Vergoeding kraamzorg 2018

Gaat u thuis, in een geboortecentrum of in het ziekenhuis bevallen? Uw vergoeding voor kraamzorg hangt af van de zorgaanbieder die u kiest. U betaalt meestal ook een eigen bijdrage. Deze hangt af van waar u bevalt. 

Kraamzorg aanvragen

Hoe u kraamzorg aanvraagt, leest u onderaan de pagina bij 'Wat moet u zelf regelen?'.

Vergoeding kraamzorg vanuit de basisverzekering

U krijgt vanuit uw basisverzekering een ruime vergoeding voor kraamzorg voor maximaal 10 dagen gerekend vanaf de dag van de bevalling. Wel betaalt u in een aantal gevallen een eigen bijdrage:

 • Kraamzorg thuis of een geboortecentrum: eigen bijdrage van € 4,30 per uur
 • Kraamzorg in het ziekenhuis bij een bevalling met medische noodzaak 
 • Kraamzorg in geboortecentrum bij een bevalling met medische noodzaak: eigen bijdrage van € 4,30 per uur
 • Bij een bevalling zonder medische noodzaak in het ziekenhuis of geboortecentrum betaalt u een eigen bijdrage van € 34 per dag voor moeder en kind samen. Deze eigen bijdrage gaat af van de maximale vergoeding van € 245 voor deze zorg.
Basisverzekering Vergoeding
Ruime Keuze
 • Gecontracteerd: 100% op basis van het gecontracteerd tarief
 • Niet-gecontracteerd: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief
Eigen Keuze
 • Gecontracteerd: 100% op basis van het gecontracteerd tarief
 • Niet-gecontracteerd: maximaal 100% van het wettelijk vastgestelde tarief

Vergoeding kraamzorg vanuit de aanvullende verzekeringen

Vanuit een aantal aanvullende verzekeringen krijgt u een vergoeding voor de eigen bijdragen voor kraamzorg per bevalling. Ook kunt u een kraampakket aanvragen. Bekijk uw vergoeding:

Verzekering Vergoeding
Aanvullend Goed Geen vergoeding
Aanvullend Beter
 • Vergoeding eigen bijdrage kraamzorg:  maximaal € 125 per bevalling
 • Nazorg moeder en pasgeborene: maximaal 6 uur, verdeeld over maximaal 2 dagen
 • VGZ Kraampakket
Aanvullend Best
 • Vergoeding eigen bijdrage: volledige vergoeding
 • Nazorg moeder en pasgeborene: maximaal 12 uur, verdeeld over maximaal 4 dagen
 • VGZ Kraampakket
MiX Aanvullende Verzekering Geen vergoeding
Verzekering Vergoeding
Jong Basis Geen vergoeding
Jong Uitgebreid Geen vergoeding
Single/Duo Basis Geen vergoeding
Single/Duo Uitgebreid Geen vergoeding
Gezin Basis VGZ Kraampakket
Gezin Uitgebreid
 • VGZ Kraampakket 
 • Vergoeding eigen bijdrage: volledige vergoeding 
 • Luxe kraamzorg: maximaal 15 uur 
 • Adoptievergoeding € 300
Vitaal Basis Geen vergoeding
Vitaal Uitgebreid Geen vergoeding

Extra kraamzorg: Nazorg moeder en pasgeborene

Vanuit een aantal aanvullende pakketten kunt u extra uren kraamzorg vergoed krijgen bij bijzondere omstandigheden. Dit noemen we ‘Nazorg moeder en pasgeborene’ of 'Uitgestelde kraamzorg'. Bijvoorbeeld bij medische complicaties bij de moeder of bij ziekenhuisopname van het kind. Bel voor meer info de VGZ Kraamzorglijn op 0900 – 221 31 41 (gebruikelijke belkosten).

Luxe kraamzorg

In VGZ Gezin Uitgebreid wordt 15 uur extra kraamzorg vergoed, ongeacht de omstandigheden. U kunt deze luxe kraamzorg gebruiken tijdens de reguliere kraamzorg (meer uren per dag), maar ook als extra dagen. Ook na ontslag uit het ziekenhuis kunnen deze uren ingezet worden.

VGZ Kraamzorglijn: voor al uw vragen

Wilt u meer weten over kraamzorg of het VGZ Kraampakket? Bel dan tijdens kantooruren met VGZ Kraamzorg: 0900 – 221 31 41 (gebruikelijke belkosten). Onze medewerkers helpen u graag verder. Voor spoedzorg is de VGZ Kraamzorglijn ook buiten kantooruren beschikbaar.

