Verpleging en verzorging thuis regelen met een pgb

Heeft u langdurig verpleging en verzorging thuis nodig? En wilt u zelf uw zorg regelen? Dat kan met een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de zorgverzekering. Met dit budget regelt u zelf welke zorgverlener(s) uw verpleging en verzorging thuis uitvoeren. Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk voor betalingen aan zorgverleners en de administratie van uw budget.

Het gemak van verpleging en verzorging thuis in natura

Wilt u niet alles zelf regelen? Kies dan voor verpleging en verzorging thuis in natura. U kiest uit onze selectie thuiszorgorganisaties. VGZ regelt samen met de zorgverlener alle financiële zaken. U heeft hier geen omkijken naar.

 

Zorgverleners verpleging en verzorging thuis

Bekijk met welke thuiszorgorganisaties bij u in de buurt wij een contract hebben.

Zoek een thuiszorgorganisatie

Persoonsgebonden budget: regelen

Zorg vanuit pgb declareren

Wilt u de geleverde zorg uit uw pgb betalen? Dan kunt u deze kosten achteraf bij ons declareren.

Meer over pgb aanvragen

Reglement pgb verpleging en verzorging 2018

Reglement pgb verpleging en verzorging 2019

Zorg vanuit pgb declareren

Wilt u de geleverde zorg uit uw pgb betalen? Dan kunt u deze kosten achteraf bij ons declareren.

Meer over declareren uit pgb
Vergoedingen pgb

Pgb wijzigen of stopzetten

Verandert er iets in uw situatie? Wisselt u bijvoorbeeld van zorgverlener of stopt u met uw pgb? Laat het ons zo snel mogelijk weten.

Wijzigen / stopzetten pgb

Veelgestelde vragen persoonsgebonden budget (pgb)

U houdt zelf de einddatum van uw pgb vv in de gaten. Hierover krijgt u niet standaard een bericht van uw zorgverzekeraar. Wij adviseren u om 13 weken voor het aflopen van uw huidige indicatie contact op te nemen met een BIG-geregistreerde verpleegkundige niveau 5. En minimaal 6 weken voor uw indicatie verloopt uw nieuwepgb-aanvraagformulier in te dienen. 

Uw nieuwe zorgverzekeraar neemt uw toegekende indicatie over. Voorwaarde is wel dat de einddatum van de toegekende indicatie nog niet is verlopen. Daarnaast dient u uw pgb toekenningsbrief naar uw nieuwe zorgverzekeraar te sturen. Pas dan neemt uw nieuwe zorgverzekeraar uw pgb over. Houd er rekening mee dat uw nieuwe zorgverzekering andere tarieven kan hanteren. Dit kan van invloed zijn op de hoogte van uw pgb. 

Nee, uw pgb stopt niet automatisch. Wilt u uw pgb stopzetten? Stuur dan een ondertekende stopzettingsbrief of een wijzigingsformulier met de toekenningsbrief van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) als bijlage naar onderstaand adres:

VGZ
Afdeling ZA&B PGB
Locker 56
Postbus 445
5600 AK Eindhoven

Let op! De eventueel teveel gedeclareerde zorg van uw pgb wordt bij u teruggevorderd.

 

Vul deel 2 van het Aanvraagformulier pgb verpleging en verzorging volledig in en stuur het (met postzegel) naar onderstaand adres.

VGZ
Afdeling ZA&B PGB
Locker 56
Postbus 445
5600 AK Eindhoven

 

Heeft u een indicatie voor verpleging en verzorging, maar komt u niet in aanmerking voor een persoonsgebonden budget? Dan kunt u gebruikmaken van een door ons gecontracteerde zorgverlener voor verpleging en verzorging. U krijgt dit vergoed uit uw basisverzekering.

Meer over verpleging en verzorging thuis in natura

U kunt uw pgb op 2 manieren stopzetten.

Stuur ons een brief met:

  • uw naam en uw burgerservicenummer (BSN)
  • de datum waarop u uw pgb wilt stopzetten
  • de reden waarom u uw pgb wilt stopzetten
  • uw handtekening

Of vul een wijzigingsformulier in en stuur deze (met postzegel) naar:

VGZ
Afdeling ZA&B PGB
Locker 56
Postbus 445
5600 AK Eindhoven

Als een gecontracteerde zorgaanbieder de volledige zorg gaat leveren, komt u niet in aanmerking voor een pgb. In dat geval declareert de gecontracteerde thuiszorgorganisatie direct bij ons.

Ja, u moet zelf met al uw zorgaanbieders een zorgovereenkomst afsluiten. U sluit de overeenkomst bijvoorbeeld met een niet-gecontracteerde zorgorganisatie. Of met een familielid of kennis die de zorg aan u levert. U zorgt zelf voor de betaling van uw zorgaanbieder en u kunt de kosten bij ons declareren. Bekijk hier voorbeeldovereenkomsten van formele zorgaanbieders en informele zorgaanbieders. De zorgovereenkomst bewaart u voor uw eigen administratie. In enkele gevallen vragen wij naar deze overeenkomst en kunt u die opsturen.

Dat hangt af van welke zorg u momenteel krijgt:

  • Krijgt u momenteel zorg van een informele of formele zorgaanbieder? En gaat deze zorgverlener mee naar het buitenland? Dan hoeft u dit niet door te geven.
  • Krijgt u momenteel zorg van een informele of formele zorgaanbieder? En wilt u in het buitenland zorg ontvangen van een andere zorgverlener? Vul dan het aanvraagformulier verpleging en verzorging buitenland in en stuur deze naar ons op.

U kunt dit ingevulde formulier mailen naar: verplegingverzorgingbuitenland@vgz.nl
Of per post (met postzegel) verzenden naar onderstaand adres:

Afdeling Machtigingen
T.a.v. team Buitenland
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven

Met hart voor zinnige zorg