Pgb aanvragen

Wilt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen? Of heeft u een nieuwe indicatie nodig? In het stappenplan hieronder leest u wat u kunt doen.

 • Dit heeft u nodig voor een pgb-aanvraag
  • Voor verzekerden van 18 jaar of ouder: een wijkverpleegkundige BIG geregistreerd + niveau 5
  • Voor verzekerden jonger dan 18 jaar: een BIG-geregistreerde hbo-kinderverpleegkundige niveau 5 werkzaam bij een BINKZ aangesloten zorgverlener
  • Een medicijnenlijst (op te vragen bij de huisarts)
  • Een overzicht van uw gezondheidsproblemen waarvoor u een pgb aanvraag doet (op te vragen bij de huisarts)
  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Uw zorgpas
  • Een overzicht van degene(n) die de zorg gaan leveren en hun vervanging als ze afwezig zijn
  • Gegevens van de zorgverleners: naam, adres en indien van toepassing AGB-code

  Indien van toepassing: 

  • Gegevens van voogd, curator, mentor of bewindvoerder en kopie beschikking van de rechtbank of van de notariële akte  
  • Verklaring van de arts in geval van Palliatief Terminale Zorg

Stappenplan pgb aanvragen 

 1. Check of u in aanmerking komt voor een pgb

  U kunt een pgb aanvragen als:
  • U langer dan 1 jaar verpleging of verzorging thuis nodig heeft
  • Uw kind langer dan 1 jaar verpleging of verzorging nodig heeft
  • U zorg aan het einde van uw leven (palliatieve terminale zorg) nodig heeft

  In het reglement leest u de volledige voorwaarden om in aanmerking te komen voor een pgb.

 2. Maak een afspraak met een wijkverpleegkundige

  U heeft een wijkverpleegkundige nodig om een pgb aan te vragen. U vindt een wijkverpleegkundige bij u in de buurt makkelijk en snel in de Zorgzoeker. Neem hiervoor contact op met een thuiszorgorganisatie.

  • Voor personen vanaf 18 jaar:  een wijkverpleegkundige met BIG-registratie niveau 5
  • Voor personen tot 18 jaar: een HBO-verpleegkundige uit het Medisch Kindzorgsysteem. Deze verpleegkundige werkt bij een zorgverlener, aangesloten bij de VGVK (Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg) en/of BMKT (Brancheorganisatie Medische Kindzorg Thuis).

  Tip: Kiest u voor een wijkverpleegkundige van een organisatie waarmee wij een contract hebben? Dan weet u zeker dat u de kosten voor de indicatiestelling van uw pgb-aanvraag vergoed krijgt. U vindt een wijkverpleegkundige met contract bij u in de buurt makkelijk en snel in de Zorgzoeker. Zoek op het woord 'verpleging en verzorging'.

 3. Vraag informatie op bij uw huisarts

  De wijkverpleegkundige stelt vast welke zorg u nodig heeft. Hiervoor heeft hij of zij uw medische gegevens nodig. Deze vraagt u op bij uw huisarts:

  • Een medicijnenlijst
  • Een overzicht van uw gezondheidsproblemen waarvoor u een pgb aanvraagt
 4. Voer het indicatiegesprek met uw wijkverpleegkundige

  De wijkverpleegkundige komt bij u thuis op bezoek voor het indicatiegesprek. Tijdens dit gesprek bekijkt de verpleegkundige welke zorg u nodig heeft, wanneer en hoelang. De wijkverpleegkundige vult hiervoor deel 1 van het aanvraagformulier in. U kunt dit formulier downloaden bij stap 5.