Extra informatie

Eigen bijdrage kraamzorg thuis of in een geboortecentrum

Voor kraamzorg thuis of in een geboortecentrum betaalt u een wettelijke eigen bijdrage van € 4,30 per uur kraamzorg. U krijgt maximaal 8 uur per dag kraamzorg voor moeder en kind.


Eigen bijdrage kraamzorg ziekenhuis of geboortecentrum bij bevalling zonder medische noodzaak

Bent u bevallen in het ziekenhuis of in een geboortecentrum zonder medische noodzaak voor het verblijf? Dan krijgt u voor het verblijf maximaal € 211 per dag vergoed. Dit is de maximale vergoeding voor verblijf van moeder en kind samen van € 245. De eigen bijdrage voor kraamzorg van € 34 gaat hiervan af. Wordt er meer dan € 245 in rekening gebracht door het geboortecentrum of het ziekenhuis? Dan betaalt u dit zelf.

Worden er meer kosten in rekening gebracht? Dan betaalt u deze extra kosten ook zelf. Deze meerkosten kunt u mogelijk vergoed krijgen uit uw aanvullende verzekering.

Maximale vergoeding voor het verblijf bij een bevalling zonder medische noodzaak

Gaat het om:

 • verblijf in een ziekenhuis (bevalling zonder medische noodzaak en kraamzorg)
 • verblijf in een geboortecentrum (bevalling zonder medische noodzaak)

 • U krijgt voor het verblijf maximaal € 211 per dag vergoed. Dit is de maximale vergoeding voor verblijf van moeder en kind samen van € 245 per dag min de eigen bijdrage van € 34. Worden er meer kosten in rekening gebracht? Dan betaalt u deze extra kosten zelf. Deze meerkosten kunt u mogelijk vergoed krijgen uit uw aanvullende verzekering.

  Maakt u voor geboortezorg gebruik van een door ons gecontracteerde IGO? Dan betaalt u hiervoor een maximale eigen bijdrage van € 356,90 voor moeder en kind samen. Deze eigen bijdrage kunt u vergoed krijgen uit uw aanvullende verzekering.

  Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

  Gaat u naar een zorgaanbieder waarmee wij voor kraamzorg geen contract hebben en hebt u VGZ Ruime Keuze? Houdt er dan rekening mee dat u een deel van de kosten zelf betaalt. Bij de nota van de kraamzorg moet u het volgende meesturen:

  • een kopie van de indicatiestelling volgens het Landelijk Protocol Kraamzorg (LIP)
  • het diploma van de kraamverzorgende

  Is deze informatie niet meegestuurd? Dan ontvangt u geen vergoeding.

  Kies een gecontracteerde zorgaanbieder in Vergelijk en Kies. Dan weet u zeker dat de zorgaanbieder aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet.

  Babyvoeding

  Gewone babyvoeding vergoeden wij niet. Hypoallergene babyvoeding vergoeden wij als uw kindje dit nodig heeft, zoals bij een allergie. Uw huisarts of medisch specialist moet hiervoor een artsenverklaring opstellen.

  Babymassage

  Babymassage vergoeden wij niet.

Kraamzorg aanvragen

Vraag vóór de 5e maand van uw zwangerschap kraamzorg aan. Dan weet u zeker dat uw aanvraag op tijd wordt verwerkt. 

Wij regelen uw aanvraag, de kraamzorgorganisatie neemt vervolgens contact met u op.

U kunt voor kraamzorg en ‘nazorg voor moeder en pasgeborene’ terecht bij een gediplomeerde kraamverzorgende of verpleegkundige. De kraamzorgorganisaties waarmee wij een contract hebben voldoen aan deze voorwaarden. U vindt de gecontracteerde zorgaanbieders in Vergelijk en Kies.

Wilt u naar een zorgaanbieder waarmee wij voor kraamzorg geen overeenkomst hebben gesloten? Houdt u er dan rekening mee dat u (een deel van) de kosten zelf betaalt.

Wij hebben voor geboortezorg ook Integrale Geboortezorg Organisaties (IGO) gecontracteerd waarin verloskundigen, kraamverzorgenden en gynaecologen nauw samenwerken (integrale geboortezorg). Deze vindt u in Vergelijk en Kies, zoek op 'Integrale geboortezorgorganisatie'.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Waar kunt u terecht voor kraamzorg?

Welk pakket heb ik ook alweer?

Bekijk in Mijn VGZ welke verzekering u hebt. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

Bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg