Uw opzegging hebben wij ontvangen

Binnen 2 weken krijgt u hiervan een bevestiging. Hebt u voor digitale post gekozen? Dan ontvangt u deze bevestiging via mail.

Hebt u aangegeven dat uw gezinsleden meeverhuizen? Dan bekijken wij nog of hun verzekering ook opgezegd moet worden. Zo ja, dan ontvangt u ook hiervan binnen 2 weken een bevestiging.

Bedankt dat u bij ons verzekerd bent geweest. Bijzonder dat u naar het buitenland gaat. Leuk en misschien ook best spannend. Heel veel succes!