Vergoeding kraamzorg 2016

Gaat u thuis, in een gecontracteerd geboortecentrum of in het ziekenhuis bevallen? De vergoeding voor kraamzorg hangt af van waar u bevalt.

Kraamzorg aanvragen

Hoe u kraamzorg aanvraagt, leest u onderaan de pagina bij 'Wat moet u zelf regelen?'.

Vergoeding kraamzorg vanuit de basisverzekering

U krijgt vanuit uw basisverzekering een ruime vergoeding voor kraamzorg per bevalling:

 • Kraamzorg thuis of een geboortecentrum: maximaal 10 dagen (eigen bijdrage van € 4,20 per uur).
 • Kraamzorg in het ziekenhuis met medische noodzaak.
 • Kraamzorg in het ziekenhuis bij een bevalling zonder medische noodzaak: maximaal 10 dagen, met een eigen bijdrage van € 33 per dag voor moeder en kind samen. 
Basisverzekering Vergoeding
VGZ Goede Keuze
 • Gecontracteerd: 100% op basis van gecontracteerd tarief
 • Niet gecontracteerd: maximaal 75% van gemiddeld gecontracteerd tarief
 • Niet gecontracteerd geboortecentrum: geen vergoeding
VGZ Ruime Keuze
 • Gecontracteerd: 100% op basis van gecontracteerd tarief
 • Niet gecontracteerd: maximaal 80% van gemiddeld gecontracteerd tarief
VGZ Eigen Keuze
 • Gecontracteerd: 100% op basis van gecontracteerd tarief
 • Niet gecontracteerd: maximaal 100% van het wettelijk vastgestelde tarief

Vergoeding kraamzorg vanuit de aanvullende verzekeringen

Vanuit een aantal aanvullende verzekeringen krijgt u een vergoeding voor de eigen bijdragen voor kraamzorg per bevalling. Ook kunt u een kraampakket aanvragen.

Verzekering Vergoeding
VGZ Aanvullend Goed Geen vergoeding
VGZ Aanvullend Beter
 • Vergoeding eigen bijdrage kraamzorg:  maximaal € 125 per bevalling
 • Nazorg moeder en pasgeborene: maximaal 6 uur, verdeeld over maximaal 2 dagen
 • VGZ Kraampakket
VGZ Aanvullend Best
 • Vergoeding eigen bijdrage: volledige vergoeding
 • Nazorg moeder en pasgeborene: maximaal 12 uur, verdeeld over maximaal 4 dagen
 • VGZ Kraampakket
VGZ Jong Pakket Geen vergoeding
Fit & Vrij Pakket Geen vergoeding
VGZ Gezin Pakket
 • Vergoeding eigen bijdrage: volledige vergoeding
 • Luxe kraamzorg: maximaal 15 uur
 • VGZ Kraampakket
 • Adoptievergoeding: € 300
VGZ Vitaal Pakket Geen vergoeding
MiX Aanvullende Verzekering Geen vergoeding
VGZ Gemeentepakket Compact Vergoeding eigen bijdrage kraamzorg: volledige vergoeding
 • Nazorg moeder en pasgeborene: maximaal 12 uur, verdeeld over maximaal 4 dagen
 • VGZ Kraampakket
VGZ Gemeentepakket Compleet Vergoeding eigen bijdrage kraamzorg: volledige vergoeding
 • Nazorg moeder en pasgeborene: maximaal 12 uur, verdeeld over maximaal 4 dagen
 • VGZ Kraampakket
VGZ Zuid-Limburgpakket Vergoeding eigen bijdrage kraamzorg:  maximaal € 500 per bevalling
 • Nazorg moeder en pasgeborene: maximaal 9 uur, verdeeld over maximaal 6 dagen
 • VGZ Kraampakket
VGZ Den Haagpakket Vergoeding eigen bijdrage kraamzorg:  maximaal € 500 per bevalling
 • Nazorg moeder en pasgeborene: maximaal 9 uur, verdeeld over maximaal 6 dagen
 • VGZ Kraampakket

Extra kraamzorg: Nazorg moeder en pasgeborene

Vanuit de VGZ Aanvullend Beter en Aanvullend Best kunt u extra uren kraamzorg vergoed krijgen bij bijzondere omstandigheden. Dit noemen we ‘Nazorg moeder en pasgeborene’. Bijvoorbeeld bij medische complicaties bij de moeder of bij ziekenhuisopname van het kind. Bel voor meer info de VGZ Kraamzorglijn op 0900 – 221 31 41 (50 cent per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten).

