Cookie melding
X

Op vgz.nl maken wij gebruik van cookies en technieken die hierop lijken

Wij gebruiken functionele cookies en analytische cookies. Deze kleine tekstbestanden maken onze website veilig en betrouwbaar, zorgen ervoor dat onze website goed werkt en stellen ons in staat inzichten te krijgen in onze bezoekers. Daarnaast maken wij gebruik van cookies om uw bezoek aan onze website en onze communicatie met u makkelijker en persoonlijker te maken en om onze dienstverlening te verbeteren. Hiermee kunnen wij, en derde partijen, uw internetgedrag op vgz.nl volgen en verzamelen. Zo kunnen we u op onze website en op die van derden de informatie geven die het beste bij u past.

Meer weten? Lees onze cookieverklaring.

Door op ‘accepteren’ te klikken gaat u hiermee akkoord. We gaan uiteraard voorzichtig om met de gegevens die we verzamelen. Als u kiest voor ‘weigeren’ plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies.

Accepteren
Weigeren

Actievoorwaarden winactie Verse groente en fruit

Algemeen

1.    De actie Verse groente en fruit, hierna te noemen: “de Actie” wordt georganiseerd door:

VGZ Zorgverzekeraar NV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6811 KS) Arnhem aan de Nieuwe Stationsstraat 12 met KvK-nummer 09156723. VGZ Zorgverzekeraar NV maakt deel uit van Coöperatie VGZ UA, hierna te noemen: “VGZ”).

2.    De Actie loopt van maandag 28 november 2022 tot en met zondag 11 december 2022 (hierna te noemen: “de Actieperiode”).

3.    Voor vragen over de Actie of het raadplegen van deze actievoorwaarden kunt u terecht op de website van VGZ op www.vgz.nl/ah of bij de klantenservice van VGZ via www.vgz.nl/service-en-contact.

De Actie en de voorwaarden

4.     Met deelname aan de Actie kan een deelnemer kans maken op één van de 42 (tweeënveertig) prijzen. De 42 prijzen zijn allen hetzelfde, namelijk gratis verse groenten en fruit bij Albert Heijn B.V. ter waarde van EUR 100,- (honderd euro). De winnaar krijgt een cadeaukaart met daarop een waarde van EUR 100,-, dit bedrag is te besteden aan producten van de versafdeling Groente en Fruit bij filialen van Albert Heijn B.V. in Nederland. Bij de cadeaukaart zit een toelichting voor welke producten de cadeaukaart geldig is.

Dit bedrag kan niet besteed worden aan andere producten dan van de versafdeling Groente en Fruit. De winnaar kan het bedrag besteden in de periode 5 januari 2023 tot en met 4 april 2023. Na deze periode zal de waarde op de kaart komen te vervallen.

De cadeaukaart is niet te besteden bij AH to Go filialen of bij het online boodschappen bestellen via www.AH.nl. Het tegoed van de cadeaukaart kan niet in contanten worden uitbetaald.

5.    Deelname aan de Actie is binnen de Actieperiode dagelijks mogelijk per individuele meerderjarige, indien het deelnameformulier correct en volledig is ingevuld.

6.    Deelname aan de Actie is kosteloos, behoudens de zogenoemde communicatiekosten. Communicatiekosten zijn de kosten die direct verband houden met het tot stand brengen van een verbinding of contact tussen VGZ en een deelnemer om te kunnen deelnemen aan de Actie.

7.    Indien en voor zover een deelnemer handelt in strijd met deze actievoorwaarden of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan wel misbruik of oneigenlijk gebruik maakt van de Actie kan de deelnemer door VGZ zonder opgaaf van reden worden uitgesloten van deelname. In voorkomend geval is VGZ niet aansprakelijk voor enige schade van de (uitgesloten) deelnemer als gevolg van de uitsluiting.

De prijs

8.    Cadeaukaart wordt uitgegeven in de vorm van een PDF-document en zal voorzien worden van een pin- en barcode en instructie hoe te gebruiken in de winkel. De cadeaukaart heeft een economische waarde van € 100,- inclusief BTW per stuk.

9.    De totale economische waarde van deze Actie bedraagt € 4.200, inclusief BTW.

10.  De prijs is niet inwisselbaar voor geld. Indien en voor zover de prijs niet aan de prijswinnaar kan worden uitgekeerd – ongeacht de reden - blijft de prijs eigendom van VGZ.

11.  Als over de prijs kansspelbelasting verschuldigd is, neemt VGZ die voor haar rekening.

Het selecteren en bekendmaken van de prijswinnaar

12. Onder alle deelnemers verloot VGZ op donderdag 1, 8 en 15 december 2022 in totaal 42 (tweeënveertig) prijzen. De selectie van prijswinnaars gebeurt op volstrekt willekeurig en onpartijdige wijze door 5 VGZ medewerkers. Zij hanteren de werkwijze van een getal koppelen aan de lijst met deelnemers, waarvan de medewerkers een willekeurig getal zullen noemen.

13. Na de loting controleert VGZ of de prijswinnaars voldoen aan de vereisten voor deelname zoals vermeld in deze actievoorwaarden. Indien en voor zover een prijswinnaar niet aan de voorwaarden voldoet, zal VGZ een vervangende prijswinnaar vaststellen door middel van (ver)loting.

14. Over de uitslag van deze Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

15. Op of omstreeks 1, 8 en 15 december 2022 VGZ de prijswinnaar(s) persoonlijk over de gewonnen prijs op het door de deelnemer voor deze Actie opgegeven e-mailadres.

16. Indien en voor zover voor de uitreiking van de prijzen meer (persoons)gegevens van de prijswinnaars nodig zijn, zal VGZ daarom vragen.

17.  Uitreiking van de prijzen aan de prijswinnaars vindt plaats door VGZ.

Privacy

18. De persoonsgegeven die VGZ bij deze Actie verzamelt worden uitsluitend verwerkt voor de uitvoering van deze Actie en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder nadrukkelijk de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wijzigingen

19. VGZ heeft het recht om zonder opgaaf van reden deze Actie(voorwaarden) eenzijdig te beëindigen, wijzigen of opschorten. In voorkomend geval zal VGZ dat zo spoedig mogelijk bekendmaken op haar website www.vgz.nl/ah

Aansprakelijkheid

20. VGZ en/of door VGZ ingeschakelde hulppersonen en/of derden bij deze Actie zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de Actie, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van het niet (volledig) voldoen aan de actievoorwaarden, storingen in het netwerk, hardware of software waardoor deelname aan de Actie niet mogelijk is.

Slot

21. Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen van deze Actie zijn eigendom van VGZ danwel AH. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag door de deelnemer worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VGZ.

 

22. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag, locatie Den Haag.

 

23. In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist VGZ, zulks naar haar eigen oordeel.  

 

24. Klachten over de Actie kunt u richten aan:

VGZ

T.a.v. Afdeling Klachtenmanagement

Postbus 1256

5602 BG Eindhoven

VGZ streeft ernaar om klachten binnen twee (2) weken na ontvangst te behandelen.

 

25.       Op deze Actie is de Gedragscode promotionele kansspelen van toepassing. 

Heb jij de gratis Mijn Leefstijlcoach app al?

De gratis Mijn Leefstijlcoach app maakt gezonder leven leuk, makkelijk en betaalbaar. Met meer dan 70 leuke uitdagingen (challenges) op het gebied van eten, slapen, bewegen én ontspannen. In de app kies jij zelf een uitdaging die bij jou past. Een coach helpt jou om je uitdaging via oefeningen, video’s, tips en lekkere recepten te volbrengen. De coach is een echte expert: een huisarts, diëtist, sportcoach of meesterkok Rudolph van Veen. Wij voegen in samenwerking met de coaches extra uitdagingen, tips en programma’s toe. Kijk bijvoorbeeld het beweegwebinar andere Erik Scherder.



VGZ en Albert Heijn samen voor een gezonder Nederland

Gezonder leven. Superbelangrijk. En soms best lastig. Dat snappen we bij VGZ. Daarom zetten we ons in om Nederland gezonder te maken. En werken we samen met Albert Heijn. Zoals met deze winactie. En de Mijn Leefstijlcoach app, die voor iedereen gratis te gebruiken is. Hiermee kun je zelf aan de slag om gezonder te eten, meer te bewegen en beter te ontspannen. Want jou helpen gezonder te leven, dat staat bij ons voorop.

VGZ samen voorop met AH