Pgb aanvragen

Wil je een persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb) aanvragen? Of heb je een nieuwe indicatie nodig? Dat is in een paar stappen geregeld. Kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag.

Let op: Je hoeft ons nooit medische foto’s te sturen. Als het nodig is, ontvangen we de foto’s graag via je zorgverlener. Alleen die foto’s mogen we gebruiken.
 • Met de gevraagde informatie (hieronder) kan de wijkverpleegkundige een goede indicatie stellen. Opsturen hoeft dus niet altijd. De aanvraag moet je wel volledig naar ons opsturen. Als hierin wordt gevraagd om aanvullende informatie, zoals een zorgplan of brief van de specialist, stuur je die mee. Dit hebben we minimaal nodig om te kunnen kijken of jouw aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor een pgb. Is er meer aanvullende informatie nodig? Dan nemen we contact met je op. Dit heb jenodig:

  • Voor verzekerden van 18 jaar of ouder: een wijkverpleegkundige BIG geregistreerd + niveau 5
  • Voor verzekerden jonger dan 18 jaar: een BIG-geregistreerde hbo-kinderverpleegkundige niveau 5 werkzaam bij een BINKZ aangesloten zorgverlener
  • Een medicijnenlijst (op te vragen bij de huisarts)
  • Een overzicht van jouw gezondheidsproblemen waarvoor je een pgb aanvraag doet (op te vragen bij de huisarts)
  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Jouw zorgpas
  • Een overzicht van degene(n) die de zorg gaan leveren en hun vervanging als ze afwezig zijn
  • Gegevens van de zorgverleners: naam, adres en indien van toepassing AGB-code

  Afhankelijk van jouw situatie heb je ook de volgende documenten nodig:  

  • Gegevens van voogd, curator, mentor of bewindvoerder en kopie beschikking van de rechtbank of van de notariële akte
  • Verklaring van de arts in geval van Palliatief Terminale Zorg (zorg in de laatste levensfase)
 • Het is belangrijk dat de zorg die je krijgt bijdraagt aan het herstel van jouw gezondheid. Of dat die zorg voorkomt dat jouw aandoening of ziekte verergert. Daarom vragen wij in dit geval naar jouw medische situatie. Dan kunnen we namelijk beoordelen of de zorg die je krijgt past bij jouw hulpvraag. Natuurlijk gaan wij op een vertrouwelijke manier met die informatie om. Meer uitleg hierover vind je op de website van Rijksoverheid.


Zo vraag je een pgb aan

 1. Controleer of je in aanmerking komt voor een pgb

  Je kunt een pgb aanvragen als:
  • Jij of jouw kind langer dan 1 jaar verpleging of verzorging thuis nodig heeft
  • Je zorg aan het einde van jouw leven nodig hebt (palliatieve terminale zorg), omdat genezing niet (meer) mogelijk is. Jouw behandelend arts heeft vastgesteld dat de ingeschatte levensverwachting minder dan 3 maanden is.

  In het Pgb reglement lees je de volledige voorwaarden om in aanmerking te komen.

 2. Contact opnemen met een BIG-geregistreerde hbo-verpleegkundige

  Neem contact op met een bevoegd (wijk)verpleegkundige. Bevoegd betekent geschoold op hbo-niveau. En geregistreerd als verpleegkundige in het BIG-register. Hij of zij beoordeelt of je een indicatie kunt krijgen. Je vind een wijkverpleegkundige bij jou in de buurt via de Zorgzoeker. Neem daarna contact op met de door jouw gekozen thuiszorgorganisatie.

  Voor zorg voor kinderen tot 18 jaar neem je contact op met een hbo-kinderverpleegkundige. Of verpleegkundig specialist met opleiding tot kinderverpleegkundige. Meer informatie vind je op www.binkz.nl.