Luxe kraamzorg

In het VGZ Gezin Pakket wordt 15 uur extra kraamzorg vergoed, ongeacht de omstandigheden. U kunt deze luxe kraamzorg gebruiken tijdens de reguliere kraamzorg (meer uren per dag), maar ook als extra dagen. Ook na ontslag uit het ziekenhuis kunnen deze uren ingezet worden.

Eigen bijdrage kraamzorg thuis of in een geboortecentrum

Voor kraamzorg thuis of in een geboortecentrum betaalt u een wettelijke eigen bijdrage van € 4,20 per uur kraamzorg. U krijgt maximaal 8 uur per dag kraamzorg voor moeder en kind.


Eigen bijdrage kraamzorg ziekenhuis

Bent u bevallen in het ziekenhuis zonder medische noodzaak? En hebt u hierna kraamzorg in het ziekenhuis zonder dat hiervoor een medische noodzaak was? Dan betaalt u voor kraamzorg een eigen bijdrage van € 33 per dag voor moeder en kind samen. Naast de eigen bijdrage, moet u het verschil aan kosten bijbetalen tussen het tarief dat het door ons gecontracteerde geboortecentrum of  ziekenhuis in rekening brengt en de maximale vergoeding van € 205 per dag.

Maximale vergoeding voor het verblijf bij een bevalling zonder medische noodzaak

Gaat het om:

 • verblijf in een ziekenhuis (bevalling zonder medische noodzaak en kraamzorg)
 • verblijf in een gecontracteerd geboortecentrum (bevalling zonder medische noodzaak)

 • Dan krijgt u voor het verblijf maximaal € 205 per dag vergoed. Worden er meer kosten in rekening gebracht? Dan betaalt u deze extra kosten ook zelf. Deze meerkosten kunt u mogelijk vergoed krijgen uit uw aanvullende verzekering.

  Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

  Gaat u naar een zorgaanbieder waarmee wij voor kraamzorg geen contract hebben? Dan moet u bij de nota van de kraamzorg het volgende meesturen:

  • een kopie van de indicatiestelling volgens het Landelijk Protocol Kraamzorg (LIP)
  • het diploma van de kraamverzorgende

  Houdt u er rekening mee dat u deel van kosten zelf betaalt. Is deze informatie niet meegestuurd? Dan ontvangt u geen vergoeding.

  Kies een gecontracteerde zorgaanbieder in Vergelijk en Kies. Dan weet u zeker dat de zorgaanbieder aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet.

  Babyvoeding

  Gewone babyvoeding vergoeden wij niet. Hypoallergene babyvoeding vergoeden wij als uw kindje dit nodig heeft, zoals bij een allergie. Uw huisarts of medisch specialist moet hiervoor een artsenverklaring opstellen.

  Babymassage

  Babymassage vergoeden wij niet.

Kraamzorg aanvragen

Vraag vóór de 5e maand van uw zwangerschap kraamzorg aan. Dan weet u zeker dat uw aanvraag op tijd wordt verwerkt. 

 • via het digitale aanvraagformulier
 • of telefonisch: VGZ Kraamzorglijn 0900 – 221 31 41 (50 cent per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten.)

Wij regelen uw aanvraag, de kraaminstelling neemt vervolgens contact met u op.

U kunt voor kraamzorg en ‘nazorg voor moeder en pasgeborene’ terecht bij een gediplomeerde kraamverzorgende of verpleegkundige. De kraamzorginstellingen waarmee wij een contract hebben voldoen aan deze voorwaarden. U vindt de gecontracteerde zorgaanbieders in Vergelijk en Kies.

Wilt u naar een zorgaanbieder waarmee wij voor kraamzorg geen overeenkomst hebben gesloten? Houdt u er dan rekening mee dat u (een deel van) de kosten zelf betaalt.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Waar kunt u terecht voor kraamzorg?

Welk pakket heb ik ook alweer?

Bekijk in Mijn VGZ welke verzekering u hebt. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

Bekijk uw verzekering in Mijn VGZ

Voor goede zorg zorg je samen