Wijziging doorgeven

Wijzigt er iets in jouw situatie en heeft dit te maken met je pgb? Of wil je jouw pgb stopzetten? Laat ons dit dan weten.

Wat wijzigt er in jouw situatie?

 • Vul dan deel 1 en 2 van het Aanvraagformulier pgb verpleging en verzorging volledig in.

  Stuur het ingevulde formulier naar onderstaand adres:

  Zorgverzekeraar VGZ
  Postbus 25150
  5600 RS Eindhoven

 • Vul dan deel 2 van het Aanvraagformulier pgb verpleging en verzorging volledig in.

  Stuur het ingevulde formulier naar onderstaand adres:

  Zorgverzekeraar VGZ
  Postbus 25150
  5600 RS Eindhoven

  • Krijg je op dit moment zorg van een informele en formele zorgverlener? En gaat deze zorgverlener mee naar het buitenland? Dan hoef je dit niet door te geven.
  • Krijg je op dit moment zorg van een informele of formele zorgverlener? En wil je in het buitenland zorg ontvangen van een andere formele zorgverlener? Vul dan het aanvraagformulier verpleging en verzorging buitenland in en stuur dit naar ons op, zoals op het formulier staat aangegeven. Let op: je krijgt in het buitenland alleen zorg vergoed die een formele zorgverlener levert.
   
 • Vul het wijzigingsformulier in en stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar:

  Zorgverzekeraar VGZ
  Postbus 25150
  5600 RS Eindhoven

  Stuur het formulier binnen 4 weken in nadat je gestopt bent met jouw pgb. Wij kunnen je het snelst helpen als het formulier volledig is ingevuld en ondertekend.

 • Voorbeelden van andere wijzigingen 

  • Wijzigingen in de contactgegevens van jouw wettelijk vertegenwoordiger
  • Jouw wettelijk vertegenwoordiger wijzigt
  • Je wordt langer dan 2 maanden wordt opgenomen in een instelling of ziekenhuis 

  Vul het wijzigingsformulier in en stuur het naar:

  Zorgverzekeraar VGZ
  Postbus 25150
  5600 RS Eindhoven

  Stuur het formulier binnen 4 weken in nadat de wijziging is ingegaan. Wij kunnen je het snelst helpen als het formulier volledig is ingevuld en ondertekend.