  Tip: kies je voor een wijkverpleegkundige van een organisatie waarmee wij een contract hebben? Dan weet je zeker dat je de kosten voor de indicatiestelling van uw pgb-aanvraag vergoed krijgt. Je vind een wijkverpleegkundige met contract bij jou in de buurt via de Zorgzoeker. Zoek op 'verpleging en verzorging'.

 3. Vraag informatie op bij jouw huisarts

  De wijkverpleegkundige stelt vast welke zorg je nodig hebt. Hiervoor heeft je wijkverpleegkundige jouw medische gegevens nodig. Vraag het volgende op bij jouw huisarts:

  • Een medicijnenlijst
  • Een overzicht van jouw gezondheidsproblemen waarvoor je een pgb aanvraagt
 4. Voer het indicatiegesprek met jouw wijkverpleegkundige

  De wijkverpleegkundige komt bij je thuis om te bespreken welke zorg je nodig hebt. En wanneer en hoelang je zorg nodig hebt. Laat de wijkverpleegkundige deel 1 van het formulier pgb aanvragen invullen.

  Tip: voer het gesprek samen met een familielid of mantelzorger

 5. Je regelt jouw pgb-aanvraag via Mijn VGZ

  De pgb-aanvraag bestaat uit 2 delen. Deel 1 van de aanvraag vult je wijkverpleegkundige in. De vragen in deel 2 van het formulier kun je invullen via Mijn VGZ. 

 6. Je krijgt van ons een reactie

  Wij nemen binnen 10 werkdagen contact met je op. Je hoort dan hoe het verder gaat of wat er nog nodig is. Belangrijk: het hangt af van de postvoorkeur die je hebt ingesteld of je onze reactie per post krijgt of digitaal in Mijn VGZ.

Hulp nodig?

Bij vragen over pgb aanvragen kun je bellen naar 088 - 131 1671. Op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur.

Wij helpen u graag op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur. Bel 088 - 131 1671

Welke documenten heb je nodig bij jouw aanvraag?

  • De indicatie van de wijkverpleegkundige.
  • Een kopie van het diploma als dat nog niet eerder is opgestuurd. Dat kan een diploma HBO Bachelor Verpleegkunde of Master Verplegingswetenschappen zijn.
 • Gaat jouw aanvraag over de verpleging en verzorging van kinderen tot 18 jaar?

  Voeg dan deze 2 documenten toe:

  1. Een kopie van het diploma van de kinderverpleegkundige, die de indicatie voor jou heeft gesteld, of de eventuele kinderaantekening. Als de kopie van het diploma al eerder naar Coöperatie VGZ is gestuurd, hoef je dat niet opnieuw te doen.
  2. Het zorgplan voor deze verpleging en verzorging.
 • Gaat de aanvraag van jouw machtiging over zorg in de laatste levensfase? Deze zorg wordt ook wel palliatief terminale zorg genoemd. Voeg dan het zorgplan voor deze zorg toe.
   

Belangrijk

Een zorgplan is pas geldig als:

 • het is ondertekend door een wijkverpleegkundige
 • het zorgplan voldoet aan de normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging (het V&VN normenkader)

Per post versturen is nog mogelijk

Soms lukt het niet om digitaal de aanvraag voor een machtiging te doen. Dat is niet erg. Het is nog steeds mogelijk om een papieren versie van het formulier pgb aanvragen te printen. Vul het geprinte formulier samen met jouw wijkverpleegkundige volledig in en stuur het naar ons op per post:

Zorgverzekeraar VGZ
T.a.v. Machtigingen
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven

Opnieuw een pgb aanvragen?

 

Verwacht je dat de zorg die je nodig hebt langer dan 2 jaar hetzelfde blijft? Dan kun je vanaf 15 mei 2023 een pgb aanvragen voor minimaal 1 tot maximaal 5 jaar.

 

Let op: dit geldt niet voor kindzorg. Kinderen zijn namelijk volop in ontwikkeling. Daardoor verandert hun situatie en de zorg die zij nodig hebben steeds.

 

Lees er meer over op pgb.nl