Declareren voor Jeugdzorg

Jeugdigen die onder toezicht staan van Jeugdzorg hebben een afgeschermde status. Om deze reden kunt u nota's niet online declareren. Lees hier hoe u zorgkosten kunt declareren.

Zorgkosten declareren

De zorgverlener declareert de kosten van een behandeling meestal rechtstreeks bij VGZ. Heeft u toch een nota ontvangen van de zorgverlener? Deze kunt u declareren via een van de declaratieformulieren. 

De vergoeding maken wij rechtstreeks over aan de zorgverlener. Wilt u dat wij de vergoeding aan u overmaken? Vermeld dan uw naam, adres, woonplaats en rekeningnummer op het declaratieformulier.

Stuur de originele nota's met het declaratieformulier naar: 

VGZ
Afdeling Special Accounts
Postbus 25072
5600 RS Eindhoven

Declaratieformulieren voor Jeugdzorg

Tot wanneer kan ik nota's declareren?

U moet nota's binnen een jaar na de datum van het consult of de behandeling declareren. Kopieën van nota's, betalingsherinneringen en acceptgiro's nemen we niet in behandeling.

Machtigingen aanvragen

In sommige gevallen heeft u een machtiging of doorverwijzing nodig. Hieronder vindt u de meest voorkomende formulieren om een machtiging aan te vragen. 

Vooraf toestemming?

U heeft voor een vergoeding voor zittend ziekenvervoer altijd vooraf toestemming van ons nodig. U vraagt toestemming aan met het formulier Medische verklaring zittend ziekenvervoer.

Bent u op zoek naar een ander formulier?

Ga dan naar de overige formulieren van VGZ.

Zorgverzekering Jeugdzorg Nederland
Als een rechter heeft bepaald dat een jeugdige kinderbescherming nodig heeft, kan de jeugdige gebruikmaken van de aanvullende verzekering Jeugdzorg. VGZ heeft samen met Jeugdzorg Nederlandeen aanvullende zorgverzekering ontwikkeld.