding krijgen voor een medisch noodzakelijke besnijdenis.

Basisverzekering Vergoeding
Ruime Keuze Gecontracteerd: 100% op basis van het gecontracteerd tarief
Niet-gecontracteerd: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief
Eigen Keuze Gecontracteerd en niet-gecontracteerd: maximaal 100% van het marktconforme tarief

Extra informatie

Een besnijdenis op religieuze gronden wordt niet vergoed.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u voor medisch specialistische zorg eigen risico als uw vergoeding uit de basisverzekering komt. 

Een huisarts mag deze ingreep ook uitvoeren. In dat geval betaalt u geen eigen risico.

Een arts, huisarts of medisch specialist. U vindt de gecontracteerde zorgaanbieders in de Zorgzoeker.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Wilt u naar een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft en bent u verzekerd met de VGZ Ruime Keuze? Dan krijgt u een lagere vergoeding: Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2019

Bekijk hier de vergoeding in 2018

Hebt u VGZ Eigen Keuze? Dan krijgt u maximaal 100% vergoed van het marktconforme tarief

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de VGZ Zorg app.

Lees meer over de VGZ Zorg app
Of bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg