Voor het eerst kindzorg regelen?

Heeft jouw kind extra zorg nodig? Hieronder lees je de mogelijkheden van kindzorg en hoe je deze zorg kunt aanvragen. Op de website van de overheid vindt je meer informatie.  

Kindzorg aanvragen?

 • A: Langdurige kindzorg Wlz

  Heeft jouw kind:
  • een verstandelijke, zintuiglijke of meervoudige beperking
  • blijvend verpleging en verzorging nodig, de hele dag
  • Permanent toezicht is 24 uur per dag onafgebroken toezicht en actieve observatie om letsel te voorkomen. Hier hoort niet het gebruikelijke toezicht bij. Dat is de dagelijkse verzorging en opvoeding die elke ouder een kind biedt. nodig

  Vraag dan langdurige kindzorg (Wlz) aan

  B: Kindzorg via de zorgverzekeraar

  Jouw kind :
  • heeft complexe lichamelijke problemen of lichamelijke beperkingen zonder een verstandelijke handicap
  • komt niet in aanmerking voor langdurige kindzorg (Wlz)

  Vraag dan geneeskundige verpleging en verzorging thuis aan via VGZ

  C: Kindzorg via de gemeente

  Heeft jouw kind:
  • verzorging nodig om Bijvoorbeeld een kind met autisme dat extra hulp nodig heeft om zichzelf te leren verzorgen. te worden
  • een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke of meervoudige beperking
  • gedragsproblemen

  Vraag dan begeleidende verzorging aan bij jouw gemeente.

  D: Zorg voor jouw kind in de laatste levensfase

  Heeft jouw kind een levensverwachting van minder dan 3 maanden?

  Vraag dan verzorging voor de laatste levensfase aan

 • A: Langdurige kindzorg (Wlz) regelen via het zorgkantoor

  Voor langdurige kindzorg heb je eerst een indicatie nodig. Dit regel je bij het Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ). Daarna kijk je samen met het zorgkantoor welke zorg past jouw kind; zorg thuis of ergens anders. En of je de zorg wilt laten regelen (zorg in natura) of zelf wilt regelen (persoonsgebonden budget).

  B: Geneeskundige verpleging en verzorging thuis regelen bij VGZ

  Verpleging en verzorging thuis regel je via een wijkverpleegkundige. Het gaat dan om geneeskundige verzorging voor een medische aandoening, bijvoorbeeld wondverzorging, monitorbewaking, infuustherapie, epilepsiezorg, nierdialyse of stomazorg. Of om gezinsbegeleiding om zelf de medische zorg te verlenen.

  • Je kunt verpleging en verzorging thuis laten regelen door een zorgverlener waarmee VGZ een contract heeft. Je hebt hier dan verder geen omkijken meer naar. Betalingen aan de zorgverlener worden door VGZ geregeld.
  • Je kunt verpleging en verzorging thuis zelf regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). Je regelt dan zelf de zorg en de betalingen met de zorgverleners.

  Je hebt voor kinderverpleging en verzorging thuis een indicatie nodig via het Medisch Kindzorgsysteem (MK). Een Let op: de kinderverpleegkundige werkt bij een BINKZ aangesloten zorgverlener indiceert hoeveel zorg jouw kind nodig heeft. Samen maken jullie ook een zorgplan. Je vindt een kinderverpleegkundige makkelijk en snel met de Zorgzoeker. Zoek op ‘intensieve kindzorg.’

  C: Begeleidende verzorging aanvragen bij jouw gemeente

  Begeleidende verzorging valt onder de Jeugdwet. Deze zorg vraag je daarom ook aan bij jouw gemeente. Ook hier kun je kiezen.

  • Zorg in natura; een zorgverlener regelt alle zorg voor je.
  • Een persoonsgebonden budget; je koopt zelf de zorg voor jouw kind in en regelt zelf de betaling bij de zorgverlener.

  Elke gemeente regelt de jeugdhulp anders. Kijk op de website van jouw gemeente hoe je begeleidende zorg regelt.

Hulp nodig?

Een kinderverpleegkundige vertelt je welke zorg het beste past en waar je terecht kunt. Of kijk eens op ‘het juiste loket’.