Wijziging doorgeven

Wijzigt er iets in uw situatie en heeft dit te maken met uw pgb? Of wilt u uw pgb stopzetten? Dan horen wij dat graag zo snel mogelijk van u.

Wat wijzigt in uw situatie?

 • Mijn zorgvraag verandert
  Vul dan deel 1 en 2 van het Aanvraagformulier pgb verpleging en verzorging volledig in.

  Stuur het ingevulde formulier naar onderstaand adres:

  Zorgverzekeraar VGZ
  Postbus 25150
  5600 RS Eindhoven

 • Ik wijzig (tijdelijk) van zorgverlener
  Vul dan deel 2 van het Aanvraagformulier pgb verpleging en verzorging volledig in.

  Stuur het ingevulde formulier naar onderstaand adres:

  Zorgverzekeraar VGZ
  Postbus 25150
  5600 RS Eindhoven

 • Ik ga tijdelijk naar het buitenland 

  1: Ontvangt u in het buitenland zorg van een lokale formele zorgverlener? Vul dan het aanvraagformulier verpleging en verzorging buitenland in. Stuur het volledig ingevulde formulier naar verplegingverzorgingbuitenland@vgz.nl. Of naar

  Zorgverzekeraar VGZ
  Afdeling Machtigingen
  T.a.v. team Buitenland
  Postbus 25150
  5600 RS Eindhoven
  (postzegel nodig)

  2: Ontvangt u in het buitenland zorg van dezelfde formele of informele zorgverlener? Dan hoeft u niks te doen.

 • Ik wil mijn pgb stopzetten
  Vul het wijzigingsformulier in en stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar:

  Zorgverzekeraar VGZ
  Postbus 25150
  5600 RS Eindhoven

  Stuur het formulier binnen 4 weken in nadat u gestopt bent met uw pgb. Wij kunnen u het snelste helpen als het formulier volledig is ingevuld en ondertekend.

 • Ik heb een andere wijziging

  Voorbeelden van andere wijzigingen 

  • Wijzigingen in de contactgegevens van uw wettelijk vertegenwoordiger
  • Uw wettelijk vertegenwoordiger wijzigt
  • U wordt langer dan 2 maanden wordt opgenomen in een instelling of ziekenhuis 

  Vul het wijzigingsformulier in en stuur het naar:

  Zorgverzekeraar VGZ
  Postbus 25150
  5600 RS Eindhoven

  Stuur het formulier binnen 4 weken in nadat de wijziging is ingegaan. Wij kunnen u het snelste helpen als het formulier volledig is ingevuld en ondertekend.

X
Wij gebruiken cookies om uw website-ervaring te verbeteren. Als u op akkoord klikt, dan gebruiken wij cookies voor de werking van de website, statistieken, social media en online marketing.
Weigeren
Akkoord