Vergoeding kraamzorg 2014

Gaat u thuis, in een gecontracteerd geboortecentrum of in het ziekenhuis bevallen? De vergoeding voor kraamzorg hangt af van waar u bevalt.

Kraamzorg aanvragen

Hoe u kraamzorg aanvraagt, leest u onderaan de pagina bij 'Wat moet u zelf regelen?'.

Vergoeding kraamzorg vanuit de basisverzekering

U krijgt vanuit uw basisverzekering een ruime vergoeding voor kraamzorg:

 • Kraamzorg thuis: maximaal 10 dagen (eigen bijdrage van € 4,10 per uur)
 • Kraamzorg in ziekenhuis met medische noodzaak: volledige vergoeding
 • Kraamzorg in ziekenhuis bij een bevalling zonder medische noodzaak: maximaal 10 dagen, met een eigen bijdrage van € 33 per dag voor moeder en kind samen. 
 • Kraamzorg in gecontracteerd geboortecentrum bij een bevalling zonder medische noodzaak: maximaal 10 dagen, met eigen bijdrage van € 4,10 per uur voor maximaal 8 uur per dag.
Basisverzekering Vergoeding
VGZ Natura Selectief
 • Gecontracteerd: 100% op basis van gecontracteerd tarief
 • Niet gecontracteerd ziekenhuis: 75% van gemiddeld gecontracteerd tarief
 • Niet gecontracteerd geboortecentrum: geen vergoeding

Let op: bel voor de gecontracteerde kraaminstellingen altijd de VGZ Kraamzorglijn op 0900 – 221 31 41.
En geef aan dat u een VGZ Natura Selectief polis hebt.

 

VGZ Natura
 • Gecontracteerd: 100% op basis van gecontracteerd tarief
 • Niet gecontracteerd ziekenhuis: 80% van gemiddeld gecontracteerd tarief
 • Niet gecontracteerd geboortecentrum: geen vergoeding
VGZ Restitutie
 • Gecontracteerd: 100% op basis van gecontracteerd tarief
 • Niet gecontracteerd ziekenhuis: 100% van het wettelijk vastgestelde tarief

Vergoeding kraamzorg vanuit de aanvullende verzekeringen

Vanuit een aantal aanvullende verzekeringen krijgt u een vergoeding voor de eigen bijdragen voor kraamzorg. Ook kunt u een kraampakket aanvragen.

Verzekering Vergoeding
VGZ Aanvullend Goed Geen vergoeding
VGZ Aanvullend Beter
 • Vergoeding eigen bijdrage kraamzorg:  maximaal € 125
 • Nazorg moeder en pasgeborene: maximaal 6 uur, verdeeld over maximaal 2 dagen
 • VGZ Kraampakket
VGZ Aanvullend Best
 • Vergoeding eigen bijdrage: volledige vergoeding
 • Nazorg moeder en pasgeborene: maximaal 12 uur, verdeeld over maximaal 4 dagen
 • VGZ Kraampakket
VGZ Jong Pakket Geen vergoeding
Fit & Vrij Pakket Geen vergoeding
VGZ Gezin Pakket
 • Vergoeding eigen bijdrage: volledige vergoeding
 • Luxe kraamzorg: maximaal 15 uur
 • VGZ Kraampakket
 • Adoptievergoeding: € 300
VGZ Vitaal Pakket Geen vergoeding
MiX Aanvullende Verzekering Geen vergoeding

Extra kraamzorg: Nazorg moeder en pasgeborene

Vanuit de VGZ Aanvullend Beter en Aanvullend Best kunt u extra uren kraamzorg vergoed krijgen bij bijzondere omstandigheden. Dit noemen we ‘Nazorg moeder en pasgeborene’. Bijvoorbeeld bij medische complicaties bij de moeder of bij ziekenhuisopname van het kind. Bel voor meer info de VGZ Kraamzorglijn op 0900 – 221 31 41 (50 cent per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten).

Luxe kraamzorg

In het VGZ Gezin Pakket wordt 15 uur extra kraamzorg vergoed, ongeacht de omstandigheden. U kunt deze luxe kraamzorg gebruiken tijdens de reguliere kraamzorg (meer uren per dag), maar ook als extra dagen. Ook na ontslag uit het ziekenhuis kunnen deze uren ingezet worden.

