Vergoeding hulpmiddelen 2015

Alle middelen die uw arts of therapeut nodig vindt of gebruikt voor uw behandeling of aandoening zijn hulpmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan verbandmiddelen, incontinentie- en stomamateriaal, hoortoestellen, protheses en ortheses, of een plaswekker.

Voor enkele zorgsoorten hebben we specifieke informatie:

Vergoeding hulpmiddelen vanuit de basisverzekering

U krijgt een vergoeding voor de hulpmiddelen die staan in het Reglement hulpmiddelen. Daar staan ook extra voorwaarden aan het verkrijgen van deze hulpmiddelen. Bijvoorbeeld:

  • een maximale vergoeding en eigen bijdrage
  • gebruikstermijn, en of u het hulpmiddel in eigendom of in bruikleen krijgt
  • de kwaliteitseisen waaraan de zorgaanbieder moet voldoen
  • of u een verwijzing of toestemming nodig hebt

U kunt terecht bij alle gecontracteerde zorgaanbieders. Kiest u voor een andere zorgaanbieder? Dan krijgt u een gedeeltelijke vergoeding. U betaalt dan een deel van de nota’s zelf:

Basisverzekering Vergoeding
VGZ Goede Keuze Gecontracteerd: 100% op basis van het gecontracteerd tarief
Niet gecontracteerd: maximaal 50% van het gemiddeld gecontracteerd tarief
VGZ Ruime Keuze Gecontracteerd: 100% op basis van het gecontracteerd tarief
Niet gecontracteerd: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief
VGZ Eigen Keuze Gecontracteerd: 100% op basis van het gecontracteerd tarief
Niet gecontracteerd: maximaal 100% van het wettelijk tarief of gebruikelijke (marktconforme) tarief

Vergoeding hulpmiddelen vanuit de aanvullende verzekeringen

In onze aanvullende verzekeringen hebt u een budget voor Hulpmiddelen. Dit budget kunt u gebruiken voor de aanschaf, eigen bijdrage of een tegemoetkoming in de kosten voor:

  • Audiologische hulpmiddelen (hoortoestellen)
  • Hulpmiddelen bij een Mammaprothese
  • Pruiken en mutssja's
  • Plaswekker (6 tot 18 jaar)
  • Steunpessarium
  • Hand- of vingerspalk voor tijdelijk gebruik
Verzekering Vergoeding
VGZ Aanvullend Goed Geen vergoeding
VGZ Aanvullend Beter € 250 per jaar (geen vergoeding voor de plaswekker)
VGZ Aanvullend Best € 500 per jaar (geen vergoeding voor de plaswekker)
VGZ Jong Pakket Geen vergoeding
Fit & Vrij Pakket Onderdeel van uw zorgtegoed (geen vergoeding voor de plaswekker en steunpessarium)
VGZ Gezin Pakket € 250 per jaar
VGZ Vitaal Pakket € 350 per jaar (geen vergoeding voor de plaswekker)
MiX Aanvullende Verzekering Geen vergoeding

 

Eigen bijdrage en maximale vergoeding

In het Reglement hulpmiddelen staat per hulpmiddel of u een eigen bijdrage moet betalen en of dat er een maximale vergoeding is.

Niet gecontracteerde zorgaanbieder

Wilt u naar een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u mogelijk een lagere vergoeding. U vindt hier de maximale vergoeding:

In het Reglement hulpmiddelen ziet u voor welke hulpmiddelen u een verwijzing nodig hebt. In de verwijsbrief moet de indicatie vermeld staan.

Toestemming

U hebt voor de eerste aanschaf van een hulpmiddel altijd vooraf toestemming nodig. Wij beoordelen of u voldoet aan de gestelde voorwaarden. U vindt in het Reglement hulpmiddelen per hulpmiddel of u voor vervanging of reparatie van het hulpmiddel ook toestemming nodig hebt. Gaat u naar een gecontracteerde zorgaanbieder? Dan vraagt deze de toestemming voor u aan. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dan moet u zelf toestemming aanvragen. Stuur hierbij ook de offerte van het hulpmiddel en de verwijsbrief mee.

Een gecontracteerde zorgaanbieder voor hulpmiddelen. U vindt deze zorgaanbieders in Vergelijk en Kies.

Hulpmiddelen met VGZ Goede Keuze

Hebt u de basisverzekering VGZ Goede Keuze? Dan kunt u voor stomamateriaal, verbandmiddelen, incontinentiemateriaal, katheters, urinezakken of materiaal voor diabetes terecht bij de zorgaanbieders op de pagina Hulpmiddelen bestellen.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van VGZ. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.
 

Welk pakket heb ik ook alweer?

Bekijk in Mijn VGZ welke verzekering u hebt. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

Bekijk uw verzekering in Mijn VGZ

Vergelijk onze verzekeringen

Wilt u de vergoedingen met elkaar vergelijken?

Vergelijk onze verzekeringen

Voor goede zorg zorg je samen