Wijziging doorgeven

Wijzigt er iets in uw situatie en heeft dit te maken met uw pgb? Of wilt u uw pgb stopzetten? Laat ons dit dan even weten. Dat scheelt u later tijd. 

Wat wijzigt in uw situatie?

 • Vul dan deel 1 en 2 van het Aanvraagformulier pgb verpleging en verzorging volledig in.

  Stuur het ingevulde formulier naar onderstaand adres:

  Zorgverzekeraar VGZ
  Postbus 25150
  5600 RS Eindhoven

 • Vul dan deel 2 van het Aanvraagformulier pgb verpleging en verzorging volledig in.

  Stuur het ingevulde formulier naar onderstaand adres:

  Zorgverzekeraar VGZ
  Postbus 25150
  5600 RS Eindhoven

  • Krijgt u op dit moment zorg van een informele en formele zorgverlener? En gaat deze zorgverlener mee naar het buitenland? Dan hoeft u dit niet door te geven.
  • Krijgt u op dit moment zorg van een informele of formele zorgverlener? En wilt u in het buitenland zorg ontvangen van een andere formele zorgverlener? Vul dan het aanvraagformulier verpleging en verzorging buitenland in en stuur dit naar ons op zoals op het formulier staat aangegeven. Let op: u krijgt in het buitenland alleen zorg vergoed die een formele zorgverlener levert.
   
 • Vul het wijzigingsformulier in en stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar:

  Zorgverzekeraar VGZ
  Postbus 25150
  5600 RS Eindhoven

  Stuur het formulier binnen 4 weken in nadat u gestopt bent met uw pgb. Wij kunnen u het snelste helpen als het formulier volledig is ingevuld en ondertekend.

 • Voorbeelden van andere wijzigingen 

  • Wijzigingen in de contactgegevens van uw wettelijk vertegenwoordiger
  • Uw wettelijk vertegenwoordiger wijzigt
  • U wordt langer dan 2 maanden wordt opgenomen in een instelling of ziekenhuis 

  Vul het wijzigingsformulier in en stuur het naar:

  Zorgverzekeraar VGZ
  Postbus 25150
  5600 RS Eindhoven

  Stuur het formulier binnen 4 weken in nadat de wijziging is ingegaan. Wij kunnen u het snelste helpen als het formulier volledig is ingevuld en ondertekend.