Eigen bijdrage kraamzorg thuis

Voor kraamzorg thuis betaalt u een wettelijke eigen bijdrage van € 4,10 per uur kraamzorg. U krijgt maximaal 8 uur per dag kraamzorg voor moeder en kind.

Eigen bijdrage kraamzorg gecontracteerd geboortecentrum

Voor kraamzorg in een gecontracteerd geboortecentrum betaalt u een eigen bijdrage van € 4,10 per uur. U krijgt maximaal 8 uur per dag kraamzorg voor moeder en kind.

Eigen bijdrage kraamzorg ziekenhuis

Bent u bevallen in het ziekenhuis? En hebt u hierna kraamzorg in het ziekenhuis zonder dat hiervoor een medische noodzaak was? Dan betaalt u voor kraamzorg een eigen bijdrage van € 33 per dag voor moeder en kind samen. Het ziekenhuis kan u meer kosten in rekening brengen voor kraamzorg. Deze kosten extra betaalt u ook zelf.

Eigen bijdrage verblijf ziekenhuis / geboortecentrum

Als u in een ziekenhuis of gecontracteerd geboortecentrum bevalt zonder dat dit medisch noodzakelijk is krijgt u voor het verblijf maximaal € 200 per dag vergoed. Worden er meer kosten in rekening gebracht? Dan betaalt u deze extra kosten ook zelf. 

U kunt de eigen bijdragen voor kraamzorg en verblijf vergoed krijgen uit uw aanvullende verzekeringen.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Gaat u naar zorgaanbieder waarmee wij voor kraamzorg geen contract hebben? Houdt u er dan rekening mee dat u deel van kosten zelf betaalt. U vindt alle gecontracteerde zorgaanbieders in Vergelijk en Kies.

Hebt u de basisverzekering Natura Selectief? Belt u voor alle gecontracteerde zorgaanbieders de VGZ Kraamzorglijn op 0900 – 221 31 41 (50 cent per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten).

Babyvoeding

Gewone babyvoeding vergoeden wij niet. Hypoallergene babyvoeding vergoeden wij als uw kindje dit nodig heeft, zoals bij een allergie. Uw huisarts of medisch specialist moet hiervoor een artsenverklaring opstellen.

Babymassage

Babymassage vergoeden wij niet.

Kraamzorg aanvragen

Laat ons uiterlijk in de vierde maand van uw zwangerschap weten welke kraamzorginstelling uw voorkeur heeft. U geeft dit door: 

 • via het digitale aanvraagformulier
 • of telefonisch: VGZ Kraamzorglijn 0900 – 221 31 41 (50 cent per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten.)

Wij regelen uw aanvraag, de kraaminstelling neemt vervolgens contact met u op.

Kraamzorg aanvragen met VGZ Natura Selectief

Hebt u de basisverzekering Natura Selectief? Dan moet u eerst bellen met de VGZ Kraamzorglijn op 0900 – 221 31 41 (50 cent per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten). Dan bespreken we samen met u bij welke zorgaanbieder we u kunnen inschrijven.

U kunt voor kraamzorg en ‘nazorg voor moeder en pasgeborene’ terecht bij een gediplomeerde kraamverzorgende of verpleegkundige. De kraamzorginstellingen waarmee wij een contract hebben voldoen aan deze voorwaarden. U vindt de gecontracteerde zorgaanbieders in Vergelijk en Kies.

Wilt u naar een zorgaanbieder waarmee wij voor kraamzorg geen overeenkomst hebben gesloten? Houdt u er dan rekening mee dat u een deel van de kosten zelf betaalt.

VGZ Natura Selectief

Hebt u de basisverzekering Natura Selectief? Dan kunt u zich aanmelden bij een aantal geselecteerde kraamzorginstellingen. U moet hiervoor vooraf bellen met de VGZ Kraamzorglijn op 0900 – 221 31 41 (50 cent per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten). We bespreken samen met u bij welke zorgaanbieder we u kunnen inschrijven.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van VGZ. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Waar kunt u terecht voor kraamzorg?

 

Welk pakket heb ik ook alweer?

Bekijk in Mijn VGZ welke verzekering u hebt. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

Bekijk uw verzekering in Mijn VGZ

Vergelijk onze verzekeringen

Wilt u de vergoedingen met elkaar vergelijken?

Vergelijk onze verzekeringen

Voor goede zorg zorg je samen

Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt VGZ.nl cookies.

Melding verbergen