Zorg in de laatste levensfase

In deze laatste fase van jouw leven kun je alle steun en zorg gebruiken. Wij willen jou en jouw naasten hierin zo goed mogelijk ondersteunen. Wij helpen je bij het vinden van verpleging en verzorging die past bij jouw situatie. Er moet het een en ander worden geregeld. Wij proberen dit voor jou zo makkelijk mogelijk te maken.

Stap 1 - Gesprek met jouw wijkverpleegkundige

Jouw wijkverpleegkundige bespreekt met jou welke zorg je in deze laatste levensfase nodig hebt. Dit heet ook wel terminale fase. De speciale zorg die hierbij hoort, heet palliatieve zorg. Heb je deze zorg inderdaad nodig, dan legt de wijkverpleegkundige dit vast in jouw dossier. Wil je deze zorg regelen met een persoonsgebonden budget? Dan heb je een verklaring van jouw huisarts nodig.

Stap 2 - Je kiest verzorging thuis of ergens anders

Misschien wil je het liefst thuis blijven. In de buurt van familie of vrienden. Het kan ook zijn dat dit niet meer gaat. Dan kun je naar een hospice of naar een verpleeghuis. Wat zijn precies de verschillen, hoe zit het met de vergoedingen en hoe regel je deze zorg? Wij helpen je graag.
 
Thuis

Verpleging en verzorging thuis in de eigen vertrouwde omgeving.

 

Vergoeding

Verpleging en verzorging thuis wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Je betaalt hierover geen eigen risico.

Naar een hospice

Een hospice is een huis met vrij weinig bewoners (patiënten) die in de laatste levensfase zitten. De inrichting is huiselijk en je krijgt speciale zorg en aandacht. Er zijn verschillende soorten hospices.

  1. High care hospice: hier is 24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig.
  2. Het Bijna-thuis-huis: deze hospices hebben geen verpleegkundigen of artsen in dienst. Maar hier werken vrijwilligers wel met hen samen.
  3. Kinderhospice: speciaal ingericht voor kinderen.
  • De vergoeding voor deze zorg komt uit je basisverzekering. Je betaalt hiervoor geen eigen risico. Het verblijf in een hospice moet je wel zelf betalen.
  • Hoe regel je deze zorg? Wij helpen je graag. Onze zorgadviseurs staan voor jou of jouw naasten klaar. Heb je een plek gevonden die bij je past? Dan regelt het hospice verder alles met ons. 
Naar een verpleeghuis

Als je niet meer thuis kunt blijven en intensieve zorg nodig hebt, is een verpleeghuis misschien de beste keuze. Jouw levensverwachting is dan korter dan 3 maanden. Jouw huisarts of een specialist voor ouderen is verantwoordelijk voor jouw zorg. We noemen dit eerstelijnsverblijf. Zorginstellingen die dit verblijf bieden, moeten aan speciale eisen voldoen. Daarom vallen ze onder de Wet toelating zorginstellingen

  • De vergoeding voor eerstelijnsverblijf komt uit je basisverzekering. Hiervoor betaal je wel een eigen risico.
  • Hoe regel je deze zorg? In onze Zorgzoeker staan de zorginstellingen bij jou in de buurt. Heb je een keuze gemaakt en een plek gevonden? Dan regelt het verpleeghuis verder alles met ons. 
 

Krijg je al 24 uur per dag zorg?

Dan krijg je deze zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Neem contact op met het zorgkantoor in jouw regio. Zij helpen je met advies, informatie en ondersteuning bij vragen over de Wlz en eventueel extra budget voor zorg in de laatste levensfase.  

Tip: Leg jouw wensen vast

Je kunt jouw wensen rond medische behandelingen vastleggen in een wilsverklaring. Bijvoorbeeld dat je niet gereanimeerd wilt worden. De overheid legt hier uit hoe je deze wilsverklaring schrijft.  

Hulp en ondersteuning van VGZ

Hulp bij mantelzorg
Soms heb je als mantelzorger een adempauze nodig. Dan is het fijn als een vervanger een aantal dagen jouw zorgtaken overneemt. Bij de meeste aanvullende VGZ-zorgverzekeringen krijg je hier een vergoeding voor. 
Vind jouw weg naar zorg die bij je past
De VGZ Zorgnavigatietool kan je helpen met het vinden van de juiste zorg. Bekijk welke zorg bij jouw wensen past. En hoe jij of jouw naaste dit regelt.
Contact met onze zorgadviseurs
Je kunt bij onze zorgadviseurs terecht voor ondersteuning,
hulp bij het regelen van de juiste zorg en zij beantwoorden
vragen die met jouw persoonlijke situatie te maken hebben.