Pgb aanvragen

Wilt u een persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb) aanvragen? Of heeft u een nieuwe indicatie nodig? In een paar stappen is het geregeld en wij helpen u graag op weg. Komt u er zelf niet uit? Neem dan contact met ons op.

 • Dit heeft u nodig voor een pgb-aanvraag

  Met de gevraagde informatie (hieronder) kan de wijkverpleegkundige een goede indicatie stellen. Opsturen hoeft dus niet altijd. De aanvraag moet u wel volledig naar ons opsturen. Als hierin wordt gevraagd om aanvullende informatie, zoals een zorgplan of brief van de specialist, stuurt u die mee. Dit hebben we minimaal nodig om te kunnen kijken of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor een pgb. Is er meer aanvullende informatie nodig? Dan nemen we contact met u op. Dit heeft u nodig:

  • Voor verzekerden van 18 jaar of ouder: een wijkverpleegkundige BIG geregistreerd + niveau 5
  • Voor verzekerden jonger dan 18 jaar: een BIG-geregistreerde hbo-kinderverpleegkundige niveau 5 werkzaam bij een BINKZ aangesloten zorgverlener
  • Een medicijnenlijst (op te vragen bij de huisarts)
  • Een overzicht van uw gezondheidsproblemen waarvoor u een pgb aanvraag doet (op te vragen bij de huisarts)
  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Uw zorgpas
  • Een overzicht van degene(n) die de zorg gaan leveren en hun vervanging als ze afwezig zijn
  • Gegevens van de zorgverleners: naam, adres en indien van toepassing AGB-code

  Afhankelijk van uw situatie heeft u ook de volgende documenten nodig:  

  • Gegevens van voogd, curator, mentor of bewindvoerder en kopie beschikking van de rechtbank of van de notariële akte
  • Verklaring van de arts in geval van Palliatief Terminale Zorg (zorg in de laatste levensfase)
 • Waarom vragen wij om medische gegevens in deze aanvraag?

  Het is belangrijk dat de zorg die u krijgt bijdraagt aan het herstel van uw gezondheid. Of dat die zorg voorkomt dat uw aandoening of ziekte verergert. Daarom vragen wij in dit geval naar uw medische situatie. Dan kunnen we namelijk beoordelen of de zorg die u krijgt past bij uw hulpvraag. Natuurlijk gaan wij op een vertrouwelijke manier met die informatie om. Meer uitleg hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.


Zo vraagt u een pgb aan

 1. Controleer of u in aanmerking komt voor een pgb

  U kunt een pgb aanvragen als:
  • U of uw kind langer dan 1 jaar verpleging of verzorging thuis nodig heeft
  • U zorg aan het einde van uw leven (palliatieve terminale zorg) nodig heeft omdat genezing niet of niet meer mogelijk is. Uw behandelend arts heeft vastgesteld dat de ingeschatte levensverwachting minder dan 3 maanden is.

  In het pgb reglement 2021 leest u de volledige voorwaarden om in aanmerking te komen.

 2. Contact opnemen met een BIG-geregistreerde HBO-verpleegkundige

  Neem contact op met een bevoegd (wijk)verpleegkundige. Bevoegd betekent geschoold op HBO niveau. En geregistreerd als verpleegkundige in het BIG-register. Hij of zij beoordeelt of u een indicatie kunt krijgen. U vindt een wijkverpleegkundige bij u in de buurt makkelijk en snel in de Zorgzoeker. Neem hiervoor contact op met een thuiszorgorganisatie.

  Zorg voor kinderen tot 18 jaar neemt u contact op met een hbo-kinderverpleegkundige. Of verpleegkundig specialist met opleiding tot kinderverpleegkundige. Meer informatie vindt u op www.binkz.nl.

  Tip: Kiest u voor een wijkverpleegkundige van een organisatie waarmee wij een contract hebben? Dan weet u zeker dat u de kosten voor de indicatiestelling van uw pgb-aanvraag vergoed krijgt. U vindt een wijkverpleegkundige met contract bij u in de buurt makkelijk en snel in de Zorgzoeker. Zoek op 'verpleging en verzorging'.

 3. Vraag informatie op bij uw huisarts

  De wijkverpleegkundige stelt vast welke zorg u nodig heeft. Hiervoor heeft hij of zij uw medische gegevens nodig. Het volgende vraagt u op bij uw huisarts:

  • Een medicijnenlijst
  • Een overzicht van uw gezondheidsproblemen waarvoor u een pgb aanvraagt
 4. Voer het indicatiegesprek met uw wijkverpleegkundige

  De wijkverpleegkundige komt bij u thuis op bezoek voor het indicatiegesprek. Tijdens dit gesprek bekijkt de verpleegkundige welke zorg u nodig heeft, wanneer en hoelang. De wijkverpleegkundige vult hiervoor deel 1 van het aanvraagformulier in. U kunt dit formulier downloaden bij stap 5.

  Tip: Voer het gesprek samen met een familielid of mantelzorger en geef duidelijk aan welke zorg u nodig heeft en wanneer.
 5. Deel 1 en 2 formulier (laten) invullen

  • Download het Aanvraagformulier Zvw-pgb (pdf)
  • De wijkverpleegkundige komt bij u op huisbezoek en vult samen met u deel 1 'voor de verpleegkundige' van het formulier in
  • U vult daarna zelf deel 2 'voor de verzekerde van het formulier' in
  • Controleer of het formulier volledig is ingevuld. Wij kunnen u het snelste helpen als alles goed en compleet is ingevuld
  • Vergeet niet om een kopie te maken voor uw eigen administratie

  Tip: Bekijk onze instructie om de aanvraag als pdf document op te slaan.

 6. Stuur uw formulier naar ons toe

  Is deel 1 en deel 2 van het aanvraagformulier volledig ingevuld? Dan kunt u het aanvraagformulier naar ons opsturen. Op dit moment kan dat alleen per post. Als digitaal opsturen weer mogelijk is vindt u die optie terug op deze pagina.

  Stuur alle documenten in een envelop met postzegel naar:

  Zorgverzekeraar VGZ
  Postbus 25150
  5600 RS Eindhoven

  Let op: aanvragen die binnenkomen blijven langer liggen. Dit komt doordat ook onze medewerkers de RIVM-richtlijnen volgen en thuis werken. Excuses hiervoor.

 7. U krijgt van ons een reactie

  U ontvangt binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging van ons. Hebben wij nog vragen of is uw aanvraag niet compleet? Dan ontvangt u een reactie van ons. In de ontvangstbevestiging leest u binnen hoeveel weken wij contact met u opnemen om de aanvraag te bespreken. U krijgt daarna een toekenningsbrief of een afwijsbrief.

  Let op: afhankelijk van uw communicatievoorkeur ontvangt u de brief per post of digitaal in Mijn VGZ.

Hulp nodig?

Bij vragen over pgb aanvragen kunt u contact op met 088 - 131 1671. Op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.