  Tips voor het indicatiegesprek
  • Voer het gesprek samen met een familielid of mantelzorger
  • Geef duidelijk aan welke zorg u nodig heeft en wanneer
  • Houd uw zorgpas en legitimatiebewijs bij de hand
 5. Vul uw pgb-aanvraag in

  • Download het Aanvraagformulier pgb
  • De wijkverpleegkundige komt bij u op huisbezoek en vult deel 1 'voor de verpleegkundige' van het formulier in
  • U vult daarna zelf deel 2 'voor de verzekerde' in
  • Controleer of het formulier volledig is ingevuld. Wij kunnen u het snelste helpen als alles goed en compleet is ingevuld
  • Vergeet niet om een kopie te maken voor uw eigen administratie
 6. Verstuur uw pgb-aanvraag

  Stuur het formulier en bijlagen, met een postzegel, naar ons op:

  VGZ
  Postbus 25150
  5600 RS Eindhoven
 7. U krijgt van ons een reactie

  • U ontvangt binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging van ons. Hebben wij nog vragen of is uw aanvraag niet compleet? Dan ontvangt u schriftelijke reactie van ons.
  • Wij bellen u op binnen 4 tot 6 weken na ontvangst om de aanvraag te bespreken.
  • U krijgt daarna per post een toekenningsbrief of een afwijzingsbrief.

  Inhoud toekenningsbrief

  • Uw budget voor dit kalenderjaar
  • De looptijd van uw pgb
  • Het aantal uren persoonlijke verzorging en verpleging

  Inhoud afwijzingsbrief

  • De reden van afwijzing
  • Hoe u op een andere manier zorg kunt regelen
  • Hoe u bezwaar maakt tegen de afwijzing

Veelgestelde vragen

 • Voor welke termijn kan ik mijn pgb verlengen?
  De verpleegkundige stelt afhankelijk van uw situatie de looptijd van de indicatie vast. De looptijd is maximaal 2 jaar vanaf het moment dat het pgb aan u is toegekend. Wilt u na het einde van deze periode nog steeds een pgb voor verpleging en verzorging ontvangen? Dan kunt u een nieuwe aanvraag bij ons indienen.

  Let op: zorg dat u op tijd een nieuwe indicatie krijgt van een BIG-geregistreerd verpleegkundige niveau 5. Wij raden aan om dit minimaal 13 weken voor het aflopen van de indicatie te doen.
   
 • Hoe zit het met mijn pgb als ik op vakantie ga?

  Verblijf in Nederland 

  • Heeft u al een pgb en gaat uw zorgverlener met u mee? Dan hoeft u niets te doen. U mag de zorg op dezelfde manier inzetten en declareren zoals u gewend bent.
  • Heeft u al een pgb en gaat uw zorgverlener niet met u mee? Hier is geen apart pgb voor. Bel een thuiszorgorganisatie in de buurt van uw verblijf. In de Zorgzoeker vindt u gemakkelijk en snel een thuiszorgorganisatie met contract. Zoek op ‘verpleging en verzorging’. De thuiszorgorganisatie declareert rechtstreeks bij ons. In deze periode kunt u geen gebruikmaken van uw pgb.

  Verblijf in het buitenland

  • Heeft u al een pgb en gaat uw zorgverlener met u mee? Dan hoeft u niets te doen. U mag de zorg op dezelfde manier inzetten en declareren zoals u gewend bent.
  • Heeft u al een pgb en gaat uw zorgverlener niet met u mee? En heeft u in het buitenland zorg nodig? Zoek dan zelf een zorgverlener uit, bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie in de buurt van uw verblijfplaats. Vul dan het aanvraagformulier verpleging en verzorging buitenland in en stuur dit naar ons op zoals op het formulier staat aangegeven. Let op: u krijgt in het buitenland alleen zorg vergoed van een formele zorgverlener.  

  Tip: Vraag deze zorg altijd minstens 2 maanden voordat u op vakantie gaat aan. Zo voorkomt u financiële verrassingen achteraf. 

Hulp nodig bij het invullen van uw pgb-aanvraag?

Wij helpen u graag op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Bel 088 - 131 1671
X
Wij gebruiken cookies om uw website-ervaring te verbeteren. Als u op akkoord klikt, dan gebruiken wij cookies voor de werking van de website, statistieken, social media en online marketing.
Weigeren
Akkoord